Burgemeester Marja van Bijsterveldt. tevens voorzitter van de Landschapstafel Midden-Delfland, geniet van al het moois dat het gebied te bieden heeft (Foto: Koos Bommelé)
Burgemeester Marja van Bijsterveldt. tevens voorzitter van de Landschapstafel Midden-Delfland, geniet van al het moois dat het gebied te bieden heeft (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

‘Midden-Delfland is een groene parel in de Randstad’

Algemeen

MIDDEN-DELFLAND - Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is voor 2,3 miljoen stedelingen die om het gebied wonen hun patio. Overheden en andere partijen zijn het unaniem eens dat dit behouden en versterkt moet worden. Dat bewustzijn wordt met de toenemende verstedelijking steeds sterker. Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland wordt daarom uitgebreid met zes locaties. 

Door Cheyenne Toetenel

Waar veel groengebieden steeds kleiner worden of zelfs verdwijnen, heeft de Landschapstafel juist besloten om het Bijzonder Provinciaal Landschap uit te breiden. Naast de gemeente Midden-Delfland maken gebieden van de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en het Westland onderdeel uit van dit landschap. Al deze gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Landschapstafel, samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord Delflands Groen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de Midden-Delflandvereniging. Burgemeester Marja van Bijsterveldt is onafhankelijk voorzitter van de Landschapstafel Midden-Delfland en heeft veel liefde voor het gebied. “In de tijd dat ik nog in Schipluiden woonde, wandelde ik vaak op de vroege ochtend langs het water richting Vlaardingen”, vertelt Van Bijsterveldt. “Dan genoot ik van het groene landschap, de nevel op het water, de weidevogels en de opkomende zon die samen een prachtig plaatje creëerden. Als het groen en de weidsheid eenmaal je hart heeft gestolen, blijf je ernaar verlangen. Zeker met een drukke agenda is het goed om te genieten van de natuur en even heerlijk het hoofd leeg te maken. In het weekend maak ik regelmatig een wandeling in het groen rondom Delft. Dan realiseer ik mij telkens weer hoe belangrijk het is om deze prachtige plekken te koesteren. Het is geen rustig bezit, we moeten er echt in blijven investeren.” 

Verstedelijking
Van Bijsterveldt trapt het gesprek af met treffende beelden die aangeven hoe zeer het gebied onder druk staat. “Op de kaart van het gebied rond 1920 zie je een bescheiden Delft, Den Haag en Rotterdam. In de loop der jaren groeien de steden, en ook de glastuinbouw neemt toe. Tweede helft vorige eeuw zie je een enorme groei in de verstedelijking en blijft er nauwelijks groen over. Als we niets doen om het gebied te beschermen, weten we dat die verstedelijking steeds verder oprukt.” Van Bijsterveldt wijst op een Reconstructiewet die in 1977 is opgesteld door de toenmalig gedeputeerde. “Die Reconstructiewet heeft in een klap over het hele gebied een beschermende status gelegd waarbij het gebied tevens gereconstrueerd moest worden, kijkend naar landbouw, recreatie, water en groen. Rond 2010 is dit traject afgerond. Een aantal jaren geleden is op basis van de Natuurwet het gebied opnieuw erkend als bijzonder gebied. Daar is het Bijzonder Provinciaal Landschap uit voortgekomen.” Inmiddels zijn in de provincie ook allerlei tafels waar mensen samenkomen die een belang hebben bij een bepaald gebied, waaronder de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. “Het is van belang dat het eigenaarschap gedragen wordt door alle omliggende steden, geïnteresseerde burgers, de provincie, boeren, het Hoogheemraadschap en natuurbeheerders. Nu zitten al die partijen met elkaar aan tafel en vergaderen we zes keer per jaar over het gebied. Met elkaar denken we na over hoe we het gebied naar de toekomst toe overeind kunnen houden.”

Bijzonder landschap
Midden-Delfland is niet zomaar een landschap, aldus Van Bijsterveldt. “Het is een authentiek Hollands polderlandschap. Midden-Delfland heeft bijzondere natuur- en recreatiegebieden aan de randen van de steden. Tijdens de lockdowns hebben meer mensen de natuur ontdekt en zijn zij recreëren in de eigen omgeving meer gaan waarderen. Daarnaast is het gebied ontzettend belangrijk met de klimaatverandering. Je hebt het gebied nodig als afkoeler. Groen absorbeert de warmte, je kunt het zien als airco van het gebied, maar ook voor waterberging is het landschap noodzakelijk. Dat maakt het alleen maar belangrijker dat we dat gebied overeind houden met elkaar. Niet alleen de boeren, die al eeuwenlang fantastische dragers zijn van het Hollandse landschap, maar wij allemaal. Midden-Delfland is een groene parel in dit deel van de Randstad. Als dit verdwijnt, hebben we nauwelijks groen meer.”

Versterking
De Landschapstafel Midden-Delfland heeft dit jaar een nieuwe visie opgesteld, met het doel de bijzondere waarden van het landschap verder te versterken. Onderdeel van die versterking is de uitbreiding van het Bijzonder Provinciaal Landschap met zes locaties: de Groenzoom (gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland), Kerkbuurt (gemeente Schiedam), Dakpark A4 (gemeente Rotterdam), het Kraaiennest (gemeente Midden-Delfland), de Zeven Gaten (gemeente Westland) en Kerkpolder (gemeente Delft). De provincie heeft dit verzoek van de Landschapstafel gehonoreerd. De visie richt zich verder op onderwerpen als ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, duurzame landbouw, water, klimaat, bekendheid en recreatie. “Het bijzondere aan de visie is dat deze bij alle gemeenten ingebracht is ten behoeve van de lokale Omgevingsvisie. Het feit dat alle gemeenten straks exact hetzelfde in de Omgevingsvisie hebben staan, betekent dat we elkaar kunnen gaan aanspreken als we ervan gaan afwijken.” Op alle genoemde terreinen wil de Landschapstafel een uitvoeringsprogramma maken. “Dat zal ingewikkeld zijn, want de provincie heeft minder geld dan vroeger, maar mijn ervaring is toch dat je voor goede plannen uiteindelijk geld kunt vinden, als je maar de noodzaak kan aangeven. Mijn hoop is dat we met elkaar in staat zijn om het gebied te borgen naar de toekomst.”

Woningbouwopgave
Niet alleen is er de behoefte aan groen, we hebben momenteel ook te maken met een flinke bouwopgave om de bestaande woningnood aan te pakken. Ondanks ruimtegebrek, is bouwen in het groen volgens Van Bijsterveldt geen optie. “Zeker niet in dit deel van de Randstad. Mensen in de regio blijven ruimte en natuur nodig hebben, juist omdat het gebied zo compact en verstedelijkt is. De natuur ingaan is gezond, ook mentaal knap je ervan op. Maar zeker ook nu de opwarming van de aarde plaatsvindt is groene ruimte cruciaal. Uiteindelijk moet die warmte en het water ergens naartoe. Het landschap van Midden-Delfland is een groene long in het meest verstedelijkte deel van de Randstad. We kunnen niet ten koste van dat gebied verder ontwikkelen.” We zullen volgens Van Bijsterveldt creatief moeten werken om toch de bouwopgave te behalen. “Ik denk dat we de lucht in moeten, maar ook moeten kijken hoe we groen en nieuwbouw kunnen combineren. Daar is eigenlijk elke gemeente in dit deel van Nederland toe verplicht. Randen eraan plakken kunnen we ons hier niet meer permitteren.”