Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

‘Senioren in beweging biedt ruimte voor jongeren’

Algemeen

DELFT - In een recent persgesprek heeft Wethouder Wonen, Karin Schrederhof, de acute druk op de stad Delft benadrukt en de noodzaak van kwalitatieve woonruimte voor alle inwoners onderstreept. “Waar we bijbouwen, proberen we bestaande woningen vrij te maken voor zoekende groepen en bouwen we wat er nog niet is.”

Vooral jongeren ondervinden moeilijkheden bij het zoeken naar sociale huurwoningen, merkte de wethouder op, omdat het huidige toewijzingssysteem gebaseerd is op inschrijfduur. Deze kwestie is niet uniek voor Delft, maar speelt ook in de bredere regio. Schrederhof opperde de mogelijkheid om het huidige systeem te heroverwegen en keek naar varianten zoals het Amsterdamse model. “De discussie speelt nu of we niet een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen moeten toewijzen aan jongeren op basis van andere criteria, in plaats van alleen inschrijfduur.” Daarbij overwoog ze ook een optiemodel voor ouderen, die vaak wel ingeschreven zijn maar specifieke woningen zoeken. “Deze mensen kunnen hierin beter geholpen worden dan nu gebeurt.” 

Delftse wespentaille
De woonvisie van Delft erkent de demografische realiteit van de stad, met een oververtegenwoordiging van zowel jongeren als ouderen. Een zogenoemde ‘wespentaille’. Schrederhof benadrukte het belang van het in beweging krijgen van senioren om ruimte te creëren voor jongere generaties. Hierbij ligt de focus op het aanvullen van de bestaande voorraad en het faciliteren van geclusterde woonvormen voor ouderen, waar op termijn ook zorg te leveren is. Woningen waar senioren momenteel in wonen kunnen op die manier naar jongeren en jonge gezinnen gaan. 

Bijbouwen
Voor jongeren is het volgens de wethouder tevens cruciaal om niet alleen gezinsappartementen bij te bouwen, maar ook betaalbare woningen voor alleenstaanden in zowel de sociale huur- als de middenhuursector. Ook aan betaalbare koopwoningen is behoefte, maar hier vooruitgang in boeken is volgens de wethouder “best een ding”. Schrederhof erkende de uitdagingen in de bouwsector. “Betaalbare koopwoningen bouwen, binnen de huidige definitie van de minister die het plafond stelt op de 405.000 euro voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), is heel erg lastig”, aldus de wethouder. Ze benadrukte de complexiteit van het bouwproces, waarbij het vaak ontbreekt aan beschikbare grond. Ze legde uit dat het vinden van geschikte grond een voortdurende uitdaging is en dat de grondprijs een cruciale rol speelt bij het realiseren van betaalbare koopwoningen. “Hoge bouwkosten en rente vormen momenteel ook een ongelukkige combinatie, waardoor ontwikkelaars voor aanzienlijke uitdagingen staan”, voegde ze toe. “Dit maakt het bouwen van nieuwe woningen lastig, want we kunnen ontwikkelpartijen niet het onmogelijke vragen.”

Herintroductie modellen
De wethouder liet doorschemeren dat de stad op zoek is naar alternatieve woningvormen en overweegt oude modellen zoals koopgarant en koopcomfort te herintroduceren. Koopgarant en koopcomfort zijn beide regelingen die zijn ontworpen om het kopen van een woning toegankelijker te maken, met name voor starters op de woningmarkt. Koopgarant is een verkoopmethode waarbij een woningcorporatie een woning met een korting op de marktwaarde aanbiedt, waardoor de woning binnen het bereik van huishoudens komt die de woning anderszins niet hadden kunnen kopen. De koper van de woning wordt wel eigenaar maar voor een lagere koopsom dan de werkelijke waarde van de woning. Indien de woning wordt verkocht, dan moet de corporatie de woning binnen 3 maanden terugkopen. Winst of verlies bij verkoop wordt verdeeld over koper en corporatie. Met koopcomfort geven corporaties de koper ook de garantie van terugkoop op termijn. De koper kan de woning kopen tegen de getaxeerde marktwaarde. Er is hier dus geen sprake van korting zoals bij koopgarant. Winst of verlies bij verkoop is volledig voor de koper. Deze modellen kunnen volgens wethouder Schrederhof mogelijkheden bieden voor mensen die geen kans hebben binnen de huidige woningmarkt. 

Met deze inzichten en plannen lijkt Delft vastberaden om de woonuitdagingen aan te pakken en een evenwicht te vinden tussen de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen in de stad. Maar; makkelijker gezegd dan gedaan.