Corporaties, huurdersraden en gemeente maken afspraken
Corporaties, huurdersraden en gemeente maken afspraken

Samen werken aan goed sociaal wonen in Delft

Algemeen

DELFT - Betaalbare huurwoningen, bestaande woningen versneld energiezuinig maken, extra nieuwe woningen, spoedzoekers helpen en de leefbaarheid verbeteren. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen van de prestatieafspraken voor 2023 in Delft. De gemeente maakt deze afspraken elk jaar met de woningcorporaties DUWO, Vestia/Stedelink, Vidomes, Woonbron en de huurdersorganisaties.

De partijen weten dat ze alleen resultaten kunnen boeken door goed samen te werken. Er is immers woningnood. En veel mensen hebben steeds meer moeite om rond te komen door stijgende prijzen. De huren stijgen de volgende drie jaar gemiddeld minder hard dan de lonen.
Huurders met lage inkomens die volgens de rijksnorm te duur wonen, krijgen in 2023 een keer een huurverlaging naar 564 euro.
De gemeente en corporaties gaan meer samenwerken bij het verduurzamen van woningen. Eind 2028 zijn er geen sociale huurwoningen meer met een slecht energielabel. De huren stijgen niet door de isolatiemaatregelen. Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van schimmel.
Corporaties en gemeente werken in Delft samen aan 1600 nieuwe sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Samen met de gemeente en onderwijsinstellingen bekijkt DUWO de mogelijkheden voor meer nieuwe studentenwoningen in Delft. De gemeente werkt met Vidomes aan tijdelijke woningen op de Brasserskade. Daar kunnen de komende tien jaar statushouders en andere spoedzoekers wonen.
In de wijken Buitenhof, Voorhof, Tanthof West moet veel gebeuren. Dit gebeurt met het Nationale Programma Leefbaarheid & Veiligheid. De gemeente Delft onderzoekt samen met de corporaties, bewoners en andere partners vernieuwende vormen van samenwerking. In de wijken Vrijenban, Voordijkshoorn (incl. Kuyperwijk), Tanthof-Oost, Wippolder en Hof van Delft komt een zogenoemde sociaal wijkregisseur.