Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties tekenen prestatieafspraken

Algemeen

DELFT - Woningcorporaties DUWO, Vestia, Vidomes en Woonbron; huurdersorganisaties WijWonen, Huurdersraad Vestia, Huurdersraad Vidomes en Bewonersorganisatie Woonbron Delft; en de gemeente Delft tekenden afgelopen woensdag de meerjaren prestatieafspraken 2018-2023.

Deze afspraken sluiten aan bij de Woonvisie Delft. In 2018 gaan gemeente en corporaties onder meer een plan maken voor een betere, duurzame, energievoorziening in huurwoningen. Het doel is volledig aardgasvrije woningen. Om de leefbaarheid te bevorderen experimenteren gemeente en corporaties met verschillende projecten, zoals de wijkconciërge, de flatcoach en student&wijk. Om ervoor te zorgen dat mensen langer of weer zelfstandig thuis kunnen wonen, werken corporaties en gemeente nauw samen met andere partners in de wijk aan bijvoorbeeld preventie en vroege signalering van problemen. "Ik ben er trots op dat het gelukt is om met zowel de corporaties als de huurdersorganisaties op één lijn te komen op onderwerpen als voldoende sociale huurwoningen voor Delftenaren van goede kwaliteit, leefbaarheid en huisvesting voor de meest kwetsbare groepen", reageert wethouder Raimond de Prez.
In 2018 werken de vier corporaties aan scenario's voor vernieuwing en toevoeging van woningen. Naast nieuwbouw betekent dit bijvoorbeeld ook verbetering van de kwaliteit en verlenging van de levensduur van woningen door duurzame renovatie.