Logo delftopzondag.nl
De bewoners van het Heilige Land hebben hun witte huisjes moeten verlaten en lijken nu in veel gevallen een 'nomadenbestaan' te leven
De bewoners van het Heilige Land hebben hun witte huisjes moeten verlaten en lijken nu in veel gevallen een 'nomadenbestaan' te leven

'De huidige bewoners worden gewoon verjaagd uit hun eigen stad'

DELFT - Delft kampt met een groeiende woningnood. Ondanks een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen worden veel woningen gesloopt of verkocht en worden er duurdere woningen bijgebouwd. Dit alles kwam aan bod in een inhoudelijk debat tijdens de Monitor Meeting bij OPEN.

Door Cheyenne Toetenel

Afgelopen week discussieerden huurders, daklozen, politici en deskundigen met elkaar over de oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. Een plek om te wonen is één van de basisbehoeften van de mens, maar het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen in Delft is heel klein. Een probleem waar je niet omheen kunt, vertelden Lieke van Rossum van de SP en Anja Schildkamp, voormalig bewoner van het Heilige Land, tijdens de meeting.

Yuppenstad
"Je kunt er nog onmogelijk je ogen voor sluiten", aldus Lieke. "Het is haast uitgesloten om als sociale huurder binnen vijf jaar aan de beurt te komen. Door de veel te dure nieuwbouw en torenhoge huren kun je Delft zo langzamerhand een yuppenstad gaan noemen. Dat zie je ook terug in de Spoorzone, wat ik met al die dure woningen echt een doorn in het oog vind. Het gaat enkel om commerciële belangen, terwijl juist sociale belangen zo belangrijk zijn. Door betaalbare huizen te slopen en daar duurdere woningen terug te zetten lijkt Delft bezig 'gewone' mensen de stad uit te jagen. Het wonen in de stad wordt zo slechts toegankelijk voor een bepaald deel van de samenleving."

Nomadenbestaan
Huurders vrezen steeds vaker voor de sloop van hun huizen. De gebeurtenissen rondom de witte huisjes in het Heilige Land zijn daar debet aan. Lieke: "Huurders krijgen de kans niet zich thuis te voelen in hun woning, want je weet maar nooit of daar een eind aan komt. Deze mensen leiden een nomadenbestaan, want het hebben van een vaste verblijfplaats is onzeker." Anja sluit zich daarbij aan: "Veel van mijn buurtgenoten zijn met urgentie verhuisd naar wijken waar nu ook weer sloop dreigt. Daar moeten zij weer die onzekerheid meemaken. Al die sloopplannen zijn onbegrijpelijk. De wijken die worden platgegooid zijn buurtjes waar iedereen fijn woont. Ja, de huizen zijn verouderd, maar uit onderzoek blijkt dat renovatie prima mogelijk is."

Afzijdig
De gemeente houdt zich volgens Lieke té afzijdig op het gebied van woningnood: "Het is de taak van de gemeente om mensen een dak boven hun hoofd te bieden, maar daar zijn ze wat mij betreft erg nalatig in. Het probleem is dat de gemeente alles afschuift op de woningcorporaties, terwijl ingegrepen moet worden." Wat Anja nog het meest dwarszit, is dat starters geen kans hebben op de woningmarkt: "Ik zie het bij mijn zoons. Kopen is op jonge leeftijd lastig, particulier huren te duur en een sociale huurwoning is niet te vinden. Daar moet iets aan worden gedaan."

Doorstroming
Wethouder van Wonen, Wmo en Sport, Karin Schrederhof : "De marktdruk is in jaren niet zo hoog geweest. We zetten daarom in op meerdere vlakken: het bijbouwen van om en nabij 15.000 woningen en het benutten van bestaande voorraad, bijvoorbeeld door de doorstroming te regelen vanuit de sociale sector naar de middenhuur of binnen de sociale huur. We hebben een vernieuwingsopgave om de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken. We sturen niet meer op een absolute afname van de sociale huur, maar willen met het meer bijbouwen van het aandeel woningen in het hogere en middensegment de stad in balans brengen. Daarnaast blijven we inzetten om de spreiding van de sociale woningen in de regio beter te organiseren en onze buurgemeenten te stimuleren om méér woningen te bouwen." Dit laatste is volgens Anja niet de juiste oplossing: "Als je Delftenaar bent, wil je hier niet zomaar weg."

Onorthodox
Tijdens de Monitor Meeting zijn vragen, klachten én oplossingen de revue gepasseerd. "Ik ben ervan overtuigd geraakt dat we onorthodoxer mogen kijken", aldus wethouder Schrederhof. "Je zou kunnen nadenken over de wenselijkheid om meerdere mensen samen in een woning te laten wonen. Ook ben ik wel aan het nadenken of er een meerwaarde is voor tijdelijke huisvesting." Een lastige kwestie volgens Lieke: "Het is een goede noodoplossing, maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit nodig is."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten