Het complex aan de Van Hasseltlaan (Foto: Koos Bommelé)
Het complex aan de Van Hasseltlaan (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Delftse raad zet in op meer gedeelde studentenwoningen

Algemeen

DELFT - De Delftse gemeenteraad heeft wethouder Karin Schrederhof in de raadsvergadering van donderdag 2 november opgedragen zich in te zetten voor meer nieuwe gedeelde studentenwoningen in de stad. Deze beslissing volgde na de indiening van een motie getiteld ‘Maak de belofte voor gedeelde studentenwoningen waar’ door STIP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, en Volt. De motie werd unaniem aangenomen. 

Door Cheyenne Toetenel

De aanleiding voor deze motie was het ‘Plan Uitwerkingskader transformatie studentenwoningen aan de Van Hasseltlaan’, waar studentenhuisvester DUWO van plan is om grootschalig te gaan herontwikkelen en extra woningen toe te voegen.

Van Hasseltlaan
DUWO heeft aan de Van Hasseltlaan een complex met 694 studentenwoningen in bezit. In totaal wonen er 845 studenten in 694 wooneenheden. Dit complex uit 1974 is sterk verouderd en toe aan vernieuwing. “Het is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Delft en DUWO meer studentenwoningen toe te voegen in de stad”, schrijft het college. “De locatie Van Hasseltlaan biedt grote kansen een deel van de noodzakelijke extra studentenwoningen te realiseren. DUWO heeft de ambitie om deze te verdichten. De gemeente is voornemens onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling door het geldende bestemmingsplan te wijzigen.”
Voor het faciliteren van de herontwikkeling van de Van Hasseltlaan is dan ook een planuitwerkingskader opgesteld, waarin de visie, ambitie en randvoorwaarden voor de herontwikkeling worden weergegeven en DUWO de planontwikkeling verder kan uitwerken. “De visie voor de herontwikkeling van de Van Hasseltlaan is dat er ruimte is voor het verdichten van de plek door nieuwe woningen toe te voegen. Belangrijk element in de ambitie voor deze plek is dat de groene en ecologische kwaliteiten versterkt worden en er een wooncomplex gerealiseerd wordt waar studenten, young professionals en starters prettig kunnen wonen en voldoende ruimte is voor ontmoeting.”

STING-concept
De prestatieafspraken met DUWO vereisen dat de helft van de woningen onzelfstandig wordt. Echter, het uitwerkingskader dat DUWO heeft voorgesteld, lijkt niet te voldoen aan deze eis. Het plan spreekt niet over 50 procent, maar slechts over 10 procent, en de gedeelde woningen zijn niet volledig onzelfstandig.
DUWO heeft aangegeven dat ze volgens het STING-concept willen bouwen, een tussenvorm tussen een traditioneel studentenhuis en een zelfstandige woning. Hierbij hebben studenten hun eigen keuken, badkamer en wc, maar delen ze een grotere keuken en huiskamer met medebewoners. Dit model stelt studenten in staat om huurtoeslag te ontvangen.

Prestatieafspraken
Tijdens de raadsvergadering benadrukten bijna alle politieke partijen het belang van gedeelde studentenwoningen, die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van eenzaamheid onder studenten. Bovendien wezen de partijen erop dat wethouder Schrederhof de prestatieafspraken met DUWO moet nakomen. De raad dringt er bij de wethouder op aan om met DUWO te overleggen over de mogelijkheid om 25 procent nieuwe gedeelde studentenwoningen toe te voegen om zo dichter bij de beoogde 50 procent onzelfstandige woonruimte te komen, zoals in de prestatieafspraken is vastgelegd.

Streven naar balans
Wethouder Schrederhof heeft in haar reactie geen specifieke percentages genoemd, maar gaf aan dat de 10 procent die in het plan staat slechts het begin is van een zoektocht naar een haalbaar plan. Ze zal in overleg met DUWO streven naar een balans in de woonmix van het complex aan de Van Hasseltlaan. Volgens de motie zal de wethouder de gemeenteraad informeren over de uiteindelijke woonmix bij de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien krijgt ze middels de motie de opdracht om voor de prestatieafspraken voor het komende jaar bij voorkeur vast te houden aan de ‘50 procent-verdeling’ zoals eerder overeengekomen.