Afbeelding

Rotterdamse poort

Algemeen

Aan de zuidzijde van Delft bevond zich de Rotterdamse poort. Samen met de Schiedamse poort vormde ze de Zuidpoort. Evenals aan de noordzijde van de stad was deze Zuidpoort dus ook een tweelingpoort.

Door Jeroen Stolk

Omdat de Rotterdamse- en de Schiedamse poort nogal van elkaar verschilden is het hier eerder een twee-eiige tweeling te noemen. Dit in tegenstelling tot de Noordpoort waar-van beide poorten meer identiek waren. Een andere overeenkomst met de Noordpoort is dat er van de Zuidpoort ook een eerdere generatie heeft bestaan, die na het beleg van Delft werd geslecht. Zowel de Rotterdamse- als de Schiedamse poort staan afgebeeld op “Het gezicht op Delft” van Johannes Vermeer. Dit werk is ook als basis gebruikt voor de Delftse postzegels waarop deze poorten staan afgebeeld. De Rotterdamse poort stond ook wel bekend onder de naam Sint Jacobspoort. Maar tevens werd de naam Wittevrouwenpoort in de 15e eeuw wel gebezigd, naar de nonnen van proosdij Koningsveld in hun witte kledij. Een wat minder bekende benaming is Scheepmakerspoort, uiteraard vernoemd naar de nabijgelegen scheepmakerijen. Aan de stadszijde was de gevel gesierd met de afbeelding van een krijgsman die sterke gelijkenis vertoonde met de hertog van Alva. Het poortgebouw werd gebruikt door de rederijkers en later door het schippersgilde. In 2012 werd uitgebreid onderzoek verricht op de plaats van deze poort. Hierbij kwamen delen van muren en fundering tevoorschijn. Graaf Albrecht verleende in 1394 toestemming om de stadspoorten te herbouwen. De Rotterdamse poort zal dus in de loop van de 15e eeuw gebouwd zijn. In 1834 werd de poort (ƒ1.075,--) voor afbraak verkocht. Postzegels met Delftse poorten zijn verkrijgbaar bij: Voordeelshop, Wijnhaven 4; Delft Souvenir Shop, Markt 23, postzegelhandel van Domburg, Voldersgracht 24 en Readshop Kempers (Hoven).