Door Jeroen Stolk
Door Jeroen Stolk

Carel Fabritius

Algemeen

De voorlaatste kunstschilder uit de serie Delftse meesters is Carel Fabritius. Van Carel Pietersz. Fabritius zijn tweemaal twee postzegels uitgebracht. Het eerste tweeluik, bestaande uit een zelfportret en zijn ‘Puttertje’ verscheen in 2022 ter nagedachtenis aan zijn geboortejaar vierhonderd jaar eerder. De Beemsterse schoolmeester, koster en schilder Pieter Carelsz. Fabritius had drie zonen die allen het schildersvak hadden geleerd; Barent, Johannes en Carel. Carel werd op 27 februari 1622 gedoopt. In 1641 trouwde Carel met Aeltge van Hasselt, zijn buurmeisje. Fabritius vestigde zich met zijn bruid in de hoofdstad. Daar ging hij in de leer bij Rembrandt van Rijn. Toen Aeltge in 1643 tijdens de bevalling van hun derde kind overleed, keerde Fabritius terug naar Middenbeemster. In 1650 lachte het geluk hem weer toe toen hij huwde met Agatha van Pruyssen, een Delftse schone. Ook broer Barent vond zijn grote liefde in de Prinsenstad, hij ging er in 1652 in ondertrouw. Het tweeluik aan postzegels dat in 2023 aan Fabritius wordt gewijd toont een ander zelfportret. De tweede zegel toont het zicht op een stadspoort en heet ‘de schildwacht’. Zoals bij veel schilders het geval is, bestaat er twijfel over sommige doeken. Maar over ‘de schildwacht’ bestaat absoluut geen twijfel. Een prachtig schilderij met een grappige scene. Het werk toont de Sint Antonius-poort waar een poortwachter weg zit te dommelen. Ook zijn hond maakt niet bepaald een wakkere indruk. Intussen grijpt een indringer zijn kans over de muur te klimmen. Op de poort zien we nog net een stukje van de heilige Antonius van Egypte. Deze heilige werd doorgaans met een varken afgebeeld en wordt daarom ook wel Antonius met het varken genoemd, een bijnaam die hij in de Middeleeuwen kreeg. Leden van de Antonieten-orde werd toegestaan hun varkens vrij rond te laten lopen. Eenmaal vetgemest werden zij geslacht waarna het vlees onder de armen werd verdeeld. Postzegels zijn verkrijgbaar bij: Voordeelshop, Wijnhaven 4; Delft Souvenir Shop, Markt 23 en The Readshop Kempers (Hoven). Laatste Delftse meester in deze serie wordt Michiel van Mierevelt.