De Schildwacht, Carel Fabritius, 1654
De Schildwacht, Carel Fabritius, 1654

Carel Fabritius (2)

Algemeen

Door Jeroen Stolk

Eerder konden we hier lezen over de Delftse Donderslag van 1654, die in één keer een groot deel van Delft van de kaart veegde. Onder de vele dodelijke slachtoffers bevond zich kunstschilder Carel Fabrtius. Maar wie was Carel Fabritius? De Beemsterse schoolmeester, koster en schilder Pieter Carelsz. Fabritius had drie zonen die allen het schildersvak hadden geleerd; Barent, Johannes en Carel. Carel werd op 27 februari 1622 gedoopt (inderdaad, nu 400 jaar geleden). Als oudste zoon werd hij naar zijn grootvader vernoemd. In 1641 trouwde Carel met Aeltge van Hasselt, zijn buurmeisje. Hij vestigde zich met haar in de hoofdstad. In Amsterdam ging hij in de leer bij Rembrandt van Rijn. Toen Aeltge in 1643 tijdens de bevalling van hun derde kind overleed, keerde Fabritius terug naar Middenbeemster. In 1650 lachte het geluk hem weer toe toen hij huwde met Agatha van Pruyssen, een Delftse schone. Ook broer Barent vond zijn grote liefde in de prinsenstad, hij ging er in 1652 in ondertrouw. Nu Carel Fabritius in Delft woonde begon hij een eigen schilderstijl te ontwikkelen. Zijn stijl werd luchtiger en vloeiender, en het kleurgebruik werd helderder. Hij heeft grote invloed gehad op het werk van Johannes Vermeer en Pieter de Hooch, met name waar het ging om compositie en perspectief. Vermeer en de Hooch waren vol bewondering over de subtiele manier van lichtweergave door Fabritius. Carel kreeg opdrachten om als hofschilder de prinsen van Oranje te portretteren. Hij schilderde genrestukken en historische taferelen.

!