Een letterlijke en figuurlijke doorbraak van inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen op Octantschool Triangel (Foto: Arnaud Roelofsz).
Een letterlijke en figuurlijke doorbraak van inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen op Octantschool Triangel (Foto: Arnaud Roelofsz).

In Delfgauw nu ook inclusief en passend onderwijs op reguliere school

Algemeen

DELFGAUW- Afgelopen donderdag werd op Octantschool Triangel de vijftigste Samen naar School klas van Nederland officieel geopend. Delfgauw is hiermee sinds de opening van dit schooljaar een vorm van innovatief onderwijs rijker, wat betekent dat daar nu ook kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte de kans krijgen zich te ontwikkelen op een reguliere school. Met het doorbreken van een blokkenmuur door kinderen met en zonder handicap, werd op een symbolische manier de scheidingslijn in de samenleving doorbroken.  

Door Rianne Dekker

Een scheidingslijn waarvan bij kinderen overigens veel minder sprake is dan bij volwassenen, aldus initiatiefneemster Rianne Boerefijn van de Stichting IEP (Inclusief En Passend). “Momenteel vertel ik in de reguliere klassen over de Samen naar School klas om het spannende eraf te halen. Maar kinderen zijn hier heel open-minded in.”  

Zoon aanleiding
Rianne en haar man Peter hebben zelf een kind in de Samen naar School klas op Octantschool Triangel zitten. Het uitvallen van hun zoon Koen op het onderwijs waar hij voorheen zat, was voor hen de aanleiding om op zoek te gaan naar een andere plek. Dit resulteerde uiteindelijk in het oprichten van de Stichting IEP. “ Doordat hier niets passends voor Koen in de buurt was kwamen we uit bij een Samen naar School klas in Schiedam. Dit vonden wij te ver weg en toen ontstond het idee om te gaan proberen zelf iets voor elkaar te krijgen. IEP werd opgericht en Triangel benaderd. In samenwerking met school en een heleboel andere partijen kon deze klas in Delfgauw worden gerealiseerd.”

Onderwijs- en zorgkant
Koen moet daar volgens moeder Rianne wel erg wennen. “ Door zijn autisme en verstandelijke beperking is dit iets dat wat langer duurt.” Daar krijgen de kinderen, die allen moeite hebben met prikkelverwerking, dan ook alle tijd voor. Zo is er een aparte snoezelruimte en is er begeleiding van een speciaal in prikkelverwerking gespecialiseerde fysiotherapeut. “Het maakt dat kinderen meer in balans zijn zodat ze zich prettiger voelen en tot leren kunnen komen”, aldus Rianne. “Vanuit IEP, de zorgkant, is er veel aandacht voor het signaleren van de individuele behoefte van een leerling om zich te kunnen ontwikkelen en mee te kunnen doen. De onderwijskant levert leerkrachten, die in dienst van de school zijn. Momenteel staan er twee a drie mensen voor de klas, die nu nog bestaat uit drie kinderen. In oktober worden dat er zes en dat blijft verder ook zo. Door de kleine klas van zes kinderen kunnen we een op maat programma bieden en ook het contact met de andere leerlingen van Triangel goed begeleiden.”

Gezamenlijke momenten
De Samen naar School klas is dus wel een apart klaslokaal, maar geen eiland binnen school. De leerlingen zijn leerlingen van de school en staan ook zo ingeschreven. Waar het kan, sluiten de kinderen met een beperking aan bij de reguliere klassen, en andersom. Rianne: “ Voor deze doelgroep met prikkelverwerking is het nu eenmaal niet mogelijk geheel opgenomen te worden in een klas met dertig leerlingen. Wel zijn we op zoek naar momenten met elkaar, zoals buitenspelen, gym, een boekenmarkt en een Sinterklaasfeest. Ook kun je goed dingen op maat doen, zoals het voorlezen van het ene kind door het andere. Kortom: de kinderen uit de Samen naar School klas ontvangen individuele begeleiding en nemen deel aan de activiteiten van de reguliere klas. Alle medewerkers worden gezien als collega’s van Triangel. Je voelt aan alles: we doen het met elkaar. Dat geldt ook voor de leerlingen.”

In de buurt
Volgens Rianne vinden we het in Nederland vaak vanzelfsprekend dat kinderen met een beperking naar speciaal onderwijs gaan. “Dat is jammer, want kinderen met en zonder beperkingen kunnen van elkaar leren. Een leerling van groep 6 gaf aan dat hij blij was dat de SNS klas kwam.” Wat men zich vaak ook niet realiseert is dat gezinnen hiervoor vaak ver moeten reizen en daardoor lange dagen maken die al intens zijn voor kinderen met een handicap. Met als groter gevolg dat deze doelgroep onnodig geïsoleerd raakt van diens omgeving. Ditzelfde geldt voor de ouders, die hierdoor niet of minder op het schoolplein staan. Op de website www.samennaarschool.nl wordt een nog hardere realiteit geschetst. In Nederland gaan meer dan tienduizend kinderen met een handicap nooit naar school, zo wordt vermeld. “ Wij vinden dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen. Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.”