Basisschool De Horizon aan de Brahmslaan gaat tientallen Oekraïense kinderen onderwijs bieden (Foto: Koos Bommelé)
Basisschool De Horizon aan de Brahmslaan gaat tientallen Oekraïense kinderen onderwijs bieden (Foto: Koos Bommelé)

Oekraïense kinderen krijgen plek op Delftse basisschool

Algemeen

DELFT - De eerste gevluchte kinderen uit Oekraïne zijn inmiddels in Delft en hebben hier ook recht op onderwijs. Op een klein aantal Delftse scholen wordt al les gegeven aan enkele Oekraïense kinderen in reguliere klassen. Ondertussen zijn Delftse opvangscholen druk bezig met het opzetten van Oekraïense klassen. 

Door Cheyenne Toetenel

Delft vangt op dit moment zo’n 120 Oekraïense vluchtelingen op, vooral vrouwen en kinderen. Zij zijn gehuisvest in het Campanile hotel, Hampshire Hotel, IBIS hotel, op Vakantiepark Delftse Hout, in een B&B en in gebouw De Pauwmolen. Met de opvanglocaties zijn afspraken gemaakt voor kortdurende opvang voor een periode van enkele weken tot enkele maanden. “Hoe het daarna verder moet is nog niet duidelijk”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Het gemeentebestuur denkt na over oplossingen en blijft zich inzetten om alle vluchtelingen op te vangen.” 

Veilige schoolomgeving
Kinderen van Oekraïense vluchtelingen kunnen in Nederland naar school. Delft telt drie zogenoemde ‘opvangscholen’: De Horizon, Mgr. Bekkersschool en Delftse Daltonschool. Op deze basisscholen hebben ze ervaring met onderwijs voor buitenlandse kinderen. Zodra gevluchte ouders aankloppen bij een Delftse basisschool, worden ze begeleid richting een van de opvangscholen. “De situatie vraagt namelijk om expertise”, aldus directeur Meint Helder van De Horizon. “We weten niet wat voor trauma’s de kinderen hebben, dus we moeten niet allemaal zelf het wiel willen uitvinden.” Directeur Marianne Mink van de Mgr. Bekkersschool wijst op de gevoelens van de kinderen. “Het is goed als zij opgevangen worden in een klas met andere kinderen uit Oekraïne, zodat zij met anderen kunnen spreken. Vanuit de opvangschool kunnen de kinderen geleidelijk bekend worden met hun nieuwe omgeving. Mochten zij onverhoopt toch langer in Nederland moeten verblijven, dan kan na verloop van tijd overgegaan worden tot plaatsing op scholen in de buurt van hun nieuwe adres in Nederland.”

Opvangscholen
De gemeente en besturen van de opvangscholen werken goed samen binnen een regiegroep, waar ook de Prins Mauritsschool zich inmiddels bij heeft aangesloten. Laatstgenoemde kan praktisch gezien goed bijspringen, aangezien een Russisch sprekende leerkracht in dienst is. Wekelijks wordt gesproken over de vluchtelingenstroom naar Delft en op welke school de kinderen opgevangen kunnen worden. De eerste groep zal les krijgen op basisschool De Horizon aan de Brahmslaan. “Tijdens een informatieavond op de opvanglocaties hebben wij ouders geïnformeerd over onze school en het onderwijssysteem”, vertelt directeur Meint Helder van De Horizon. “In totaal gaat het nu om 27 gezinnen, in totaal zo’n 50 kinderen. Komende week komen de gezinnen individueel langs op De Horizon voor een intake.” De Horizon gaat de jongste kinderen indelen in bestaande kleuterklassen. Voor de kinderen van 8, 8 en 9 jaar wordt een aparte klas samengesteld. Hetzelfde geldt voor de kinderen van 10,11 en 12 jaar. “In die klassen krijgen kinderen zowel les in het Nederlands als in het Oekraïens. Daarvoor zijn twee leerkrachten aangenomen die beide talen spreken.” Aan de combinatie van Nederlands en Oekraïens is behoefte vanuit de ouders. “In tegenstelling tot vluchtelingen die wij uit andere landen hebben opgenomen, hopen de Oekraïners snel terug te kunnen naar hun thuisland. Dit gebeurt zodra daar vrede is. Daarom vinden zij het belangrijk dat de kinderen Oekraïense lessen blijven krijgen. Aan de andere kant zien de ouders in dat de situatie in eigen land onzeker is. Daarom vinden zij het ook belangrijk dat hun kinderen Nederlands leren, zodat zij zich hier thuis gaan voelen.” Ook de andere opvangscholen staan paraat om kinderen op te vangen. Marianne Mink: “Momenteel geven wij op de Mgr. Bekkersschool al les aan vier Oekraïense kinderen. In eerste instantie worden kinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar in de reguliere klassen opgevangen. Wij zijn bezig om een klas in te richten met een Oekraïens sprekende leerkracht. Kleuters stromen in de kleutergroepen in en doen daar aan het reguliere onderwijsprogramma mee. Het is belangrijk dat zij weer een routine gaan opbouwen en dat zij kunnen omgaan met andere kinderen. Op deze manier bouwen zij hun leven weer op en worden zij onderdeel van hun nieuwe omgeving.” Op de Delftse Daltonschool worden de kinderen opgevangen in de Taalklas, vertelt Willemien Bekema van stichting Librijn. “In de Taalklas leren de kinderen in een warme, veilige omgeving de Nederlandse taal. Een goede beheersing van het Nederlands maakt de kinderen sterker en vaardiger en het vergroot hun kansen in Nederland. Daarnaast is er aandacht voor sport en cultuur.” Vanuit Delft Support krijgen de scholen ondersteuning voor eventuele psychische behoeften van kinderen. Bovendien is Delft voor Elkaar aanwezig om sportactiviteiten te organiseren en vragen te beantwoorden die niet onderwijs gerelateerd zijn. Helder: “In Delft doen we het dus echt samen!”