<p>Ontwerp schoolgebouw Mercurius</p>

Ontwerp schoolgebouw Mercurius

(Foto:)

Krijgt Delft een nieuwe middelbare school?

DELFT - Moestuinen, kunstlokalen en maar liefst drie gymzalen. Aan ambitie geen gebrek in de schets voor de nieuwe middelbare school in wording: het Mercurius College. De zes initiatiefnemers hopen vanaf 2023 de eerste vrije middelbare school te openen in Delft. Initiatiefnemer Nelleke Guequierre ziet alles positief in: “Ik heb goede hoop dat het gaat lukken.”

Door Gilad Perez

Een vrijeschool? Volgens Guequirre hebben veel mensen een verkeerd beeld van wat de vrijeschool is: “Het is geen school waar kinderen alle vrijheid hebben, wij willen kinderen stimuleren om vrij te denken.”

Voordelen
De school moet de fietsafstand voor leerlingen die naar een vrije middelbare school willen, flink verminderen. Zo fietsen leerlingen vanuit Delft een behoorlijk eind naar de vrije middelbare school in Den Haag. Ook Guequirre haar kind ondervindt daar hinder van: “‘Ze heeft veel minder tijd voor huiswerk en sociale contacten”. Op dit moment biedt het Grotius College in Delft tot aan de derde klas vrijeschool onderwijs aan. Het nieuwe Mercurius College komt er voor leerlingen die ook tot het eindexamen vrijeschool onderwijs willen volgen. De nieuwe school wil graag een samenwerking aangaan met de Widar Vrijeschool in Delft. Deze basisschool kan met het Mercuris jaarfeesten en toneelstukken gaan organiseren. “Leraren van het Mercurius kunnen ook gastlessen geven op de Widar”, vertelt Guequirre. De Widar is positief over de nieuwe middelbare school: “Als school zijn wij blij dat er een vrije middelbare school tot het eindexamen komt in Delft”, vertelt Steffanie Louwen, directeur van de Widar Vrijeschool. Het vrijeschool onderwijs groeit in Nederland. Verleden jaar steeg het aantal leerlingen landelijk met 2,5 procent. Op de Widar Vrijeschool merken ze die toename ook. Zo staan er bij iedere klas dertig leerlingen op een wachtlijst. Guequirre: “reguliere scholen leggen zoveel nadruk op de CITO toetsen, kinderen lopen daar echt op stuk.” Eenmaal op de vrijeschool ziet Guequirre veel kinderen opknappen.

Rooster
Naast veel aandacht voor taal en rekenen, wil het Mercurius College kinderen de ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen. Dit gaat de school doen met kunstvakken als: muziek, houtbewerking, fotografie en euritmie. Ook gaan de leerlingen zogeheten periodes volgen. Drie wekenlang duikt iedere klas elke ochtend in een bepaald onderwerp. Een klas met de periode biologie leert bijvoorbeeld het bloedstelsel. Tevens wil de school leerlingen duurzaam en zelfvoorzienend leren leven. In de schets is er ruimte voor moestuinen en houtbewerkingsplaatsen. “Leerlingen maken bijvoorbeeld een stoel zodat ze de waarde kennen van dat product”, vertelt Guequirre.

Vooruitzicht
Tegenwoordig is Guequirre bezig met ouders en scholen informeren: “Nu ben ik druk met nieuwsbrieven schrijven. Maar straks moeten we ook fysiek op pad. We willen bij basisscholen gaan staan zodat iedereen weet van ons bestaan.” De school kan er komen door de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Nu zijn 600 handtekening, een concreet plan en tenslotte het jawoord van de minister genoeg. Voorheen moest een nieuwe middelbare school toestemming vragen aan de al aanwezige scholen. Sinds dien is het aanbod in Delft niet bepaald groter geworden.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten