Afbeelding

Garantiestelsel zorgt voor besparing bij woningcorporaties

wonen

Editie: Week 33, Jaargang 23 |

DELFT - Woningcorporaties besparen jaarlijks circa 630 miljoen euro dankzij het garantiestelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat stellen twee onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Door het garantiestelsel weten banken zeker dat zij altijd hun geld terugkrijgen. Ze vragen daarom een lagere rente op hun leningen aan corporaties. Woningcorporaties hebben de publieke taak te zorgen voor betaalbare huurwoningen. Het garantiestelsel komt er kortweg op neer dat als een corporatie bij de uitoefening van die taak in financiële problemen komt, de andere corporaties bijspringen. In de Tweede Kamer gaan stemmen op dit stelsel te hervormen, omdat het kan leiden tot onverantwoorde financiële avonturen, zoals bij Vestia het geval was. Wie weet dat hij wordt gered als de nood aan de man komt, is eerder geneigd grote risico's te nemen. Volgens de onderzoekers, Jacob Veenstra en Bernard van Ommeren, kan hervorming de sector honderden miljoenen euro kosten. Zij berekenden dat de woningcorporaties jaarlijks ongeveer 700 miljoen euro besparen door lagere rentekosten. Daar staat jaarlijks een bedrag van zo'n 70 miljoen euro aan kosten tegenover, doordat geld moet worden uitgekeerd om woningcorporaties te redden. Dat betekent een netto voordeel van rond de 630 miljoen euro.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12