Dubbel Delft

  vaste rubrieken

Editie: Week 51, Jaargang 22 |

Het zijn twee van die aan elkaar grenzende straten die door hun naamgeving bij de meeste niet-Delftenaren een wat vragende, glimlachende blik opleveren: Vrouwjuttenland en het Vrouwenregt. Zoals bij veel historische zaken zijn er over de oorsprong van deze naamgeving meerdere visies in omloop. Een van de meer bekendere is dat het Vrouwenregt de grens zou zijn geweest van het rechtsgebied van de abdis - de vrouwe - van het klooster van Rijnsburg.

Dat klooster had nogal wat bezit in en om Delft, waaronder waarschijnlijk ook deze straat. De brug die de Markt verbindt met het Vrouwenregt heet ook Vrouwe van Rijnsburgerbrug. In 1466 deed het klooster afstand van het gebied en droeg het over aan de schepenen van de stad Delft. De naam Vrouwenregt was blijkbaar dusdanig ingeburgerd dat de straat haar naam hield. En natuurlijk zijn er ook andere namen geweest voor deze straat. Zo heette het ooit ‘der eerste strate die over dat marctveld gaet ten Oestende’. Het is tenslotte een soort verlenging van het Oosteinde. Verder wordt er in de geschiedenisboeken vermeld ‘after de Nieukerc’ ofwel ‘Achter de Nieuwe Kerk’. Ook ‘Achter de Markt’ is een naam die in de geschiedenis van de stad opduikt. Wat ook nog zou kunnen is dat de gemeente Vrijenban (130 bewoners!) in deze straat een lokaal gebruikte voor hun vergaderingen. Eind vorige eeuw duikt bij een verbouwing van een huis op nummer 244 de naam ‘t Vrouwenregt op. En zo is het gebleven. De foto’s lijken in eerste instantie haast identiek, terwijl er toch zo’n vijfendertig jaar tussen de twee foto’s zit. De gevels zijn, zoals gelukkig in het grootste deel van de binnenstad, goed geconserveerd. De oude foto werd door de fotograaf zoals gebruikelijk geregisseerd: “Als u nou ’s op de leuning van het bruggetje gaat zitten; en niet naar mij kijken”, en: “U mag wel op de foto, maar blijft u dan in de winkelopening staan”. En zo is het gegaan.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1