Wat ik zeggen wil - 10 februari 2013

vaste rubrieken Wat ik zeggen wil

Editie: Week 6, Jaargang 21 |

Geen spoed, wel politie?
Zondag stond er een man met een rood gezicht en een ijsmuts op voor de ingang van de Albert Heijn waar ik altijd kom. Hij dronk uit een flesje bier en sproeide bier in het rond. Hij sprak mensen en kleine kinderen aan, in het Engels. Hij was overduidelijk zeer dronken.Weer thuis belde ik het nummer ‘geen spoed, wel politie’. Het was niet erg druk, op zondagmorgen, maar de dame aan de telefoon maakte me meteen duidelijk dat de politie hier niets aan ging doen. Die man had immers allang weer op de tram kunnen stappen. En bovendien, Albert Heijn belde altijd meteen als er overlast was. “Hebben ze gebeld?” vroeg ik, “vanmorgen?”. “Nee, dat niet.” “Maar u gaat niets met mijn melding doen?” “Nee, daar gaan we niets mee doen. Die man kan immers allang weg zijn.” ‘Geen spoed, wel politie.’ Dat is de reclamecampagne. De werkelijkheid is anders.
M. Bodde, Delft

Slecht management
Onlangs heeft een manager of bestuurder, zo men wil, de biezen moeten pakken wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Daaraan voorafgaand was er nog een hoop gedoe met onderzoek en interviews over de al of niet bedorven werksfeer. Kortom; de bestuurder vond haar/zijn Waterloo en vetrok met stille trom. Nu is dit beslist niets nieuws; de afgelopen tijd hebben er al hele bataljons aan managers en bestuurders hun bureau mogen ontruimen wegens slechte prestaties of doorgeschoten beleid. Maar waar het mij nu eigenlijk om gaat is het volgende; al jaren horen en lezen wij de klaagzangen van managers/bestuurders over personeel dat zo te kort schiet of wat van school komt en zo weinig weet en kan. Of personeel wat niet ‘de juiste’ mentaliteit heeft. Maar wie toetst nu de kwaliteit en mentaliteit van managers en bestuurders? Moet er niet eens een instantie die lui tegen het licht gaan houden als het om een betrekking gaat bij, bijvoorbeeld, Woningbouwcorporaties of Gezondheidszorg? Natuurlijk krijgen zij een assessment maar wat is de kwaliteit daar dan weer van? De selectie procedures en profielschetsen voor bovengenoemde zouden veel kritischer dienen te worden, vooral in deze tijd waarin het geld niet meer voor het oprapen ligt. Geblunder in beleid en bewindvoering kost te veel geld en kost te veel banen van mensen die het over het algemeen toch al niet heel erg breed hebben. Banen van mensen die dat beleid niet hebben verzonnen maar wel moeten uitvoeren en kritiek erop achterwege dienen te houden. En het kan natuurlijk ook nooit een argument worden om de toch al rijkelijke beloningen van managers/bestuurders nog hoger te maken omdat er dan plots een zwaardere verantwoording aan vast zit. Neen! Zij dienen gewoon de kwaliteit te leveren die zij ook van hun personeel verwachten en die moeten het ook maar met hun salarisje doen…
Jan Willem Pronk, Delft

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12