'Delft staat op de lijst van meest versteende steden van Nederland; dat is beschamend'
'Delft staat op de lijst van meest versteende steden van Nederland; dat is beschamend'

Raadstaal: Janne Gerritsen - D66

Politiek

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: STIP (6), D66 (6), GroenLinks (6), Hart voor Delft (5), VVD (3), PvdA (3), SP (2), CDA (2), Onafhankelijk Delft (2), ChristenUnie (2), VOLT (2). Deze week een gesprek met Janne Gerritsen van D66; wie is Janne en wat vindt zij belangrijk voor de stad?

Wat doe je naast je raadswerk?
Nu ben ik nog medewerker van de Tweede Kamerfractie van D66.
Over twee weken ga ik specifieker aan de slag met de onderwerpen landbouw, natuur en water bij ‘Lysias Advies’, een adviesbureau voor overheden.

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Wouter Koolmees is mijn held en ik mis hem in de politiek. Hij werd geroemd om zijn inzet, integriteit, intelligentie en schaterende lach. Maar nog veel belangrijker: zijn focus op het bereiken van resultaten, de rest was bijzaak. Zo heeft hij als minister 192 wetten en besluiten gemaakt, waaronder een progressief pensioenakkoord, een inburgeringswet en langer geboorteverlof. Ik heb zelf niet de wens landelijk voor de schermen te treden, maar kan mij wel aan hem optrekken. Net als Koolmees was ik een ‘stapelaar’ in het onderwijs: van de mavo tot de universiteit. De weg die ik heb afgelegd heeft me gevormd.

Wat betekent D66 voor jou?
De wereld en alle mensen om mij heen met respect en nieuwsgierigheid tegemoet treden. Ik zie D66 als een partij die voorop durft te lopen, de verbinding aangaat en verantwoordelijkheid neemt.

Wat heeft de D66 voor de Delftse bevolking bereikt?
Delft start nu met een stedelijk isolatieplan en de gemeente ondersteunt bewoners met het installeren van zonnepanelen. Dat brengt de energierekening omlaag. We hebben nu ook een strategie en een agenda om iedere buurt stap voor stap te verduurzamen en te vergroenen. De wijken waar de riolering wordt vervangen, zoals in Tanthof en Voorhof, worden gelijk groener. D66 heeft er daarnaast voor gezorgd dat de verhuurderheffing is afgeschaft en de opbrengsten in zijn geheel worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Verder is mijn voorstel om de Chinese camera’s van de gemeente te vervangen unaniem aangenomen. Volgens de inlichtingendiensten lag spionage op de loer. Zonder Chinese camera’s worden onze straten veiliger. Tot slot heb ik veel met de bewoners in Tanthof en het Staatsbosbeheer gesproken om tot een speelbos te komen dat naar wens is voor alle betrokkenen. Er is veel behoefte aan ontmoetingsplekken waar bewoners van verschillende leeftijden, achtergronden en levensstijlen kunnen samenkomen.

Wat zijn politiek gezien jouw aandachtsgebieden?
Ik hou mij bezig met klimaat, natuur, digitalisering en veiligheid.

Wat zou je politiek gezien graag verwezenlijken?
Een groene en veilige straat voor iedereen. Dat is waar ik de komende jaren aan wil werken als raadslid in Delft.

Wat is een onderwerp dat je na aan het hart ligt? 
Ik voel de urgentie meer dan ooit om onze omgeving te beschermen tegen klimaatverandering. Delft heeft hierin een grote verantwoordelijkheid, daarom ga ik voor een klimaatneutrale stad. We willen allemaal kunnen genieten van een groene, schone en stabiele leefomgeving. Dat gaat niet alleen over klimaat, maar ook over een veilige straat. Zodra het begint te schemeren, voelt meer dan de helft van de vrouwen in Nederland zich niet meer veilig. Dat komt door slechte manieren maar ook door slechte verlichting en rommel. Twee op de drie vrouwen worden lastiggevallen op straat. Ik heb dat zelf deze week nog meegemaakt ik het centrum. En ruim de helft van de LHBT’s zegt nooit of bijna nooit hand in hand te durven lopen met hun partner. De verwensingen die je soms over je heen krijgt, waarbij van je verwacht wordt dat je lief lacht en anders een probleem hebt, daar wil ik korte metten mee maken. Dat begint bij het probleem benoemen en elkaar helpen.

Kun je een voorbeeld geven?
Onze fractievoorzitter Sivan Maruf kwam meteen in actie toen een groep jonge mannen mij seksueel getinte teksten nariep. Sivan ging direct naast mij staan, hij bleef niet stil. Hij zei: ‘Als ik dit tegen jouw zusje zou zeggen, wat was je dan van plan!? Na een ongezellige confrontatie is men toch nog met een ‘boks’ uit elkaar gegaan. Dat vond ik een bijzonder moment. De politiek kan veel doen als het gaat om een veilig gevoel op straat, maar het is ook een opdracht aan de samenleving. Dit gaat om een cultuuromslag, woorden doen ertoe. We willen ons allemaal vrij kunnen voelen in de stad. Ook nu het sneller donker wordt moet iedereen nog een rondje kunnen hardlopen.

Wat kan de politiek organiseren voor een veiliger gevoel op straat?
Meer blauw op straat, dat is het belangrijkste. D66 wil meer ondersteuning voor de politie, zodat de wijkagent vaker de straat op kan. Ook kunnen we de straat beter verlichten, rommel opruimen en bewustwording creëren, bijvoorbeeld op scholen.

Wat ga je de komende tijd doen om groene straten te realiseren?
De regels voor de inrichting van de Delftse straten zijn ouderwets. Daarom wil ik deze regels laten voldoen aan de nieuwste inzichten. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen om hittestress tegen te gaan en om regen op te vangen. Als je de verouderde regels moderniseert, hoef je daar als raadslid niet per project opnieuw voor te vechten. Ik werk ook goed samen met raadsleden die over woningbouw en vervoer gaan. We gaan heel veel bouwen in de stad, dat moet iets opleveren voor mensen: meer ruimte voor bomen en parken, en minder steen.
Delft staat nu nog op de lijst van meest versteende steden van Nederland. Dat is beschamend. Gelukkig heeft D66 hier stevige afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord, waar ik het college aan zal houden.