'Ik vind het belangrijk om alle wijken te betrekken bij onze ambities' (Foto: Harsha Dijk)
'Ik vind het belangrijk om alle wijken te betrekken bij onze ambities' (Foto: Harsha Dijk)

Raadstaal: Heera Dijk - D66

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: STIP (6), D66 (6), GroenLinks (6), Hart voor Delft (5), VVD (3), PvdA (3), SP(2), CDA (2), Onafhankelijk Delft (2), ChristenUnie (2), Volt (2). Deze week een gesprek met Heera Dijk van D66; wie is Heera en wat is voor haar belangrijk voor de stad?

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben afgelopen maart geïnstalleerd als raadslid voor D66. Heel bijzonder, en ik heb zin om de komende vier jaar voor onze mooie stad Delft aan de slag te gaan. Naast het raadswerkben ik docent aan de Haagse Hogeschool voor de opleiding User Experience Design (UXD). Ik geef sinds begin van dit studiejaar les aan de internationale studenten. In mijn vrije tijd doe ik modellenwerk en ben ik mentor van kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Naast het raadswerk heb ik dus genoeg om handen, maar ik doe dingen die ik leuk vind en dat geeft energie!

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Dat is Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam. Hij is iemand die goed aanvoelt wat er in de maatschappij leeft en daarop inspeelt. Hij is een van de langst dienende burgemeesters van Europa, dat zegt wel iets over je leiderschapskwaliteiten. Zijn leiderschapsstijl spreekt mij erg aan, hij durft zijn mening te geven, ook wanneer het moeilijk wordt. De videoboodschap tijdens de pandemie aan de relschoppers bijvoorbeeld, die boodschap was recht uit zijn hart. Dat vind ik inspirerend.

Waarom koos je voor D66?
Ik heb voor de TU Delft gewerkt als communicatieadviseur, heb daarnaast gastlessen gegeven op het MBO en ben nu docent op het HBO. Onderwijs loopt als een rode draad doormijn leven. Ik heb ervaren wat goed onderwijs kan betekenen. Mijn moeder is zelfs even mijn juf geweest op de basisschool. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat goede begeleiding doet met je als kind. Het geeft je zelfvertrouwen en daardoor kun je je talenten ontwikkelen. Ieder kind verdient gelijke kansen. Daarom zet ik mij in voor de partij die het onderwijs en kansengelijkheid hoog op de agenda heeft staan. En dus D66. Goed onderwijs is een basis voor je ontwikkeling, en dat begint op de basisschool.

Wat zou je, politiek gezien, graag willen verwezenlijken?
Ik heb me nooit bewust gerealiseerd dat je rolmodellen nodig hebt, dat je mensen nodig hebt waarin je jezelf herkent. Zeker in onze samenleving waar er zoveel verschillende mensen met diverse achtergronden wonen is representatie belangrijk. Mijn vader komt uit Suriname en mijn moeder komt van Curaçao. Ze zijn hier in Nederland komen studeren. Uit ervaring weten zij hoe moeilijk het kan zijn om hier de juiste begeleiding te vinden en te krijgen. In Delft komen er jaarlijks studenten uit Caribische gebied om in hier te studeren. De meesten van hen die hier komen blijven onder de radar, maar zij zijn net zo belangrijk. Als je iemand hebt in de gemeenteraad die jouw achtergrond en uitdagingen begrijpt, helpt dat enorm. Ik wil die verbinding maken tussen de gemeente en de mensen die zich nu niet herkennen in de politiek.

Wat zijn politiek gezien jouw aandachtsgebieden?
In mijn portefeuille heb ik de onderwerpen cultuur, toerisme, binnenstad, economie, kansengelijkheid, emancipatie en integratie; een mooie en brede portefeuille. Onze stad heeft grote ambities. We willen de komende jaren doorgroeien naar een stad met meer dan122.000 inwoners. Grote ambities komen met grote uitdagingen. De capaciteit van ons theater, de bibliotheek en de Delftse uitgaansgelegenheden moet aansluiten op de groei van het inwonertal. Cultuur is wat D66 betreft onmisbaar in onze stad. D66 wil dat iedereen gebruik kan maken van het culturele aanbod. Voor sommigen is cultuur nu onbereikbaar of niet in beeld. Dat is jammer; het verrijkt je leven. Het Jeugdfonds en de Delftspas helpen om meer mensen te betrekken bij cultuur en ze helpen om drempels weg te nemen. Ik vind het belangrijk om de hele stad te betrekken bij onze ambities, dus ook wijken buiten het centrum. Je moet inclusiviteit juist door de wijken heen organiseren. Zo wordt de hele stad een bruisend geheel, en voelen alle Delftenaren zich betrokken.

Wat is een onderwerp dat je aan het hart ligt? Waar ligt jouw politieke passie?
Het onderwijs gaat mij aan het hart. Ik vind dat ieder kind zijn of haar talenten moet kunnen ontwikkelen. Voor mij zijn onderwijs en kansenongelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik heb het over ongelijkheid, want ik ben me er van bewust dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt of in een veilige omgeving opgroeit. Onderwijs kan dan je springplank zijn om je talenten te kunnen ontwikkelen en je te vormen als persoon. Ik vind het belangrijk dat je uit je eigen bubbel komt. Er zijn enorme verschillen tussen de samenstelling van de klassen en dat begint al op de basisschool. Het is moeilijk om de basisscholen diverser te maken. Toch ben ik er van overtuigd dat je met kleine stappen het verschil kan maken. Dat doe ik door zelf ook uit mijn eigen bubbel te komen.

Zoals ik hierboven al aanhaalde ben ik ook mentor bij School’s Cool in Delft. Dit is een mentor-organisatie die leerlingen van 11 tot en met 18 jaar ondersteunt in drie verschillende programma’s. Doel van het project is het voorkomen van schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen in groep 8 van de basisschool tot en met het voortgezet onderwijs. Door mijn raadswerk heb ik minder tijd voor het mentorschap, maar ik blijf het doen. Het geeft veel voldoening. Zelf heb ik een meisje uit groep 8 begeleid en ondersteund zodat zij verder kon groeien als mens.

Het mentorschap geeft mij ook inzicht in hoe het systeem werkt: waar loop je tegenaan als je de taal niet machtig bent, als je thuis geen plek hebt om je huiswerk te doen of als je niet meer mee kan komen op school? Belangrijke achtergrondinformatie voor mij om mijn werk te doen als raadslid.