'We moeten nu investeren in een gezonde en leefbare toekomst'
'We moeten nu investeren in een gezonde en leefbare toekomst' Foto: Kristel Wattel

Raadstaal: Kristel Wattel - GroenLinks

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: STIP (6), D66 (6), GroenLinks (6), Hart voor Delft (5), VVD (3), PvdA (3), SP(2), CDA (2), Onafhankelijk Delft (2), ChristenUnie (2), Volt (2). Deze week een gesprek met Kristel Wattel; wie is Kristel en wat vindt zij belangrijk voor de stad?

Wat doe je naast je raadswerk?
Vorig jaar heb ik me aangesloten bij GroenLinks en sinds een paar weken zit ik in de Raad. Heel bijzonder en leuk om me de komende vier jaar als raadslid in te kunnen zetten voor de stad. Ik werk bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als programmamanager aan fysieke ruimte voor bedrijven. Ruimte in Nederland is schaars en naast ruimte voor wonen, energie en infrastructuur is er ook ruimte nodig voor werkgelegenheid. In Delft zijn de plannen voor Schieoevers hiervan een mooi voorbeeld: wonen, werken, recreëren en groen worden daar gecombineerd. Daarnaast ben ik moeder van 2 kinderen van 12 en 10, fiets ik graag naar het werk en vind ik het fijn om een rondje hard te lopen langs de Schie.

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Dat is Bas Eickhout, Europarlementariër en delegatieleider van GroenLinks in Europa. Als klimaatwetenschapper en meeschrijver aan de klimaatrapporten van het IPCC zag hij dat er te weinig gebeurde met alle kennis om het probleem aan te pakken. ‘Om dat te veranderen, moet je zelf aan de knoppen zitten’, aldus Eickhout. Niet alleen mooie plannen maken, maar echt aan de slag gaan, dat inspireert me om zelf ook in beweging te komen.

Waarom koos je voor GroenLinks?
Vanwege de passie van GroenLinks om Delft echt duurzaam, klimaatbestendig en sociaal te maken. Negen jaar geleden werkte ik bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan het project ‘nul op de meter’ met als doel om bestaande woningen te renoveren naar volledig energie neutrale woningen. De eerste pilotprojecten werden toen opgeleverd. Nu, negen jaar later, zijn nul-op de meter woningen nog niet op grote schaal van de grond gekomen. Ik wil er graag voor zorgen dat het niet bij goede initiatieven blijft, maar dat energiebesparende maatregelen daadwerkelijk uitgerold worden. Delft heeft met de TU, en met veel innovatieve ondernemers alle kennis in huis om dit mogelijk te maken.

Wat zou je, politiek gezien, graag willen verwezenlijken?
Ik vind het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid heel belangrijk en ben van mening dat bedrijvigheid echt een impuls kan geven aan de kwaliteit en levendigheid in de wijken. Wijkvoorzieningen en de wijkeconomie, zoals een fysiotherapeut, een buurtsuper, een nagelstudio en een kapper zorgen voor meer levendige wijken waarin veel gebeurt en waarin ruimte is voor creativiteit en toevallige ontmoetingen. Het stimuleert uitwisselingen tussen verschillende groepen en functies en ondersteunt de aansluiting van de maakindustrie en het onderwijs. Vanuit de Raad wil ik echt iets betekenen voor de ondernemers in de wijken.

Daarnaast is het hard nodig dat we energie gaan besparen en overgaan op duurzame energie. Allereerst voor het klimaat, maar ook om de energierekening betaalbaar te houden. Op dit moment zijn er in Delft nog woningen met enkel glas en een ouderwetse geiser. Gelukkig werken woningcorporaties aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Zo is onlangs gestart met het gasloos maken van de Mozartflat en zijn de woningen van het Rode Dorp voorzien van een nieuw verwarmingssysteem. We moeten nu investeren voor een gezonde en leefbare toekomst.

Wat zijn politiek gezien jouw aandachtsgebieden?
Het stimuleren van een duurzame economie. In Delft hebben we geluk met veel innovatieve ondernemers en start-ups. In vergelijking met andere regio’s in Nederland is Delft zelfs uitgeroepen tot beste plek voor ondernemerschap. Ik wil me inzetten om het voor groeiende innovatieve bedrijven aantrekkelijk te maken om in Delft te blijven en zo hun kennis en werkgelegenheid te behouden voor de stad. Ook zouden we nog meer de samenwerking moeten opzoeken met de TU. Hoe kunnen we samen met de universiteit de stad en de bewoners mee laten profiteren van nieuwe technieken en initiatieven? In het weekend zijn op de TU Delft nog veel faciliteiten onbenut. Door het combineren van functies kan extra waarden worden toegevoegd aan de stad. Misschien de aula als filmzaal wanneer er geen colleges zijn, of het delen van sportfaciliteiten, waardoor de campus in het weekend een levendig gebied kan worden. Hierover zou ik het College willen stimuleren om het gesprek met de TUDelft aan te gaan zodat het campusterrein een meer levendig gebied wordt.

De samenwerking met ondernemers, de universiteit en bijvoorbeeld ook de Metropoolregio, om te komen tot een duurzame economie vind ik heel belangrijk. Daarom voer ik het woord in de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Wat is een onderwerp dat je aan het hart ligt? Waar ligt jouw politieke passie?
Een gezonde leefomgeving voor iedereen nu en in de toekomst vind ik het allerbelangrijkst. Dat we samen gaan werken aan een duurzame stad waar het voor alle inwoners prettig is om te wonen, te werken en fijn naar buiten te kunnen in een mooie groene en gezonde omgeving. Als raadslid wil ik hier heel graag samen met de bewoners en ondernemers mee aan de slag. Omdat de ruimte schaars is - en alleen maar schaarser wordt in een groeiende stad - moeten we de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken. Voor het realiseren van 10.000 extra banen tot 2040 is extra bedrijfsruimte nodig.

De komende vier jaar wil ik hier graag een impuls aan geven. Ik ga me inzetten voor het mengen van wonen en werken, ook in bestaande wijken, werk voor praktisch geschoolden en het versterken van de innovatieve Delftse economie.