<p class="Onderschrift" pstyle="Onderschrift">&#39;Ik koos voor GroenLinks omdat deze partij dicht bij mijn liefde voor mens en natuur staat&#39;</p>

'Ik koos voor GroenLinks omdat deze partij dicht bij mijn liefde voor mens en natuur staat'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Cheraldine Osepa - GroenLinks

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Cheraldine Osepa van GroenLinks.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben zzp-er en heb een praktijk voor spirituele massotherapie. Mijn werkzaamheden hebben als doel om mensen te helpen geest en lichaam als eenheid krachtig neer te zetten in de wereld, en tevens meer contact te krijgen met hun innerlijke blijdschap.

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Graag zie ik een politicus die invoelend is, zichzelf goed kan plaatsen in de burger in nood, weet wat een pak melk kost, relevante dossierkennis  heeft, humor weet te gebruiken, gevat theatraal uit de hoek kan komen en zijn persoonlijke energie en ruimte goed weet te sparen en af te bakenen. Zo’n man of vrouw zou mijn voorbeeld zijn.

Waarom koos je voor GroenLinks?
Ik koos voor GroenLinks omdat deze partij dicht bij mijn liefde voor mens en natuur staat. Tevens heeft de partij de kwaliteit van leven van de burgers van onze stad hoog in het vaandel en is heel erg begaan met de toekomst van Moeder Aarde. Ook belangrijk bij mijn keuze voor GroenLinks was dat ik binnen de partij persoonlijk verder kan blijven groeien om mezelf beter dienstbaar te kunnen maken voor de maatschappij en mijn medemens.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Mijn werkzaamheden vallen onder de raadscommissie Sociaal Domein en Wonen en mijn aandachtsgebieden zijn wijkparticipatie, cultuur, inclusiviteit en diversiteit. Wat me in dit werk trekt is dat wanneer we al onze conditioneringen weglaten we allemaal hetzelfde willen, namelijk gelukkig zijn. Als raadslid kan ik een grotere bijdrage leveren aan het geluk van mijn medeburgers. Dit inspireert mij om met passie mijn werk te blijven doen. Binnen onze fractie heeft ieder fractielid een wijk waar meer contact mee onderhouden wordt om te kijken waar burgers mee zitten en waar meer aandacht van de gemeente naar toe mag gaan. Mijn wijken zijn Voorhof en Poptahof.

Wat heeft GroenLinks voor de Delftse bevolking bereikt?
De opbrengsten voor de stad Delft zijn allemaal gebaseerd op de kernboodschap van onze partij: Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee. We houden dit idee van een inclusievere samenleving in stand door er voor te zorgen dat schulden vroeg worden gesignaleerd, om burgers en ondernemers in nood schuldhulp te kunnen bieden. We pleiten voor het investeren in onderwijsgebouwen en het bestrijden van kansenongelijkheid in het onderwijs. De Schieoevers wordt ontwikkeld met een prachtig groen park langs de Schie. Door samenwerking met de regio zullen duizenden Delftse woningen duurzaam verwarmd worden. Kinderboerderij Tanthof kreeg de mogelijkheid om te blijven bestaan zodat burgers kunnen recreëren in dit mooie groene gebied. We denken mee met de cultuursector in de hoop om in deze moeilijke tijden ook deze sector te behouden.

Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Als raadslid zie ik graag dat duurzame ontwikkeling van Delft in dienst staat van de bewoners van de stad. Ik streef ernaar dat alle inwoners van Delft kunnen ervaren dat hun gemeente met hen meedenkt en probeert te helpen zonder overbodige bureaucratie of onnodig moeilijk taalgebruik. Mijn missie is dat ieder raadsbesluit als uitgangspunt heeft: worden onze burgers hier gelukkig van, wordt onze stad hier mooier van, komen de burgers nader tot elkaar, worden we betere mensen, gaan we meer van onze stad houden? Raadsleden zijn bevlogen, hardwerkende mensen. Allemaal met één doel, we doen het voor de burgers van Delft. Als raadslid wil ik contact blijven onderhouden met de burgers en zie ik graag dat er geen afstand bestaat tussen politiek en de burger. Op den duur moeten we met z’n allen alleen met de titel: Ik ben burger van Delft kunnen rondlopen, ongeacht waar we vandaan komen

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik zou graag willen dat we meer controle krijgen op de overvolle commissie en raadsagendas. Graag zie ik ook dat burgers zich in de politiek kunnen herkennen en dat politiek een afspiegeling wordt van de maatschappij waarin hij opereert. Zou ook fijn zijn als politiek te volgen is voor de burger en niet met teveel beeldspraak en complexe woorden juist afstand creëert.

Heeft de corona-pandemie invloed op je werk (gehad) als raadslid?
Jazeker! Ik was net raadslid geworden of we gingen in lockdown en het raadswerk moest verder via digitale vergaderingen. Contact met burgers deed ik vooral telefonisch of via Zoom. Om aan het begin van mijn raadsperiode meer persoonlijk contact te maken met raadscollega’s en portefeuillehouders kwam weinig terecht. Ik leerde ze vooral kennen via een beeldscherm vanaf de eettafel.

Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek, de vorming van het kabinet?
Ik begrijp wel dat veel mensen zich ergeren aan het politieke ego en het trage tempo van het formeren. Die ergernis mag er ook best zijn. Ik zie de formatie van het kabinet als een niet zo best geregisseerd theaterstuk, waarvoor ik geen kaartje heb gekocht maar wel vanaf de eerste rij mag meekijken...

Hoe zie je de toekomst voor je in het kader van de verkiezingen op 16 maart 2022?
Ik heb de tijd genomen om na te denken en in te voelen of een deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen nog op mijn pad past. Het antwoord is ja, omdat ik nog veel van Delft te leren heb en ook genoeg heb om bij te dragen aan de stad.

Meer berichten
 
CustomHtml_1