<p>&#39;Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie alleen succesvol kan zijn als het ook een sociale transitie is&#39;</p>

'Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie alleen succesvol kan zijn als het ook een sociale transitie is'

(Foto: Eigen foto)

Politiek: Claudia Hofemann - GroenLinks

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Claudia Hofemann van GroenLinks.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben betrokken bij de Delftse energiecoöperatie Deelstroom en 015 Duurzaam; een project dat wij samen met de gemeente en partners uit de stad uitvoeren. Wij willen mensen laten zien dat het makkelijk is om duurzamere keuzes te maken. En dat willen wij graag samen met de stad; we willen vindbaar en bereikbaar zijn. Afgelopen jaar bleek dat toch best moeilijk: wijk- en buurtbijeenkomsten moesten voor webinars wijken.

Wij hebben bijeenkomsten over isolatie en energiebesparing georganiseerd en kunnen dankzij onze fantastische energiecoaches vrijblijvende en onafhankelijke energiegesprekken aanbieden. Samen met de coaches willen wij - nu het weer mag - de stad in te gaan.

Dit weekend zijn we bijvoorbeeld bij Buurthuis de Wending te vinden. Samen met De Klimaatmaat wipt de Hof van Delft dit weekend 1200 tegels! De wijk wordt zo een stukje groener, klimaatvriendelijker en robuster tegen hitte. Een campagne die ik graag ondersteun. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een mooie bestemming voor de tegels. Zou het niet mooi zijn als wij de tegels uit de wijk in de wijk een nieuwe functie kunnen geven? Bijvoorbeeld als windballast voor zonnepanelen op daken? Of als muurtje? Onze oude grindtegels zijn sinds een jaar of twee de omranding van een een verhoogde moes- en/of groentetuin in onze voortuin.

Naast mijn inzet voor Deelstroom ben ik ook bij de paticipartcie-coaltie betrokken. In het klimaatakkoord hebben wij met z’n allen afgesproken dat wij in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. In 2020 hadden wij alleen een reductie van 24,5 procent ten opzichte van 1990 gerealiseerd. Als wij als wij onze doelen toch nog willen halen moeten wij nu vaart maken.

In de afgelopen jaren zijn dertig Regionale Energie Strategieën (RES) ontstaan, en visiedocumenten die richting moeten geven aan de invulling voor energiebesparing en duurzame energie. In de regio Rotterdam / Den Haag mag ik meedenken: als participatiepartner proberen we aandacht te vragen voor lokaal eigendom, een goede ruimtelijke inpassing en voor een betaalbare en rechtvaardige energietransitie.

Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie alleen succesvol kan zijn als het ook een sociale transitie is, dus dat we de lusten en lasten rechtvaardig verdelen.

Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Politiek, het idee onze samenleving te kunnen beïnvloeden, te veranderen in een betere, is iets wat mijn ouders mij thuis hebben meegegeven. Mijn vader heeft zijn leven lang gevochten voor een betere wereld, een rechtvaardigere wereld. Voor gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van zijn of haar herkomst. In zijn laatste jaren met name in voor een humanitair asielbeleid.

Mijn moeder had andere onderwerpen: zij heeft zich sterk gemaakt voor gender-gelijkheid, heeft het plaatselijke vrouwen- en meisjeshuis mee helpen oprichten, jarenlang vrouwen in kwetsbare situaties gecoacht en is nu nog betrokken bij een aantal sociale organisaties. Bij ons thuis was politieke, maatschappelijke betrokkenheid altijd aanwezig.

Waarom koos je voor GroenLinks?
Ik woon heel graag in Nederland, ons gezin van vijf voelt zich thuis in Delft. Onze kinderen zijn hier geboren en gaan hier naar school. Als Duitse heb ik maar een beperkt stemrecht: bij de Europese-, de Gemeenteraads- en de waterschapsverkiezingen mag ik mijn stem uitbrengen, bij landelijke en provinciale verkiezingen niet. Lid van GroenLinks ben geworden om Groenlinks toch te kunnen steunen; ik wilde mijn steentje bijdragen aan de broodnodige verandering.

Actief geworden in de politiek en binnen GroenLinks ben ik pas jaren later. Eerst binnen het bestuur van GroenLinks Delft en sinds afgelopen maart ben ik commissielid hier in Delft.

Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Ik zou heel graag zien dat wij in Delft ruimte maken voor onze kinderen, voor de natuur, voor een leefbare stad. Een stad waar fietsers en voetgangers daadwerkelijk voorrang krijgen, waar rond scholen autoluwe gebieden zijn zodat schoolkinderen veilig naar school kunnen fietsen.

Een stad die van en voor iedereen is, open, toegankelijk en leefbaar. Dat bewoners in de zomer speelstraten kunnen aanvragen en dat tijdelijk de straat een buitenverblijf wordt. Dat wij ruimte maken in de stad - voor meer groen en zo de stad ook in zomermaanden leefbaar houden.

Soms zou ik het heel fijn vinden als wij vaker out of the box zouden denken, vraagstukken slim met elkaar zouden combineren zodat we het beste resultaat behalen en dat meekoppel-kansen meekoppel-opgaven worden. Bijvoorbeeld als het over de inzameling van afval gaat, dweilen wij nu nog met de kraan open. Wij produceren met z’n allen veel te veel afval. De doelstelling 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2022 is niet meer te halen; wij produceren nog steeds meer dan 200 kg restafval.

Misschien moeten wij naast het scheiden van afval goed nadenken hoe wij afval kunnen vermijden. Eerste stapjes naar een circulaire samenleving maken, statiegeldsystemen slim inzetten en groen afval lokaal ter plekke verwerken. Er zijn zoveel mooie initiatieven in de stad die laten zien dat het ook anders zou kunnen. Laten wij daarvan gebruik maken. Samen werken aan een stad van en voor Delftenaren.

Claudia Hofemann - GroenLinks

Meer berichten