<p>Foto: Willem de Bie</p>

Foto: Willem de Bie

Politiek: Deyar Jaff - GroenLinks

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Deyar Jaff van GroenLinks.

Wat doe je naast je raadswerk?
Naast de raad ben ik werkzaam voor de gemeente Den Haag, bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Binnen de directie Dienstverlening en Kwaliteit mag ik leidinggeven aan twee teams. Een team houdt zich bezig met het managen van contracten, heel simpel gezegd gaat dit over het juiste product of dienstverlening krijgen voor de juiste prijs. Mijn andere team voert audits en controles uit ter bevestiging van recht- en doelmatigheid. Wij zijn de thermometer van de organisatie, zeg maar. Ons doel is het ondersteunen van de organisatie bij het verlenen van een uitstekende dienstverlening aan de inwoners. Ik vind het leuke aan mijn werk en raadslidsschap dat het goed op elkaar aansluit en elkaar versterkt.

Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Politiek is voor mij een middel waarlangs je -vanuit een oprechte intentie, lef en ambitie- je inzet om het leven van mensen een stukje beter te maken. Ik heb bewondering voor mensen die hierin een pionier durven te zijn, vooruit kijken en streven naar een gelijkwaardige wereld. Een voorbeeld in de huidige tijd vind ik Jacina Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland. Haar verbindende en vernieuwende manier vind ik een voorbeeld in leiderschap. Het gaat hierbij dus ook niet om eigenbelang en betekent dat je soms misschien minder populaire beslissingen moet nemen, als dat een groter doel en belang dient. Dat vind ik moedig, verfrissend en inspirerend!

Waarom koos je voor Groen Links?
GroenLinks staat voor een sociaal rechtvaardige, gelijkwaardige en duurzame wereld. Deze visie combineert zij altijd met een constructieve onderbouwing. Er is altijd een plan met oplossingen die het belang van mens en natuur evenwichtig dient.

Wat dat betekent is, dat we de visie die we hebben in uitvoerbare stappen uitwerken en dat vind ik dus heerlijk. We hebben oog voor de kwaliteiten van iedereen en kijken we vanuit vertrouwen hiernaar. Iedereen mag er zijn.

Streven naar een betere wereld, morgen en vandaag, daaraan werken, dat is voor mij dé reden dat ik bij GroenLinks zit. 

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Een duurzame economie, die werkgelegenheid op alle niveaus genereert voor de stad, bijdraagt aan een betere toekomst van Delft, maar dat mag zeker ook over de grenzen van Delft zijn en de positie van Delft in de regio, en daarbuiten versterkt vind ik ontzettend belangrijk. Economie is voor mij daarom een van de belangrijkste onderwerpen waar ik me mee bezig houd.

Het is ontzettend belangrijk om juist in deze tijd voldoende te investeren in een sterke en toekomstbestendige economie, om goed uit de recessie te komen. In Zuid-Holland hebben we daarnaast te maken met een verouderde economie, die toe is aan vernieuwing. Delft heeft hierin een erg belangrijke rol, omdat we zoveel startende innovatieve bedrijven hebben. Daarom ben ik ook blij dat we samen met het Rijk, de Provincie en private partijen hier sterk op inzetten. 

Verder houd ik me bezig met sport. We zien in deze tijd dat sporten in de buitenruimte steeds een belangrijker wordt, mensen willen recreëren in de buitenruimte en dit het liefst tijd en plaats onafhankelijk doen. Delft groeit en dat vraagt dat we de ruimte die we hebben efficiënt met elkaar inrichten. Naast woningbouw en ruimte voor bedrijvigheid moeten we dus ook oog houden voor voldoende ruimte voor recreatie. Een concreet onderwerp waar ik mij nu mee bezig houd is het renoveren van het skatepark aan de Beatrixlaan. Op initiatief van GroenLinks bespreken we dit binnenkort in de commissie. 

Overigens houd ik me ook bezig met veiligheid, de interne organisatie en bestuur en zo nog een aantal andere onderwerpen. In de resterende maanden dat ik nog Raadslid ben, ga ik me bezighouden met deze onderwerpen. Ik wil erop toezien dat we de juiste investeringen doen in economische ontwikkeling, een goede visie vormen op kwalitatieve toerisme, bouwen aan bijtijdse sportvoorzieningen, de gemeente meer klantgericht maken en kijk ik scherp mee op het veiligheidsdossier. 

Heeft de corona-pandemie invloed op je werk (gehad) als raadslid?
Ja uiteraard, op wie niet, zou je kunnen vragen. Wat ik het meest lastige vind is dat spontane contactmomenten met mensen uit de stad echt verminderd is de afgelopen jaren. We proberen natuurlijk wel alternatieven te vinden. Online spreken we nog wel veel mensen.

Ook onze vergaderingen gaan onverminderd door en ons werk is eigenlijk geen moment stil geweest. Onder het genot van een goede bak koffie elkaar in het ‘echt’ spreken blijft natuurlijk toch leuker! 

Hoe zie je de nabije toekomst voor je in het kader van de verkiezingen op 16 mei 2022?
Dit was mijn eerste termijn als raadslid. In het begin is het natuurlijk allemaal erg nieuw en moet je aan veel zaken nog wennen. Ik heb genoten van de afgelopen 4 jaar, waarin ik samen met mijn fractiegenoten en andere raadsleden, me heb ingezet voor de stad.

Ik ben van mening dat een termijn te kort is om echt verandering te bewerkstellingen, ik ben dus nog niet klaar. Dat heeft mij doen besluiten om mij nog een keer kandidaat te stellen voor de komende verkiezingen. Natuurlijk hoop ik hierbij dat wij opnieuw het vertrouwen van de Delftse inwoners krijgen om voor hen en de stad aan de slag te gaan! 

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1