'Iedereen mee moet kunnen doen, ondanks de inhoud van de portemonnee'
'Iedereen mee moet kunnen doen, ondanks de inhoud van de portemonnee' Foto: Willem de Bie

Raadstaal: Malou Janssen - PvdA

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: STIP (6), D66 (6), GroenLinks (6), Hart voor Delft (5), VVD (3), PvdA (3), SP(2), CDA (2), Onafhankelijk Delft (2), ChristenUnie (2), Volt (2). Deze week een gesprek met Malou Janssen van de PvdA; wie is Malou en wat vindt zij belangrijk voor de stad?

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben arts in het Reinier de Graaf. Over 2 jaar ga ik naar het Erasmus MC en uiteindelijk word ik intensivist
Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Mijn vader, Obama en Marjolein Moorman. Mijn vader heeft me het voorbeeld gegeven om een baan te combineren met politiek, Obama heeft zich vanuit een moeilijke positie naar de top gewerkt en Moorman laat zien dat essentiële verandering op gemeenteniveau mogelijk is.

Waarom koos je voor de PvdA?
Ik kom uit een links nest en vind dat mensen die het ruimer hebben, best wat meer mogen bijdragen vergeleken met mensen die geld moeilijker kunnen missen. PvdA is de partij waarbij ik merkte dat ik echt kon bijdragen op mijn aandachtsgebied: zorg. Omdat daar ook echt naar werd geluisterd, ben ik daar gebleven
Wat heeft de PvdA voor de Delftse bevolking bereikt?
Onze wethouder Wonen, Karin Schrederhof, heeft zich in een moeizame periode ingezet voor meer passende woningen en een toegankelijke WMO. Daarnaast is er voor het eerst in jaren geld beschikbaar voor de Delftse sport, en hebben wij meegedacht hoe dit optimaal te verdelen. Wij waren mede-initiatiefnemer van ‘Safe Streets’ en ook hebben we bijgedragen aan het nieuwe raadsmodel, waarbij de stad meer betrokken kan worden in de politieke oordeels- en besluitvorming. Dit is erg belangrijk en moet nog meer worden toegepast!

Wat zou je, politiek gezien, graag willen verwezenlijken?
Ik vind het belangrijk dat Delft een stad is waarin iedereen zijn of haar steentje bij kan dragen. Daarnaast wil ik dat het een stad is waarin het prettig leven is en waar iedereen zich thuis voelt.

Wat zijn politiek gezien jouw aandachtsgebieden?
Vorige periode was ik woordvoerder op zorg, welzijn en sport. Die zaken gaan mij nog altijd aan het hart. Komende periode focus ik me ook graag op onderwijs en wonen. Dat laatste omdat het essentieel is voor het behoud van een gevarieerde, dynamisch, leefbare en sociale stad. Elke Delftenaar moet een plekje hebben en gedwongen uitwijken naar een randgemeente omdat er geen woning beschikbaar is, moeten we zoveel mogelijk voorkomen.

Wat is een onderwerp dat je na aan het hart ligt?
Ik zou heel graag willen dat iedereen in Delft de kans krijgt om iets van zijn of haar leven te maken. Als we heel objectief kijken, is die kans nu niet voor iedereen even groot. Als je in een gezin opgroeit waar ouders niet helpen met huiswerk, waar er geen geld is voor bijles, en waar zorgen zijn om de financiën, begin je met een achterstand. Even hard je best doen, heeft niet voor iedereen hetzelfde effect. Ik vind dat onrechtvaardig en vind dat iedereen gelijke kansen verdient om een succesvol leven op te bouwen. Ervan uitgaan dat breed-toegankelijke voorzieningen voor iedereen dezelfde kansen bieden, vind ik naïef en niet passen bij het bestuur van onze diverse stad.

Goed onderwijs
Ik denk dat het daarom essentieel is om goed onderwijs te hebben, met misschien wat extra aandacht en financiële middelen voor scholen in buurten waar meer kinderen naartoe gaan met een groter risico op achterstanden.

Veilig en fijn wonen
Om het maximale uit jezelf te halen en je goed in te kunnen zetten op werk of op school, is een fijn thuis om weer bij te kunnen tanken, heel belangrijk. Er is in Delft, net als in de rest van Nederland, een schreeuwend tekort aan woningen. Het is belangrijk om bij te bouwen en om dat slim te doen: een gegarandeerd deel van de woningen moet voor sociale huur zijn. Verder is het belangrijk dat er goedkope koopwoningen komen, en moet er aandacht zijn voor middenhuur, waar mensen vanuit sociale huur naar door kunnen stromen zodat er weer een woning beschikbaar komt voor nieuwe mensen uit die doelgroep.

Goede zorg
Iedereen hoopt het zo min mogelijk nodig te hebben, maar wat is het fijn als het goed geregeld is: de zorg. Er zijn lange wachtlijsten in de jeugdzorg die echt moeten worden aangepakt. De gemeente krijgt hiervoor geld van de landelijke overheid en dat moeten we goed en verstandig uitgeven. Als er, zoals afgelopen jaren, te weinig geld beschikbaar is, moeten we dat niet zomaar accepteren. Ondersteuning voor hen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld van thuiszorg, of een hulpmiddel, moet goed geregeld zijn. Kwalitatief op orde en zonder wachtlijsten.
Van belang is ook dat we als gemeente een goede werkgever zijn: meerjarige contracten met aanbieders die hun medewerkers goed belonen. Sowieso vind ik marktwerking in de zorg doorgeschoten: herhaalde aanbestedingsprocedures kosten veel tijd, energie en geld die niet naar de zorg zelf kan. Landelijk zien we hetzelfde: alle reclames voor goedkope polissen waarbij vooral jonge en gezonde mensen worden aangetrokken, ondermijnen ons stelsel van solidariteit. Het is natuurlijk van belang dat we elkaar scherp houden en kritisch blijven kijken naar kwaliteit en noodzaak van aangeboden zorg, maar te veronderstellen dat dat vanzelf geregeld wordt door de zorg aan de markt over te laten, is denk ik niet realistisch noch wenselijk.

Iedereen doet mee
Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ik denk dat bijvoorbeeld aan het jongeren sport- en cultuurfonds, waardoor elk kind mee kan doen en zijn of haar talent kan ontwikkelen. Ik denk ook aan de energietransitie, waarbij iedereen mee moet kunnen doen.