'Soms lijkt het alsof er twee soorten mensen in Delft wonen'
'Soms lijkt het alsof er twee soorten mensen in Delft wonen' Foto: Willem de Bie

Raadstaal: Joost van der Sluis - SP

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: STIP (6), D66 (6), GroenLinks (6), Hart voor Delft (5), VVD (3), PvdA (3), SP(2), CDA (2), Onafhankelijk Delft (2), ChristenUnie (2), Volt (2). Deze week een gesprek met Joost van der Sluis van de SP; wie is Joost en wat is voor hem belangrijk voor de stad?

Wat doe je naast je raadswerk?
In het jaar 2000 ben ik tijdens mijn studie samen met een vriend een bedrijf begonnen en dat doen we nog steeds. We maken vooral maatwerk software maar vorig jaar hebben we samen ook een ander bedrijf overgenomen dat een portal beheert voor het innen van havengelden voor binnenhavens. Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd aan open-source software te werken.

Wie is als raadslid een voorbeeld voor jou?
Toen ik nog maar net actief was in de SP ergerde ik me er aan hoe Jan Marijnissen vrijwel alles voor de partij besloot. Maar naar mate ik langer meedeed realiseerde ik me dat hij wel vrijwel altijd het juiste deed.

Als er iets aan de hand was wist hij meteen tot de kern door te dringen en wist wat hem en de SP te doen stond. Dat is zo knap, ik ken niemand anders die dat zo goed kan.
Waarom koos je voor de SP?
In de jaren negentig zag ik in achteraf-hoekjes posters van de SP en vroeg me af van wie die posters waren. Later las ik een ingezonden brief van Agnes Kant in de krant over de problemen van jongeren in achterstandswijken en toen besloot ik om me bij de SP aan te sluiten.

Wat heeft de SP voor de Delftse bevolking bereikt?
Er zijn een aantal concrete dingen die de SP heeft bereikt, zoals het afblazen van de mega-school op de plaats van de kinderboerderij in Tanthof. En Delftenaren kunnen nu een keer in de maand gratis naar De Prinsenhof. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de SP heeft gezorgd voor meer betaalbare woningen in Delft. De witte huisjes in Het Heilige Land zijn ondanks het verzet van de SP en de bewoners gesloopt. Maar het heeft bestuurders wel doen inzien dat het slopen van betaalbare woningen een slecht idee is. We zullen nooit weten welke plannen er hierdoor in de prullenbak zijn verdwenen.

Wat zijn politiek gezien belangrijke onderwerpen voor jou?
Ons verkiezingsprogramma was eigenlijk een manifest met slechts twee punten: betaalbare en kwalitatief goede huizen en meer aandacht voor de wijken buiten het centrum. Het is niet zo dat de SP niet meer standpunten heeft, maar we kunnen als kleine partij niet alles. We kunnen wel beloven dat we ons voor deze twee punten maximaal zullen inzetten.

Wat is een onderwerp waar jij mee aan de slag bent?
Soms lijkt het alsof er twee soorten mensen in Delft wonen. De ene soort studeert of heeft een goede baan en leeft vooral rondom de TU of in de binnenstad. De andere soort woont in de buitenwijken, komt vrijwel nooit in de binnenstad en doet zijn boodschappen In de Hoven.

Het grote probleem is dat beide soorten nauwelijks contact met elkaar hebben, elkaar niet spreken en helemaal niets begrijpen van elkaars problemen. Neem het nieuws van afgelopen week: de één zet de thermostaat een graadje lager op 19 graden om de mensen in Oekraïne te steunen, terwijl de ander de thermostaat lager zet naar 16 graden omdat de gasprijzen zo gestegen zijn.

Maar verschillen tussen groepen zijn er altijd geweest; waarom vind je dat nu zo’n groot probleem?
Toen ik zelf nog studeerde waren veel studenten zich bewust van hun geprivilegieerde situatie en zochten contact met hun buren in de buitenwijken en kwamen ook voor hen op. Maar de studenten hebben nu hun eigen problemen. Ze moeten alles zelf betalen dus werken naast de studie, terwijl het studie-tempo hoger ligt dan vroeger. Daarnaast is het moeilijker om een kamer te vinden en hebben ze ook nog eens een tijd ‘opgesloten’ gezeten door Corona.
Aan de andere kant voelen andere bewoners van diezelfde wijk zich verdrongen door de studenten die in grote groepen in eengezinswoningen wonen en daar voor overlast zorgen omdat ze niet meer naar een café mogen. Dat leidt tot spanningen en iedereen praat óver maar niet mét elkaar.

Hoe vertaalt zich dat in de politiek? Wat ga jij er aan doen?
Je ziet dat in de buitenwijken veel minder mensen stemmen, in een stembureau bij de Brasserskade was de opkomst maar 20%. Het gevolg is dat niemand in de gemeenteraad voor deze mensen opkomt. Op straat vertellen mensen me dat ze niet stemmen omdat het toch niet uitmaakt op wie je stemt: als ze er eenmaal zitten doen ze toch doen wat ze willen. Dan verbaast het mij dat een week na de verkiezingen alle gekozen raadsleden samen een weekendje weg gaan.

Om een groepsgevoel te krijgen. Ik ben blij dat de SP daar niet naartoe is gegaan. Het is belangrijk dat we goed met de andere raadsleden om kunnen gaan, maar we willen niet ingekapseld worden in het systeem. We willen het systeem immers veranderen!

Maar niet stemmen is een zelf-versterkend effect: in de gemeenteraad wordt uren en uren gesproken over het weghalen van een stoepje in de binnenstad. Terwijl er nauwelijks gesproken wordt over wat er zich buiten de binnenstad afspeelt. Als wij ons niet met de scholenschuif in Tanthof hadden bemoeid, was het waarschijnlijk niet eens in de gemeenteraad besproken en gewoon doorgegaan.

Zolang als de mensen in de buitenwijken niet gaan stemmen zal er in de gemeenteraad niet over ze gesproken worden. Daardoor voelen deze mensen zich niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad en gaan ze niet stemmen. Ik wil die mensen die nu niet gestemd hebben ervan overtuigen om de volgende keer wel te gaan stemmen.