'En dan straks een rechts minderheidskabinet? Ik denk niet dat dat de oplossing is voor de problemen'
'En dan straks een rechts minderheidskabinet? Ik denk niet dat dat de oplossing is voor de problemen' Foto: Willem de Bie

Politiek: Goriska van Cooten - PvdA

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (5) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Goriska van Cooten van de PvdA.

Wat doe je naast je raadswerk? Werk, hobby / vrije tijd?
Ik werk als programmamanager onbemande luchtvaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast ben ik een trotse moeder van twee leuke eigenwijze meiden (3 jaar en 7 jaar). En ik sport graag, maar daar kom ik weinig aan toe.

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Op dit moment ben ik heel trots op Lillianne Ploumen; staan voor je idealen, samenwerking opzoeken, en bereid zijn over je eigen schaduw heel te stappen. Met haar leiderschap zoekt ze verbinding en toont ze moed.

Waarom koos je voor de PvdA?
Toen ik zelf als tiener op zoek ging naar een geschikte partij herkende ik me in de idealen van de PvdA: iedereen telt mee (in welke wijk je ook geboren bent, en wat je achtergrond ook is), er is voldoende werk voor iedereen, gelijkheid en je kunt in een gezonde omgeving spelen, sporten en verblijven. En mocht het tegenzitten, dan is er een vangnet.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat zijn de ontwikkelingen?
Ik zit in de Commissie Ruimte en Vervoer. Ruimtelijke plannen raken de mensen in de stad. Het verandert je woonomgeving en hoe mensen door de stad kunnen lopen, fietsen en rijden. Sommige plannen bepalen het straatbeeld voor 30 jaar of langer. Ik vind het belangrijk dat we samen de stad maken met en voor de mensen die erin wonen of gaan wonen. Dat vraagt ook een open houding van de gemeente om echt te luisteren naar de wensen van mensen en hierop te handelen.

Wat heb je / wat heeft de PvdA voor de Delftse bevolking bereikt?
Mijn ambitie is: kinderen moeten veilig op de fiets naar school kunnen. Deze ambitie staat voor meerdere dingen. Zoals het stimuleren van actieve mobiliteit zoals wandelen en fietsen want dat is gezond voor mensen en voor de omgeving. En gaat ook over opkomen voor kwetsbare deelnemers. Kinderen en minder mobiele mensen zijn kwetsbaar in het verkeer.
Ik ben dan ook blij met het nieuwe mobiliteitsplan waar de voetganger op 1 is gezet. Dit plan maakt letterlijk de weg vrij voor wandelen, fietsen en leven. De snelheden op veel wegen gaat naar 30 km. Dat is goed voor de veiligheid en gezondheid. De volgende stap is de uitvoering. Dat kan mij niet snel genoeg gaan.
Ook wil ik meer tijd spenderen aan gesprekken met de Delftenaren i.p.v. vergaderen. Daarom zat ik ook in de werkgroep om het bestuursmodel aan te passen. Het is belangrijk om met de hele raad samen een goed beeld te kunnen vormen van een situatie. Ook al heeft ieder raadslid of partij eigen idealen, verschillen we van mening over de toekomst of oplossing. Vanuit hetzelfde vertrekpunt kun je een goed gesprek voeren over de verschillen van inzicht en welke oplossing moet worden gekozen. Door corona zijn de plannen wel (tijdelijk) in de soep gelopen want in plaats van een bruisende bijenkorf op het stadhuis zaten we allemaal thuis.

Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Ik vind dat er op veel plekken in de stad veel te hard wordt gereden zoals bijvoorbeeld de Delfgauwseweg en de Insulindeweg. Ik zou graag zien dat iedere school in Delft een schoolzone krijgt. Het verbeteren van gevaarlijke kruisingen tussen autoverkeer en voetgangers zoals bij het station. Ik hoop dat we de stad zo (slim) inrichten dat alle mensen worden geholpen en gestimuleerd om lang actief mobiel te blijven. Bijvoorbeeld door een goed wandel- en fietsnet, obstakelvrij voor kinderwagens, rollators en een slim vervoerssysteem. Speciale aandacht gaat uit naar de minder mobiele mensen. Wat mij betreft mag Delft hierin ook meer experimenteren met tijdelijke weginrichting. Neem bijvoorbeeld de Insulindeweg met veel sluipverkeer. Daar wordt idioot hard gereden. Haal daar de snelheid eruit door de verkeerlichten langer rood te geven, plantenbakken op de weg, en zebra’s met verlichting.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ja. Ik zou graag zien dat meer Delftenaren betrokken zijn bij de Delftse politiek. Ik denk dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de vraagstukken die spelen.

Heeft de corona-pandemie invloed op je werk (gehad) als raadslid?
De democratie heeft wel gehaperd. Via digitale bijeenkomst kun je best informatie uitwisselen maar een echt debat gaat niet. Je ziet elkaar niet. Democratie draait om het gesprek: het uitwisselen van standpunten, en op basis van een open debat, transparant een politiek besluit nemen, inclusief een uitgebreide verantwoording.
Om je standpunten voor te bereiden heb je gesprekken nodig met bewoners en belangengroeperingen. Dit ging allemaal niet zo makkelijk met haperende verbindingen.

Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek? Zoals de formatie?
Onbegrijpelijk zooitje. Er gebeurt niks. Er ligt een ongelofelijk grote opgave: ongelijkheid, klimaat, stikstof, woningnood, rampen. En sommige politici willen niet met anderen praten. En dan straks een rechts minderheidskabinet? Ik denk niet dat dat de oplossing is voor de problemen.

Hoe zie je de nabije toekomst voor je in het kader van de verkiezingen op 16 mei 2022?
Ik stel mezelf niet verkiesbaar in 2022. Raadslid mogen zijn voor Delft is een ongelofelijk mooie eer en is leuk om te doen. Maar ik wil graag meer tijd hebben voor andere dingen zoals sporten, terrasjes, theater en vrienden.