'Ik ben trots op de nieuwe strategische onderwijsagenda...'
'Ik ben trots op de nieuwe strategische onderwijsagenda...' Foto: Willem de Bie

Politiek: Willy Tiekstra - PvdA

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Willy Tiekstra van de PvdA.

Wat doe je naast je raadswerk?
Naast mijn werk als raadslid ben ik als directeur-bestuurder verbonden aan Stichting Woej, een welzijnsorganisatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met 35 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers probeer ik er voor te zorgen dat iedere inwoner zo lang en plezierig mogelijk deel kan blijven nemen aan de samenleving. In mijn vrije tijd ben ik een fervent lezer, bezoek ik met plezier dans- en operavoorstellingen en kook ik graag.

Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Dan ga ik even terug in de tijd. Ik ben gefascineerd door de Engelse koningin Elizabeth de Eerste. Als jonge vrouw werd zij in 1558 koningin van een door mannen gedomineerd land dat werd verscheurd door godsdiensttwisten en oorlogsdreiging. Zij groeide uit tot een van de grootste vorsten van Groot Brittannië. Zij dankte dat aan haar intelligentie, haar moed en de behoedzame manier waarop zij partijen naar haar hand wist te zetten en zo eenheid in het land te bewerkstelligen. Op dit moment bewonder ik vooral de premier van Nieuw-Zeeland: Jacinda Ardern. Ook een jonge vrouw die sterk leiderschap koppelt aan compassie.

Waarom koos je voor de PvdA?
Als rechtgeaard feministe koos ik in 1987 in eerste instantie voor de Rooie Vrouwen, de 'vrouwenafdeling' van de PvdA. Ik ben echter al snel ook in de PvdA zelf actief geworden. Als geen ander is de PvdA voor mij de partij die zich inzet voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen en zorgt voor een solide sociale basis in de vorm van werk, woningen, een stevig sociaal vangnet, goed onderwijs, en betaalbare zorg.

Er is veel te doen over de zogenoemde parkeertransitie; hoe sta jij daar in?
Ik steun de voorstellen zoals die er nu liggen. Ruimte, zeker in de binnenstad is schaars. Laten we die dus niet langer gebruiken om auto’s te stallen, maar om plek te maken voor voetgangers, fietsers, bankjes en meer groen. De tariefsverlaging in de parkeergarages is een belangrijke stap daarin, maar ik pleit er ook voor om de Gasthuisplaats snel autovrij te maken. Het beleid zoals dat er nu ligt is voor de PvdA-fractie nog een kader, dat nu verder uitgewerkt moet worden. Dat dat samen met de bewoners moet gebeuren is daarbij een eerste voorwaarde.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Ik ben lid van de commissie Sociaal Domein en Wonen, waar ik mij met name richt op onderwijs, wonen en werk en inkomen. Mijn hart ligt bij het sociaal domein: mij inzetten voor een samenleving waarin plek is voor iedereen loopt als een rode draad door mijn politieke en professionele loopbaan. Daarnaast ben ik lid van de commissie Economie, Financiën en Bestuur, waar ik namens mijn fractie de financiële onderwerpen voor mijn rekening neem. Geld kun je maar één keer uitgeven en ik wil dat dat op een verstandige manier gebeurt.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Politieke resultaten behaal je nooit alleen: ik zoek vooral de samenwerking met andere raadsleden. Maar ik ben trots op de nieuwe strategische onderwijsagenda die ik met enkele moties heb weten af te dwingen. Ook kijk ik tevreden terug op mijn succesvolle actie in de Raad om de basisschool De Schatkaart in de Harnaschpolder open te houden. Dat geldt ook voor het feit dat er mede op mijn aandringen meer Delftse straten naar vrouwen vernoemd worden en er een regenboogbrug ligt die het station met de stad verbindt.

Wat zou je in deze raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Delft moet een stad zijn waar plek is voor iedereen. De fysieke, maar ook de financiële ruimte is echter zeer beperkt. Ik vind dat wij als stadsbestuur die ruimte zo rechtvaardig mogelijk moeten verdelen over alle inwoners van onze stad. De coronacrisis, maar ook de discussies in het verlengde van de Black Lives Matter beweging laten zien dat, ook in Delft, de scheidslijnen in de samenleving dieper worden. Dat wil ik voorkomen.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Dankzij mijn ervaring met andere gemeenten weet ik dat de verhoudingen in de Delftse Gemeenteraad goed zijn. Natuurlijk, af en toe schuurt het, maar als raadsleden gaan wij beslist op een positieve en constructieve manier met elkaar om.

Dat moet zeker zo blijven. Wel vind ik dat wij als raadsleden nog harder kunnen werken aan het verkleinen van de afstand die veel inwoners nog ervaren ten opzichte van de Raad. Ons nieuwe vergadermodel moet daar zeker bij helpen.

Wat vind je van de regeling voor live-muziek in de binnenstad?
De huidige regeling is tot stand gekomen dankzij de inspanning van veel betrokkenen. Dat is voor de PvdA-fractie van grote waarde, zeker gezien het feit dat de belangen van ondernemers en bewoners in de binnenstad lang niet altijd met elkaar overeenkomen. Wij zien dan ook geen reden om de regeling nu al aan te passen.

Wat vind je van het Delftse corona-beleid?
Er is snel en adequaat gereageerd op de coronacrisis. De ondersteuning van onze kwetsbare inwoners, ondernemers en zzp-ers is snel op gang gekomen en al in mei is een bedrag van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor extra steunmaatregelen.

Op aandringen van wethouder Karin Schrederhof komt er ook een testfaciliteit in Delft. Voor de onvermoeibare inzet van onze burgemeester Marja van Bijsterveldt kun je alleen maar veel waardering hebben.