'Er moeten in Delft meer betaalbare (sociale) woningen komen'
'Er moeten in Delft meer betaalbare (sociale) woningen komen'

Politiek: Willy Tiekstra - PvdA

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Willy Tiekstra van de PvdA

Wat doe je naast je raadswerk?
Naast raadslid ben ik directeur-bestuurder van Stichting Woej, een welzijnsorganisatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met 35 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers probeer ik er voor te zorgen dat iedere inwoner zo lang mogelijk deel kan blijven nemen aan de samenleving. De corona-pandemie heeft dat werk moeilijker, maar vooral nog releavnter gemaakt. In mijn vrije tijd ben ik een fervent lezer, bezoek ik met plezier dans- en operavoorstellingen en kook ik graag.

Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Dan ga ik even terug in de tijd. Ik bewonder de Engelse koningin Elizabeth I. Als jonge vrouw werd zij in 1558 koningin van een door mannen gedomineerd land dat werd verscheurd door godsdiensttwisten en oorlogsdreiging. Zij groeide uit tot een van de grootste vorsten van Groot Brittannië. Dat dankte zij aan haar intelligentie, haar moed en de slimme manier waarop zij de belangen van de strijdende partijen bij elkaar wist te brengen. Ik heb ook veel te danken aan mijn politieke mentor, oud-Pvda Kamerlid Mieke van der Burg. Zij stond met twee andere Kamerleden van D66 en de VVD aan de wieg van het homohuwelijk, dat nu 20 jaar bestaat.

Waarom koos je voor de PvdA?
Als rechtgeaard feministe koos ik in 1987 voor de Rooie Vrouwen, de “vrouwenafdeling” van de PvdA. Ik ben echter al snel ook in de PvdA zelf actief geworden. De PvdA voor mij dé partij die zich inzet voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen en die zorgt voor een solide sociale basis in de vorm van werk, woningen, een stevig sociaal vangnet, goed onderwijs en betaalbare zorg.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Ik ben lid van de commissie Sociaal Domein en Wonen, waar ik mij met name richt op onderwijs, wonen en werk en inkomen. Mijn hart ligt bij het sociaal domein: mijn inzet voor een samenleving waarin plek is voor iedereen loopt als een rode draad door mijn hele loopbaan. Daarnaast ben ik lid van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Geld kun je maar één keer uitgeven en ik wil dat dat op een verstandige manier gebeurt.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Politieke resultaten behaal je nooit alleen: ik zoek altijd de samenwerking met andere raadsleden. Maar ik ben trots op de nieuwe strategische onderwijsagenda die ik met enkele moties heb weten af te dwingen. Ook kijk ik tevreden terug op mijn succesvolle actie in de Raad om de basisschool De Schatkaart in de Harnaschpolder open te houden. Dat geldt ook voor het feit dat er mede op mijn aandringen meer Delftse straten naar vrouwen vernoemd worden en er een regenboogbrug ligt die het station met de stad verbindt.

Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Er is nog zoveel … Met GroenLinks werk ik aan een voorstel om de functie van de wijkcentra te versterken. Mensen weten nu de weg naar de activiteiten in de centra maar moeilijk te vinden. Ook moet er in de centra meer ruimte komen voor initiatieven van wijkbewoners zelf. Daarnaast vind ik dat er in Delft meer betaalbare, (sociale) woningen moeten komen binnen het kader van de huidige bouwplannen. De grote gezondheidsverschillen tussen onze inwoners wil ik ook graag op de Delftse politieke agenda zien.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Dankzij mijn ervaring met andere gemeenten weet ik dat de verhoudingen in de Delftse Gemeenteraad goed zijn. Natuurlijk, af en toe schuurt het, maar als raadsleden gaan wij beslist op een positieve en constructieve manier met elkaar om. Dat moet zeker zo blijven. Wel vind ik dat wij als raadsleden nog harder kunnen werken aan het verkleinen van de afstand die veel inwoners nog ervaren ten opzichte van de Raad. Ons nieuwe vergadermodel moet daar zeker bij helpen.

Heeft de corona-pandemie invloed op je werk (gehad) als raadslid?
Al ruim anderhalf jaar is mijn werkkamer thuis ook de plek waar ik mijn politieke werk heb moeten verrichten. Dat lukt dankzij Zoom en Teams, maar het is niet ideaal. Ik mis het directe contact met mijn fractiegenoten, collega-raadsleden en vooral ook inwoners. Het debat, maar ook het snel even met elkaar schakelen en de sociale kant van ons werk lijden onder de afstand. Meer algemeen gaat dit alles uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van het democratische proces.

Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek?
De kabinetsformatie duurt veel te lang. Er zijn veel partijen, waarvan veel kleine. Het is lastig, maar zeker niet onmogelijk om met meerdere partijen tot een goed en gedragen akkoord te komen. Er liggen immers zoveel grote, urgente vraagstukken. Natuurlijk de corona-pandemie, maar ook de woningnood, de klimaatverandering en niet te vergeten de financiële problemen van gemeenten zoals Delft, die door de groeiende tekorten geen kant meer op kunnen.

Hoe zie je de toekomst voor je in het kader van de verkiezingen op 16 maart 2022?
Ik heb mij opnieuw kandidaat gesteld, ook voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Mijn werk is nog lang niet af en ik beleef, zelfs in coronatijd, nog steeds veel plezier aan het raadswerk. De PvdA bepaalt dit najaar hoe de kandidatenlijst eruit gaat zien en op 16 maart is het natuurlijk aan de kiezers. Het wordt, kortom, nog een spannende tijd.