De lift is weer in orde en de huurders werden getrakteerd op een attentie door Woonbron
De lift is weer in orde en de huurders werden getrakteerd op een attentie door Woonbron (Foto: )

Woonbron bedankt huurders

  lopende zaken

DELFT - Huurders van de Wintertuin en de Ricardishof in Delft werden deze week getrakteerd op onverwacht bezoek.

Het wijkteam van woningcorporatie Woonbron bracht hen namelijk een smaakvolle attentie. Het was een blijk van dank van de verhuurder voor het begrip dat alle bewoners hebben getoond toen zij de enige lift van hun woongebouw noodgedwongen een week niet konden gebruiken.

Veiligheid
Regelmatig onderhoud aan liften is nodig om storingen te voorkomen. Ook om kleine gebreken te verhelpen, zodat groter leed kan worden voorkomen. Woonbron voerde dit preventief onderhoud in november en december uit in twee van zijn woongebouwen in Delft; de Wintertuin en de Ricardishof. In tegenstelling tot veel andere gebouwen is hier maar één lift beschikbaar voor de bewoners. Dit betekende dat de bewoners tijdens de onderhoudswerkzaamheden geen lift tot hun beschikking hadden, want de lift moest uit oogpunt van veiligheid helemaal buiten werking zijn gesteld.

Voorzorg
Woonbron weet dat in beide gebouwen veel mensen wonen die afhankelijk zijn van de lift. Daarom stuurde de corporatie ruim van te voren een aankondiging dat de lift voor een bepaalde periode niet in werking zou zijn. Dit stelde de bewoners in staat om hier rekening mee te houden bij het inplannen van eventuele afspraken buiten de deur. In dezelfde brief vroeg de verhuurder contact op te nemen als men in die periode onverhoopt in de problemen zou komen. Dan zou Woonbron met een oplossing komen of kon maatwerk worden geboden.
Uiteindelijk hebben alle bewoners de periode zonder lift prima zelf kunnen overbruggen. Wintertuin en Ricardishof kunnen weer 'liften'.

Meer berichten
 
CustomHtml_1