Afbeelding

Toekomstvisie kerken Midden-Delfland

Algemeen

MIDDEN-DELFLAND - De betekenis van kerkgebouwen in de toekomst staat centraal in een ambitieus project van de acht kerkeigenaren in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Samen met partners hebben zij een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkeld, die onlangs werd overhandigd aan de kerkeigenaren in ‘t Woudt door wethouder Melanie Oderwald. De Kerkenvisie Midden-Delfland schetst een prachtig toekomstbeeld van acht historische bakens in het landschap, die fungeren als centrale ontmoetingsplekken voor de inwoners. Deze kerken dragen niet alleen bij aan de schoonheid van het landschap en de dorpskernen, maar bieden ook ruimte voor maatschappelijke activiteiten naast religieuze diensten.

In tegenstelling tot veel andere regio’s in Nederland, waar kerken worden bedreigd met sloop vanwege leegloop, is dit probleem in Midden-Delfland tot nu toe nauwelijks aan de orde. Toch staan de kerkbesturen in deze regio voor hun eigen uitdagingen. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld de stookkosten beheersen in deze eeuwenoude, tochtige gebouwen? Hoe kunnen ze het noodzakelijke onderhoud betaalbaar houden? En op welke manier kunnen ze hun maatschappelijke rol verder uitbouwen?

De kerkeigenaren hebben met de Kerkenvisie Midden-Delfland besloten om samen met inwoners, partners en de gemeente de toekomst van het religieus erfgoed te koesteren. Ze onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden om de kerkelijke functie te combineren met andere maatschappelijke doelen. Wethouder Melanie Oderwald: “Kerken zijn bakens en ankerpunten, bepalend voor de skyline en zijn onlosmakelijk verbonden met ons Bijzonder Provinciaal Landschap. De uitdaging voor ons als gemeente en samenleving is ervoor te zorgen dat de kerkgebouwen een duurzame plek blijven waar we heengaan voor inspiratie, bezinning en ontmoeting.” 

De ontwikkeling van de Kerkenvisie voor Midden-Delfland is mogelijk gemaakt door een landelijk programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarbij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) de benodigde budgetten heeft verstrekt.