Afbeelding

De WaterStraat viert vijfjarig jubileum

Algemeen

DELFT - Vijf jaar geleden hebben The Green Village, VPdelta+ en het Hoogheemraadschap van Delfland de WaterStraat aangelegd op TU Delft Campus om ruimte te bieden aan innovatie en onderzoek. Deze onderzoeken moeten ons helpen beter om te gaan met extremer weer in bebouwd gebied. Gisteren werd het vijfjarig bestaan gevierd.

De afgelopen tijd hebben we te maken gehad met veel regen in grote delen van het land. Door klimaatverandering kunnen we rekenen op meer hitte en droogte, maar ook op meer neerslag in korte tijd. Een dichtbebouwde leefomgeving met veel hard oppervlak is daar niet tegen bestand en daarom moet het op veel plekken anders. Hiervoor werd vijf jaar geleden de WaterStraat aangelegd. Dit is de proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties om beter om te gaan met extreem weer in bebouwd gebied. Het biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, te ontwikkelen en te demonstreren. Volgens Marjan Kreijns, directeur van The Green Village en VPdelta+, blijft de WaterStraat zich vernieuwen. “Bij ons is een experiment tijdelijk, een toepassing gaat twee of drie jaar mee. We kunnen dus iets zeggen over hoe een techniek of voorziening op die termijn functioneert, maar hoe iets na vijf of tien jaar presteert weten we niet. Des te belangrijk dat innovaties buiten de proeftuin voor langere tijd worden gebruikt en tevens worden gemonitord, zodat ook duidelijk wordt hoe ze op lange termijn presteren.”

Gisteren werd het vijfjarig bestaan van de WaterStraat gevierd met een kennisfestival, waarbij geleerde lessen en een oproep tot actie centraal stonden. De dag werd geopend door Manita Koop van Hoogheemraad van Delfland, gevolgd door een keynote van Martine Rutten van de TU Delft. Hierna blikte Deltacommissaris Peter Glas terug op de vijf jaar WaterStraat en kreeg hij het ‘Vijf Jaar WaterStraat magazine’ overhandigd. Hij benadrukte het belang van actie. “We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer en daarom is de WaterStraat als proeftuin belangrijk voor de weerbaarheid van onze steden en dorpen. Ik moedig alle partijen aan hier volop mee door te gaan, gezien alle uitdagingen die klimaatverandering ons brengt.” Hierna kregen aanwezigen nog de mogelijkheid om langs 14 innovaties te lopen en meerdere workshops bij te wonen. Het festival werd feestelijk afgesloten door de Delftse studentenband SPØTTR. Marjan Kreijns kijkt terug op een geslaagd jubileum en kijkt ook naar de toekomst. “In de afgelopen vijf jaar hebben 40.000 bezoekers hun weg al gevonden naar de WaterStraat en we hopen dit de komende jaren alleen maar uit te breiden!”