De waterspeeltuin van Stadsboerderij BuytenDelft gaat flink op de schop
De waterspeeltuin van Stadsboerderij BuytenDelft gaat flink op de schop

Delftse waterspeeltuinen worden verbeterd

Algemeen

DELFT - Afgelopen maandag, 1 mei is, ondanks dat het weer nog niet bepaald uitnodigt om te gaan zwemmen, het zwemwaterseizoen 2023 van start gegaan. Tijdens het zwemwaterseizoen controleren de zwemwaterinspecteurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland. De twee Delftse waterspeeltuinen hebben al jaren te maken met een negatieve beoordeling. Daar lijkt binnenkort verandering in te gaan komen. Door het negatief zwemadvies én de nieuwe omgevingswet gaan ze de waterspeeltuinen verbeteren. “De richtlijnen worden nu nog verder aangepast, waardoor ook wij nu veranderingen moeten doorvoeren”, aldus Jet Verloove van Stadsboerderij BuytenDelft. 

Door Frank van der Steen

De zwemwaterinspecteurs van de ODMH controleren in het zwemwaterseizoen op veiligheid, hygiëne en visuele zwemwaterkwaliteit. Het zwemwaterseizoen loopt van 1 mei 2023 en duurt tot 1 oktober 2023. Eén keer per jaar, voor de start van het zwemwaterseizoen, wordt voor iedere officiële zwemwaterlocatie de kwaliteitsklasse van het zwemwater voor het komende jaar bepaald. “Half april is altijd de eerste ronde van bemonsteringen door de waterschappen. Dan wordt gekeken hoe elke locatie ervoor staat. Dat levert soms ook al op dat er negatieve zwemadviezen moeten worden afgegeven. De permanente negatieve zwemadviezen gelden een heel zwemseizoen en zijn gebaseerd op de waterkwaliteit van de afgelopen jaren”, aldus Gert van der Toren, teamleider vergunningverlening en zwemwater ODMH. De kwaliteitsklasse zegt iets over de gemiddelde waterkwaliteit van de voorafgaande vier jaar en geeft een indicatie van het gezondheidsrisico voor die locatie. “Deze controles worden gedaan om de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van de zwemlocaties op een zo goed mogelijk niveau te hebben. Op een locatie met een negatief zwemadvies loop je een gezondheidsrisico, omdat in het verleden gebleken is dat de waterkwaliteit niet goed was. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd voor eigen risico en daarom is het belangrijk ook altijd goed uit te kijken. De monsternames zijn namelijk momentopnamen, dus het kan zomaar anders zijn op het moment dat je gaat zwemmen”, zegt Van der Toren. Uiteindelijk is het vooral gevaarlijk als je dit water per ongeluk binnen krijgt. Je hebt volgens Van der Toren kans op verschillende klachten. “Bij teveel bacteriën in het water loop je risico op maag- en darmklachten. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en kleine kinderen kunnen hier last van hebben.”

Waterspeeltuinen
In Delft hebben kinderboerderij Tanthof en Stadsboerderij BuytenDelft een waterspeeltuin. Voor beide locaties geldt gedurende dit zwemseizoen een permanent negatief zwemadvies. Die klasse wordt bepaald aan de hand van de uitkomsten van de zwemwateranalyses van de afgelopen vier jaar en kan variëren van uitstekend tot slecht. Dit negatieve advies zal nooit meer positief worden. Onder andere hierdoor en door de nieuwe omgevingswet gaan de twee waterspeeltuinen daarom na de zomer op de schop. Beide waterspeeltuinen combineren al jaren water met gras en schaduwrijke bomen, wat ook niet zal veranderen. Door de eisen van de nieuwe omgevingswet zal alleen ‘spelen in water’ plaatsmaken voor ‘spelen met water’. Door deze aankomende verbeteringen zouden beide waterspeeltuinen niet meer als zwemwaterlocatie worden gezien. “Na de verbeteringen komen we in een andere categorie en zijn we geen zwemwater meer. Dan is het echt spelen met water en hoeft het water niet meer getest te worden”, aldus Verloove. Volgens haar is het permanente negatieve zwemadvies niet helemaal terecht. “Als er één of twee keer een slechte waterkwaliteit wordt gemeten, word je al afgekeurd. De regels zijn steeds strenger geworden. Dit heeft weer niks te maken met de waterkwaliteit, aangezien wij die een aantal jaar geleden hebben verbeterd. We krijgen vaak negatieve publiciteit over blauwalg in de Delftse Hout, terwijl wij alleen vers water met goede kwaliteit krijgen uit de bovenboezem via het nieuwe gemaal.” Ook bij kinderboerderij Tanthof gaat de waterspeeltuin flink op de schop. “Met de verbeteringen aan de waterspeeltuin gaan we ook naar een ander concept toe van spelen met water in plaats van in water. Dit past in de richting van de nieuwe omgevingswet die komende 1 januari ingaat. Hierin worden ook strenge eisen gesteld aan zwemwater waar wij niet aan kunnen voldoen”, zegt Remmelt Thijs van kinderboerderij Tanthof.

Veranderingen
Beide boerderijen zijn nu bezig met het aanpassen van de waterspeeltuinen op basis van de nieuwe omgevingswet. Volgens Thijs is dat een langdurig proces. “Dit proces is gestart met de vraag welke impact de nieuwe omgevingswet heeft voor ons in Delft. We hebben gesprekken gehad met de gemeente en andere partijen. Uiteindelijk willen we een upgrade geven aan de waterspeeltuin. Het zal voor meer kinderen een hele leuke speelplek moeten worden met meer mogelijkheden voor spelend ontdekken en op avontuur gaan.” Ook bij Stadsboerderij BuytenDelft zijn ze duidelijk wat betreft de veranderingen. “Wij moeten van spelen in water naar spelen met water. Dat vraagt om een andere aanpak en een andere invulling. Daarom gaat wat ons betreft de hele waterspeeltuin op de schop. We willen het uitdagend maken en ervoor zorgen dat iedereen daar een plek heeft. We moeten natuurlijk wel kijken of we genoeg financiën binnen krijgen om alle plannen die we hebben door te voeren”, aldus Verloove. De plannen van kinderboerderij Tanthof zijn al in volle gang. “We zijn nu met een extern ontwerpbureau bezig om een functioneel goed, maar ook uitdagend ontwerp te maken”, zegt Thijs. Kinderboerderij Tanthof nodigt haar bezoekers en omwonenden graag uit om mee te denken met het nieuwe ontwerp van haar waterspeeltuin. Op woensdag 24 mei vanaf 14.00 uur kun je daarvoor langskomen en met het bestuur en de ontwerpers praten. Aankomende zomer zullen de twee waterspeeltuinen in Delft gewoon open zijn, waarna de verbeteringen van oktober tot en met maart fysiek geïmplementeerd worden. Hierdoor hebben bezoekers zo min mogelijk last van de herinrichting.