<p>De actuele resultaten van de kwaliteitsonderzoeken vind je op <br><a href="//www.zwemwater.nl">www.zwemwater.nl</a></p>

De actuele resultaten van de kwaliteitsonderzoeken vind je op
www.zwemwater.nl

(Foto: )

Buitenzwemseizoen weer van start

DELFT - Hoewel je er bij de huidige buitentemperatuur waarschijnlijk nog niet aan moet denken, gaat dit weekend het buitenzwemseizoen van start. Het Hoogheemraadschap van Delfland is in april begonnen met het bemonsteren en onderzoeken van het water op de officiële zwemlocaties in ons gebied.

De waterspeeltuinen in Delft tobben al een aantal jaar met de waterkwaliteit. Fecale bacteriën leiden gedurende het zwemseizoen op sommige momenten tot een negatief zwemadvies. Als dat vier jaar achter elkaar voorkomt, dan krijgt een zwemlocatie het jaar erop een ‘permanent negatief zwemadvies’. Als een locatie vijf jaar op rij zo’n permanent negatief zwemadvies heeft gekregen, wordt deze door de provincie geschrapt van de lijst van officiële zwemwateren. De beheerders van de waterspeeltuinen, de gemeente Delft en Delfland hebben de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de bronnen van bacteriën op te sporen en de waterkwaliteit te bevorderen. Het is niet gelukt om het water in de waterspeeltuin aan de Korftlaan gedurende het hele seizoen te laten voldoen aan de eisen zoals die worden gesteld door Europa. Dat betekent dat deze zwemlocatie wordt geschrapt van de Europese lijst van zwemwateren en Delfland de waterkwaliteit in de speeltuin niet meer monitort. In waterspeeltuin Tanthof zijn recent aanpassingen gedaan die ervoor zorgen dat er vers water door de speeltuin wordt geleid en het ‘gebruikte’ water wordt afgevoerd. Voor deze locatie geldt op basis van de afgelopen jaren een ‘permanent negatief zwemadvies’. Het Hoogheemraadschap hoopt dat dit advies door de nu genomen maatregelen na dit zwemseizoen wordt ingetrokken.

Regionaal plan
Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland vindt goede natuurwater-zwemlocaties in het gebied ontzettend belangrijk. Doordat hier steeds meer mensen wonen en de zomers warmer worden, worden ze ook steeds belangrijker. Tegelijkertijd zorgen de langere droge warme periodes er ook voor dat het steeds meer inspanning kost om het water goed te krijgen en te houden. Wij willen ons daarvoor inspannen, samen met de gemeenten, de beheerders en provincie. Wij gaan daarom dit jaar in gesprek met alle partners om te komen tot een regionaal plan voor zwemwater in ons gebied. Wij vinden het ontzettend jammer dat de Waterspeeltuin aan de Korftlaan ondanks gezamenlijke inspanningen van de Europese lijst is geschrapt. Samen met de gemeente gaan wij het water rondom de waterspeeltuin dit seizoen verder onderzoeken op externe bronnen van bacteriën.” De actuele resultaten van de kwaliteitsonderzoeken vind je op www.zwemwater.nl.

Meer berichten