Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Uitzonderlijke neerslag zou enorme waterschade opleveren

Algemeen

DELFT - Uit een rapport van Deltares is gebleken dat bij een ‘Limburgbui’ in Zuid-Holland de schade enorm zou zijn. De gevolgen voor het gebied van Delfland zullen ook niet mild zijn. Bij uitzonderlijke neerslag zal er in het gebied van Delfland een paar dagen tot meer dan een week water op de straat blijven staan. “Zo’n bui zal ook hier veel overlast en schade veroorzaken”, zegt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt.

Limburgbui
Met een ‘Limburgbui’ wordt verwezen naar juli 2021, toen er in Limburg uitzonderlijk zware en grootschalige neerslag viel. Door deze neerslag was er veel wateroverlast en waren er overstromingen. “De gevolgen van zo’n ‘Limburgbui’ in ons gebied zijn groot. Mede omdat veel oppervlak verhard is, zal zo’n bui hier voor veel schade zorgen aan woningen, bedrijven en wegen.” De schade zou nog verder kunnen oplopen door bijvoorbeeld kadedoorbraken en gemaalstoringen, maar wordt door Deltares nu al geschat op zo’n 800 miljoen euro. Volgens Daverveldt moeten we voorbereid zijn. “Dit onderzoek laat zien dat we ons samen als regio nog beter moeten voorbereiden om gesteld te staan voor zulke extreme neerslaggebeurtenissen. Het rapport onderstreept verder dat de ruimtelijke inrichting robuust moet zijn tegen extreem weer van nu en straks.”

Keuzes
Bij zware en grootschalige neerslag zullen veel watergangen te maken krijgen met een te hoog waterpeil, waardoor het niet is uitgesloten dat sommige kades doorbreken. Voor dit probleem zijn bepaalde keuzes nodig, die niet altijd even makkelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het instellen van maalstops van poldergemalen, waarbij wordt voorkomen dat het hoofd waterstelsel te vol raakt. In de glastuinbouwgebieden zullen de mensen zich ook moeten voorbereiden op behoorlijke wateroverlast waarbij wegen onderlopen, de stroom kan uitvallen en er uiteraard schade ontstaat.

Aanpak
In de ogen van Daverveldt zijn we nooit klaar met onze wateropgaven. “Delfland werkt daarom aan een uitvoeringsprogramma wateroverlast 2023-2027 om huidige knelpunten aan te pakken. Ook wordt een lange termijn wateroverlaststrategie voor extreme neerslag ontwikkeld die de basis is voor nieuwe adaptiemaatregelen.” Volgens Daverveldt is dit een gezamenlijke inspanning. “Wij kunnen niet alles en wij kunnen dit niet alleen.”

Bescherming
Delfland is continu bezig met het beschermen van inwoners tegen wateroverlast. Dit doen ze bijvoorbeeld door het hoger en steviger maken van kades en dijken. Toch is het volgens Daverveldt belangrijk dat de mensen zich bewust worden van het feit dat wateroverlast vaker gaat voorkomen. “Het is een boodschap die ik niet graag geef maar het is wel realistisch. Iedereen kan zelf ook wat doen om de kans op wateroverlast te verkleinen en schade te beperken. Dus haal die tegels uit je tuin, plaats die regenton.”

Aanpassingen
Mensen kunnen veel doen om schade door wateroverlast te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld een zandzakkenmuur maken of elektra op hogere plekken plaatsen. Daarnaast kun je waterkerende schotten voor deuren plaatsen. Zo voorkom je dat het water naar binnen komt. Het rapport van Deltares maakt duidelijk dat de kans op waterschade kleiner wordt als we de wijk, buurt en gebied aanpassen aan steeds extremer weer. Willen we dit bereiken, is samenwerking met andere overheden, boeren, glastuinbouw, woningbouwcorporaties, bedrijven en natuurorganisaties ongelooflijk belangrijk.