<p>Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de tarieven voor 2022 vastgesteld </p>

Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de tarieven voor 2022 vastgesteld

Minder belasting betalen voor water

DELFT - De meeste huishoudens en bedrijven gaan in 2022 iets minder betalen voor stevige dijken, droge voeten en schoon water. Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de tarieven voor 2022 vastgesteld en wil de lasten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk gelijk houden. Per situatie zal het belastingtarief iets verschillen.

Met het belastinggeld betaalt Delfland het werk voor gezond en schoon water, het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken en het juiste waterpeil in sloten en vaarten. Om ervoor te zorgen dat inwoners hier ook in de toekomst veilig en plezierig kunnen blijven wonen, werken en recreëren, stelt Delfland eveneens geld beschikbaar voor duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit. “Ondanks de haast gelijkblijvende tarieven blijven we onze taken uitvoeren én hebben we ruimte voor noodzakelijke investeringen. Dat kan mede omdat het aantal huishoudens in onze regio toeneemt en de inkomsten daardoor groeien”, zegt hoogheemraad Peter Ouwendijk. Daarnaast past Delfland nieuwe duurzaamheids- en energietechnieken toe bij het zuiveren van het rioolwater. “Daardoor ontvangen we inkomsten uit de verkoop van groengas en elektriciteit. Delfland is een solide en financieel gezonde organisatie, daardoor kunnen we mee blijven ontwikkelen voor de toekomstige generaties in ons gebied. Wat toekomstige investeringen voor de belastingtarieven betekenen na 2023, is een besluit van het volgende college.”

Belastingtarief 2022
Waterschapsbelasting is opgebouwd uit twee heffingen. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is de belasting voor het schoonmaken van het afvalwater. De kosten voor het watersysteem stijgen harder dan de kosten voor zuivering. Dit verschil zie je terug in de tarieven. Huurders en meerpersoonshuishoudens gaan in 2022 minder betalen. Eenpersoonshuishoudens betalen iets meer dan vorig jaar, omdat ze minder voordeel hebben van de daling van de zuiveringsheffing dan meerpersoonshuishoudens. Het tarief voor bezitters van een woning of gebouw is gekoppeld aan de WOZ-waarde van hun pand. Om de lasten bij een stijgende WOZ-waarde toch zoveel mogelijk gelijk te houden, corrigeert Delfland het belastingtarief daarom met de gemiddelde waardestijging van de WOZ-waarde. Voor bijvoorbeeld een gezin met een eigen woning ter waarde van 250.000 euro gaat de waterschapsbelasting 16,15 euro omlaag. Dit gezin betaalt in 2022 in totaal 437,14 euro. Een gezin met een woning met WOZ-waarde van 500.000 euro, betaalt 3,36 euro meer dan vorig jaar.

Meer berichten
 
CustomHtml_1