Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Hemd van het lijf: Peter Jonquière

Algemeen Hemd van het lijf

Peter Jonquière (81) is voorzitter van de Commissie Behoud Stadsschoon van de historische vereniging Delfia Batavorum.

Waarom hier op de foto?
Op deze plek kruisen het Oosteinde en de Langendijk elkaar. Ik pleit er al 50 jaar lang voor om het water van de Langendijk weer open te maken, om te zorgen dat het markteiland weer een eiland wordt. Vroeger was dat één van de mooiste plekjes van Delft. Ik hoop dat ik hier nog een keer kan staan als het water terug is.

Wat is uw achtergrond?
Sinds mijn afstuderen in Delft ben ik altijd als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner werkzaam geweest, zowel in binnen- als buitenland. Ik heb in mijn werkleven veel van de wereld gezien, samen met vrouw en dochter. We hebben gewoond in landen als Canada, Singapore, Jemen, Nigeria, Indonesië. Later ging ik naar Zambia en Syrië. Ik heb gewerkt voor diversie adviesbureaus en gemeentes. DHV en Royal Haskoning, maar ook de gemeente Den Haag en Delft behoren tot mijn oud-werkgevers. In Delft heb ik onder meer mogen werken aan een nieuw plan van de binnenstad: Komplan ‘75. Ook ben ik hier Hoofd Stedenbouw geweest. Buitenhof was destijds bijna klaar, en Tanthof was in ontwikkeling. Delft was heel progressief in het creëren van woonerven. Ook grote fietsplannen zijn toen in Delft gestart, waarin Delft als gemeente vooropliep.

Wanneer werd u actief binnen Delfia Batavorum?
Na mijn pensionering. We woonden inmiddels weer in Delft en ik wilde iets doen voor de historische roots van Delft, dus ik besloot lid te worden van de vereniging. In 2007 ben ik begonnen bij de Commissie Behoud Stadsschoon. In 2008 werd ik voorzitter van deze commissie. Dat ben ik nog steeds, maar langzamerhand vind ik het wel tijd worden dat er een opvolger komt.

Wat doet de commissie?
Wij waken over de bescherming en het behoud van het historisch erfgoed van de bebouwde omgeving in Delft. De meeste mensen denken dan dat wij ons alleen druk maken als er iets gebeurt met een monument, maar het is veel breder dan dat. We kijken ook naar de inrichting van de openbare ruimte en historische structuren. Daar praten we in mee, en we slaan alarm als er iets gebeurt wat in onze ogen niet zou moeten gebeuren.

Heeft u concrete voorbeelden?
Het bolwerk aan de kop van de Binnenwatersloot. Wij hebben ons tegen dit plan verzet, omdat de fietsroute die eroverheen loopt oversteekt naar de Coenderstraat op het uiterste puntje van het bolwerk. Dit is alsof je de poort openzet voor de vijand. Dan kan je zeggen, ‘wat maakt het uit want het is in deze eeuw niet meer op die manier in gebruik’, maar ons punt is dat je op een verkeerde manier refereert aan die oude situatie. Het is ons niet gelukt om dit tegen te houden. Een tweede voorbeeld is de toevoeging van de bruggen bij het armamentarium. Ook deze passen niet bij het historische verhaal. We hebben tot aan de Raad van State geprobeerd om de aanleg tegen te houden, maar dit is niet gelukt. De bruggen zijn inmiddels gebouwd en het pikante hieraan is dat Delfia Batavorum de Le Comteprijs heeft uitgereikt aan het architectenbureau erachter. Maar ik moet zeggen dat ze uiteindelijk op een fraaie manier zijn gemaakt, waardoor de bruggen het beeld niet verstoren.

Waar kijkt u tevreden op terug?
Het feit dat nu op de Gasthuisplaats een aanzet is gemaakt met een nieuwe inrichting maakt ons blij. Hier praten we al 40 jaar over, maar parkeren was een politiek gevoelig onderwerp. Nu wordt de verandering eindelijk doorgezet. Wij zijn wel nieuwsgierig hoe het met de volgende stap gaat. Als commissie zeggen we: ga voor een gemengde ontwikkeling met groen en water en doe iets met de geschiedenis van de plek. Ook blij ben ik met de kleine overwinning die we hebben gehad op de Oude Langendijk, waar de witte hekken zijn blijven staan. Die wilde de gemeente in eerste instantie verwijderen bij de aanleg van de Rode Loper.

U geeft aan binnenkort te willen stoppen als voorzitter. Is er al zicht op een opvolger?
Nee. Het kan iemand van binnen de club zijn, maar ook iemand van buitenaf. Het is sowieso goed om nieuwe mensen aan te trekken die zich willen aansluiten bij de commissie. Versterking én verjonging is goed om het karakter van de club op te frissen en een eigen invulling te geven aan onze doelstelling. Ook als mensen lid willen worden van Delfia Batavorum in het algemeen; meer dan welkom!

Als burgemeester van Delft...
...zou ik de herziening van het terrassenbeleid met kracht ter hand nemen.