Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 25/2

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - Delft als bestuurs- en handelscentrum is in de twaalfde eeuw ontstaan rondom een hof, waarvan de oostelijke grens zich ongeveer op de plaats van het huidige stadhuis bevond. Het gebied ten oosten van dat hof werd gebruikt als Marctveld; het reikte bijna tot de achterzijde van de huidige Nieuwe Kerk, waar destijds een moerassig gebied begon. De oorsprong van de huidige Markt gaat eeuwen terug. Het was ooit een veld, het Marctveld, met in het midden een grote waterput. Die In 1484 verdween. De Marct werd namelijk een kleine meter opgehoogd omdat het veld vaak onder water liep. Dat ophogen gebeurde met het mestoverschot van het omliggende gebied. De bouw van de Nieuwe Kerk zoals we die nu kennen bereikte in 1510 de huidige omvang, en werd eerst geflankeerd door twee huizenrijen die voorheen de begrenzing van het Marctveld hadden gevormd. Het kerkhof was daardoor bijzonder klein. Om het bij de kerk liggende kerkhof uit te breiden werd daarom rond 1493 de zuidelijke huizenrij afgebroken. De Markt kreeg hierdoor de omvang die hij tegenwoordig nog steeds heeft. Vóór de kerk heeft door de eeuwen heen meestal een of andere afscheiding tussen het kerkhof en de Markt gestaan. Tot omstreeks 1702 was dit een muurtje. Later, toen de functie van kerkhof verdween, was het een bomenrij waarvan de laatste resten rond 1930 verdwenen. Net als bij de uitbreiding van de koninklijke grafkelder werd ook bij de herinrichting van 2004 archeologisch onderzoek verricht naar het kerkhof. Daaruit bleek dat het kerkhof zich naar beide zijden uitstrekte tot drie meter van de gevels van de woningen naast de Markt. Naar het zuiden liepen de begravingen verder door dan verwacht werd. Wie dus op zaterdag een visje staat te eten op de Markt staat zeer waarschijnlijk op een flink stel botten van overleden stadsgenoten. Bij de herinrichting van 2004 is opnieuw een rij bomen voor de kerk geplaatst en werd een nieuwe windroos in het plaveisel aangebracht. Het standbeeld van Hugo de Groot werd grondig gerestaureerd en keerde terug op een nieuwe plek, uit het midden en dichter bij de Nieuwe Kerk. Gasten bij een Koninklijke uitvaart die vanaf het Stadhuis de Markt oversteken, hoeven nu niet meer om het standbeeld heen te lopen.

Afbeelding