Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 11/2

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - Vooral de Nieuwe Kerk en de Markt zijn gebouwen die wereldberoemd zijn. Zo is het stadhuis een ontwerp van de bekende architect Hendrick de Keyser, een Amsterdamse bouwmeester die op kundige wijze de reeds bestaande twee zware middeleeuwse torens in de zeventiende eeuw wist te integreren in een nieuw stadhuis. ‘Curia Delphensium’ liet hij in grote gouden letters op de gevel aanbrengen, ofwel in leesbaarder Nederlands ‘raadsgebouw der Delftenaren’. En dat is het vanaf die tijd tot aan het eind van de twintigste eeuw gebleven, met wel de nodige in- en uitpandige aanpassingen. Belangrijkste uitwendige verandering is het wijzigen van de hoofdingang: eerst was er een deur en het trapje in het midden, rechts het stadhuis anno nu met het muurtje en de gang middels twee trapjes aan de zijkanten. En tegenwoordig weer onder het alziend oog van Hugo de Groot. In de Nieuwe Kerk is momenteel een expositie te bewonderen. Met prachtige foto’s, geheel in de sfeer van de oude meester, kunstzinnig gemaakt door fotograaf Caroline Sikkenk. Tijdens de voorbereiding van de expositie ‘Het Delft van Vermeer’ zijn twee nieuwe biografische feiten over Johannes Vermeer (1632-1675) boven water gekomen. Oud-archivaris Bas van der Wulp ontdekte een nog onbekende inschrijving van Vermeer in het begrafenisregister van de Oude Kerk. Daaruit blijkt dat de kunstenaar een uitvaart op stand kreeg, vermoedelijk betaald door zijn moeder. Die vondst over de uitvaart is opmerkelijk. Er is in de afgelopen honderd jaar al door tientallen mensen onderzoek gedaan, en dit is echt nieuws. In een archiefstuk met ‘schadevermeldingen’ dat ook gevonden is blijkt dat Vermeers moeder een financiële vergoeding ontving. Ze kreeg die vergoeding na de verwoestende kruitramp, De Delftse Donderslag. Het geld was voor de schade aan haar ‘Herberg Mechelen’. In de Nieuwe Kerk ligt de vloer er bij alsof er niets is gebeurd. Dick Stammes praat in een aflevering van ‘Buro Delftse Zaken’ (woensdag op tv bij Omroep Delft’) met stadsarcheoloog Menno Jongma wat er allemaal tevoorschijn is gekomen bij de verbouwing van de Koninklijke Grafkelders. In dezelfde uitzending zijn unieke beelden te zien van de Nieuwe Kerk en vertelt beiaardier Henk Groeneweg alles over zijn werk ‘op stand’.

Afbeelding