Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 11/6

Algemeen

DELFT - Een van de eerste naoorlogse uitbreidingen van de stad was aan de kant van de Oostsingel, de Bomenwijk, een deel van de Schildersbuurt en de Indische Buurt. Net als andere ‘buitengebieden’ waren het vooral koeien, varkens, schapen en gewassen die in de periode ervoor de boventoon voerden. Een van de laatst overgebleven herinneringen aan de Oostsingel was de boerderij van Arkestein, op enig moment ingeklemd door de Vermeerstraat, de van Miereveltlaan en de Rembrandstraat. Richting Tweemolentjeskade was er nog Stoomwasserij ‘De Witte Leeuw’ op nummer 96/98, de ‘Vrachttaxi’, en later en wat verder de hoofdingang van het Sint Joris Gasthuis. Toen de boerderij van Arkestein werd afgebroken ontstond er een braakliggend terrein dat, zoals dat vaak gaat, bliksemsnel ingenomen door spelende kinderen. Zo waren er door een aantal jongens gangen en geulen gegraven die werden afgedekt met sloophout, zodat er een spannend ondergronds speelterrein ontstond. Begin jaren zestig was het voor de jeugd uit met de pret en werd er op het terrein nieuwbouw voor Rouwcentrum ‘De Laatste Eer’ gerealiseerd. Uiteindelijk verdwenen ook die gebouwen en kwamen er huizien en appartementen, inclusief een nieuw straatje genaamd Pieter de Hooghstraat. De Oostsingel heette ooit Nieuwe Waterweg en hoorde bij de gemeente Vrijenban. Pas nadat Delft Vrijenban had geannexeerd kreeg deze voormalige ‘stadsbuitenweg’ de nieuwe naam. Vrijenban bestond uit een aantal stukken land in de omgeving van Delft en dateert waarschijnlijk al uit 1213. Het was een zogenoemd ‘vrij rechtsgebied’ ofwel ‘in libero banno’. Inderdaad, in de vrije ban, waarbij ‘ban’ staat voor rechtsgebied. Het nog onontgonnen gebied werd in die vroege eeuwen uitgegeven aan vrije boeren. Na wat passen en meten werden de grenzen van al die her en der gelegen stukken grond vereenvoudigd: Vrijenban kreeg al het land ten oosten van Delft en de Schie. De wijknaam Vrijenban is gegeven aan de wijk die voor het groot deel staat op het gebied van de voormalige gemeente Vrijenban. De naam komt relatief nog veel voor: Vrijenbansekade, -laan, -Vrijenbansebrug en Klein Vrijenban. Wat bleef is het fraaie water van de Oostsingel met veel watersporters waaronder pleziervaart en Delftse roeiers.

Afbeelding