Dubbel Delft 12/6

DELFT – Kees H. Dekker stapte op een mooie zonnige dag, begin juni 1928, in het vliegtuig - een ‘Tiger Moth’ – om foto’s te gaan maken van de aanleg van de nieuwe Rijksweg tussen Den Haag en Rotterdam. Zoals dat gaat in de lucht draai je bijna permanent rondjes om het te fotograferen object omdat stilstaan nou eenmaal geen optie is. Bij zo’n rondje pak je als fotograaf bijna vanzelfsprekend ook objecten mee die het fotograferen waard zijn, of waarvoor je wellicht al een potentiële klant in gedachten hebt. Kees draaide een ruime bocht over Delft en had een fraai uitzicht op de oude binnenstad. Hij wachtte totdat de stand van de zon hem goed gezind was en maakte een foto vanaf de Westvest richting de beide Delftse kerken met daar tussenin het stadhuis en de Markt. Wie de foto nu bestudeert ziet veel veranderingen die de afgelopen 93 jaar in de stad en omgeving hebben plaatsgevonden. Gelukkig voor de huidige bewoners is er niet al te veel geknutseld aan de binnenstad; veel van de bebouwing in 1928 staat anno 2021 nog steeds, al of niet gerestaureerd, overeind. Er verdween wel het een en ander, zoals de Hippolytuskerk aan de Voorstraat. In noordoostelijke richting hield de stad in 1928 zo ongeveer op bij het Rijn-Schiekanaal. Een enkel huizenblok is er nog achter te zien, maar verder zijn het vooral weilanden. Met een kleine uitzondering vanaf de Oostsingel richting Nootdorp: daar zijn de contouren te zien van het Sint Joris Gasthuis, met veel tuinen en gebouwen tussen de bomen. Rechts daarvan, aan ‘Aan ’t Verlaat’, ligt het splinternieuwe zwembad. Ook in juni, 93 jaar later, klom Willem de Bie in een Cessna 173 om zijn foto’s te maken van Delft, Rijswijk en omgeving. Ook hij vloog zijn rondjes boven de stad en legde onder andere bijna hetzelfde beeld vast dat Kees Dekker maakte in 1928. Zoals dat gaat in al die jaren breidde de stad flink uit in alle windrichtingen. Het Joris is er nog; van de oorspronkelijke bebouwing rest nog de fraaie Villa ‘Maria’ aan de Oostsingel en het hoofdgebouw aan wat nu de Sint Jorisweg heet. Het zwembad is op de locatie van toen verdwenen, en is ooit verhuisd naar de Kerkpolder. De rijksweg, waarvan Kees Dekker de aanleg in 1928 vastlegde, is er nog steeds en maakt in 2021 deel uit van een omvangrijk wegennet.

Willem de Bie
Meer berichten