Foto: Tiemen vd Reijken
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft: 6/2

Algemeen

DELFT – Veel woonblokken die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werden gebouwd hebben qua bouwstijl nogal wat overeenkomsten. In de wijk Wippolder, bijvoorbeeld in de Amalia van Solmslaan, tref je daar een voorbeeld van deze stijl aan: drie woonlagen waarvan de laagste verdieping net boven het straatniveau ligt zodat er een kelder onder gebouwd kon worden waar nog net daglicht naar binnen kan. Een schuin dak, vierkante raampjes op de kopse kanten en een centrale schoorsteen per portiek. Duizenden van deze woonblokken zijn er in deze stijl in hoog tempo tussen de jaren 1945 en 1960 uit de grond gestampt. De linker foto, waarschijnlijk rond 1950 gemaakt, laat het gebied zien tussen de Nassaulaan, de Charlotte de Bourbonstraat en de Amalia van Solmslaan. Het is nog een kale bedoening met in het midden de Vredeskerk, rechts daarvan de Cornelis Mussiusschool en andere bebouwing aan de Nassaulaan. Wat meer naar de kijker toe is de waterpartij al te zien die rond de Maranathakerk zou komen te liggen. Naar links loopt dit door tot aan de huidige Schoenmakerstraat. De Maranathakerk werd in 2000 gesloten, brandde in 2001 af, werd gesloopt en er kwam een bedrijfsgebouw voor in de plaats. Meer naar links zien we de donkere bebouwing van de TH-gebouwen aan de Julianalaan, rechts daarvan nog een deel van de Botanische Tuin en nog net de torentjes van de Oostpoort. Meer op de voorgrond een grasveld waar in die jaren een voetbalclub gevestigd was. Wat vooral in deze omgeving opvalt is dat de kale vlakte van weleer is veranderd in een groene oase. In een kleine vijftig jaar is dit deel van de Wippolder uitgegroeid tot een groengebied waar het goed toeven is. De Amalia van Solmslaan dankt haar naam aan gravin van Solms-Braunfels die in 1625 het jawoord gaf aan prins Frederik Hendrik. Zij was politiek actief en heeft op de staatszaken van toen een redelijke invloed gehad. Amalia werd op 21 september 1675 bijgezet in het Nassau-familiegraf in de Nieuwe Kerk. De Wippolder is een deel van het uitbreidingsplan van stadsarchitect Hartman en is vernoemd naar de zogenaamde wipmolen die vroeger aan de Rotterdamseweg stond. De laatste jaren zijn weer andere bouwkundigen bezig met de renovatie van de diverse woonblokken.

Afbeelding