Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 9/7

Algemeen Dubbel Delft

DELFT – De hoek van de Burgwal en de Oude Langendijk begrenst een klein gebied dat ooit de ‘Papenhoek’ werd genoemd. ‘Paap’ is een verbastering van het woord ‘paus’ en werd ooit gebruikt als een mild scheldwoord richting katholieken. De Maria van Jessekerk staat op de plek waar in de tijd van de Reformatie die Papenhoek ontstond, een wijk waar alleen katholieken woonden. In 1572 koos - blijkbaar kon daar voor ‘gekozen’ worden - het Delftse stadsbestuur voor het protestantisme en werden andere religies zoals de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook de Lutherse en de Doopsgezinde Kerk verboden. In de praktijk werden ze echter gedoogd. De Hippolytuskerk en de Ursulakerk werden protestants en werden voortaan de Oude en de Nieuwe Kerk genoemd. De Delftse katholieken verzamelden zich in het wijkje dat werd begrensd door de Burgwal, de Oude Langedijk en de Jacob Gerritstraat. Vieringen werden gehouden in schuilkerkjes in woonhuizen. Vanaf 1677 is er sprake van een statie gewijd aan Sint Jozef en bediend door paters jezuïeten. De naam van Maria van Jesse is niet zomaar gekozen. Maria werd al vanaf de Middeleeuwen onder deze naam vereerd en er was een grootse Mariaverering rond een mirakelbeeld van haar dat stond in een kapel van de huidige Oude Kerk. Met de Reformatie werd deze devotie verboden en het beeld raakte verloren. Begin twintigste eeuw echter werd de jaarlijkse processie hervat en in 1939 werd een beeld verkregen dat erg leek op het oorspronkelijke beeld en van ongeveer dezelfde leeftijd was. Er werd een zijkapel aan de Jozefkerk gebouwd waar het beeld geplaatst werd en zodoende werd deze kerk het centrum van de hernieuwde devotie. Toen in 1971 de Hippolytuskerk en Jozefkerk fuseerden, was de meest voor de hand liggende nieuwe naam die van Maria van Jesse. Uiteindelijk werden twee van de zes kerkgebouwen afgestoten, te weten de OLV Onbevlekt Ontvangen en de Pastoor van Arskerk in de wijk Hof van Delft. Die laatste wordt momenteel omgebouwd tot een fraai appartementen-complex; met behoud van de karakteristieke cirkelvormige gevel van de voormalige kerk. Op de plek van de voormalige Papenhoek ontstond in de jaren tachtig een nieuw complex woningen en bedrijfsruimtes.

Afbeelding