Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé

Groene herinrichting Gasthuisplaats gaat van start

Algemeen

DELFT - De Gasthuisplaats zal in de komende jaren ingrijpende veranderingen ondergaan. De ontwikkeling van deze cultuurhistorisch belangrijke plek in de binnenstad is al ruim 40 jaar een onderwerp van gesprek. Waar ooit het oudste ziekenhuis van Nederland stond, met een eigen begraafplaats, is nu een parkeerplaats, en daar is ontevredenheid over. 

Door Christine Lvov

Meer groen
In het zuidwestelijk deel van de binnenstad is weinig groen te vinden, terwijl groen belangrijk is voor het woon- en leefklimaat bovendien levert groen een belangrijke bijdrage aan de opvang van regenwater en het tegengaan van hittestress. Hoewel het sinds november 2022 voor bezoekers niet meer mogelijk is om op de Gasthuisplaats te parkeren, is het de bedoeling dat deze plek in de toekomst volledig parkeervrij wordt. De gemeente en de stad willen samen aan de slag gaan met een nieuwe, groene inrichting van de Gasthuisplaats. Het voorstel van de gemeenteraad voor het definitief groen inrichten van de Gasthuisplaats stamt uit 2022. In het verleden is al vaker initiatief genomen voor een herinrichting, maar volgens de gemeente maakt de vaststelling van het Mobiliteitsplan Delft het nu mogelijk om definitieve plannen voor de Gasthuisplaats te maken. De raad heeft besloten dat er een openbaar en groen park moet komen. De uitvoering van het plan zou uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 moeten starten.

Tijdelijk park
Het geheel autovrij maken laat echter nog even op zich wachten. Totdat er aan de uiteindelijke herinrichting kan worden begonnen, kan er gebruik worden gemaakt van een tijdelijk park dat volgens de gemeente voor de zomer van 2023 klaar zal zijn. De aanleg van het tijdelijke park is op 20 februari van start gegaan en zal ongeveer 4 weken duren. Dit park moet de ruimte die is ontstaan bij het opheffen van het mixparkeren alvast een groene inrichting te geven. In de gemeentelijke begroting is een budget gereserveerd om het tijdelijke park te kunnen realiseren. Voor de uiteindelijke herinrichting moet nog budget worden vrijgemaakt.

Leefbaarder Delft
Raadslid Janne Gerritsen van D66 verbaast zich erover dat het zo lang heeft geduurd tot er een motie kwam om het gebied een groene inrichting te geven. Gerritsen vindt het schokkend dat Delft tot een van de meest versteende steden van Nederland behoort. De stad zou volgens haar veel leefbaarder kunnen worden, en de herinrichting van de Gasthuisplaats is onderdeel van dit proces. “Niet alleen leefbaarder en schoner, maar ook veiliger. Over de Gasthuislaan rijden nu ontzettend veel auto’s, terwijl dit ook voor kinderen een veilige plek zou moeten zijn om te kunnen spelen.” Gerritsen gaat ervan uit dat de direct omwonenden ook inspraak in de uiteindelijk inrichting van het park zullen hebben. “Aan de ene kant is de betrokkenheid van de omwonenden al sterk aanwezig”, vertelt ze. “In 2018 is er bijvoorbeeld al een rapport gemaakt waaruit blijkt dat men een groen park wil. Ook zijn er afgelopen jaar drie inspraakavonden geweest en zijn ambtenaren bij mensen thuis op bezoek gegaan. Met name de raad is de afgelopen jaren een beetje achtergebleven”, meent Gerritsen. De betrokkenheid bij de herinrichting zou volgens haar namelijk niet beperkt moeten worden tot de omwonenden: “Wij hebben als raad een volksvertegenwoordigende functie voor de hele stad.”

Historische context
Of de historische context van de Gasthuisplaats een zichtbare rol zal spelen in het ontwerp van de definitieve herinrichting is nog onduidelijk. Volgens Gerritsen wordt er in de plannen al wel rekening gehouden met de geschiedenis. “Er is natuurlijk veel meer mogelijk met deze plek. We hebben echter te maken met een waardevolle archeologische ondergrond. Vandaar dat we niet direct aan de slag kunnen met een fietsenkelder.” Gerritsen is wel van mening dat er extra aandacht mag worden besteed aan de archeologische waarde van de plek: “Door vragen te stellen als ‘wat ligt daar dan precies en waarom is dat van waarde?’ krijg je als bewoner ook meer besef van de geschiedenis van deze plek.”

Ontwerp
Hoe het definitieve park er uit zal komen te zien staat nog niet vast, maar voor het tijdelijke park zijn al ideeën geschetst. Het openbaar groen zal er heuvelachtig uit komen te zien, met meerstammige heesters, diverse andere planten en struiken en bloemen- en kruidenmengsels. Daarnaast zal er een verhard voetpad tussen de Gasthuissteeg en de Gasthuisplaats komen en een zitelement worden geplaatst. Ook zal het tijdelijke park dienen als vertraagd afvoersysteem. Het landschap zal een opvang vormen voor grote hoeveelheden water als gevolg van hoosbuien.