Deborah Post en wethouder Ilona Jense van de gemeente Pijnacker/Nootdorp strooien bloemzaad bij begraafplaats Sint Janshof
Deborah Post en wethouder Ilona Jense van de gemeente Pijnacker/Nootdorp strooien bloemzaad bij begraafplaats Sint Janshof

Honey Highway op begraafplaats Sint-Janshof

Algemeen

NOOTDORP – Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft de Algemene begraafplaats Sint Janshof, tussen Nootdorp en Pijnacker, een Honey Highway geschonken. Een strook grond met een oppervlakte van 1.000 m2, dat -door het zaaien van streekeigen, wilde bloemen- als voedselgebied (nectar en stuifmeel) zal gaan dienen voor inheemse wilde bijen, Nederlandse honingbijen, hommels, vlinders en andere insecten.

Door Ruud Stift

Deborah Post (iniatiefneemster Honey Highway):
"De bij wordt met uitsterven bedreigt. Daarom wilde ik iets doen om bijen, hommels en vlinders te behouden en deze terug te brengen in Nederland. Snel en op grote schaal, want ze staan aan het begin van onze voedselketen. Mensen hebben bijen nodig om de groenten en fruit te bevruchten. Deze met 44 soorten wild bloemenzaad ingezaaide strook zal uitgroeien tot een blijvend paradijs voor de bijen."

Frank Franse (directeur De Laatste Eer):
"Wij staan als vereniging niet alleen stil bij de dood, we willen ook graag het leven in herinnering houden. Niet alleen verdriet met elkaar delen, maar ook mooie en bijzondere momenten. Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij maatschappelijke en lokale initiatieven (o.a. Lichtjesavond Delft, SamenLoop voor Hoop, samenwerking met Museum Prinsenhof en andere culturele organisaties, ledenavonden en een eigen magazine: 'Delfts Leven'). De Sint Janshof is stijlvol aangelegd en goed onderhouden, maar wij wilden er iets aan toevoegen om bezoekers een nog betere ervaring te kunnen bieden. Onze leden waren hier heel enthousiast over. Door de Honey Highway te installeren verbeteren we de biodiversiteit, we leveren een bijdrage aan het voortbestaan van de bij en we creëren een prachtig bloemenparadijs. Een win-win situatie voor alle betrokkenen. Het maaien zal worden aangepast op de bloeifasen van de bloemen. De verwachting is dat we in het najaar kunnen genieten van de eerste bloemenpracht. In Delft beheren wij de begraafplaatsen Iepenhof, Jaffa en die aan de Kanaalweg. Dit jaar nog willen we op Iepenhof de tweede Honey Highway bewerkstelligen."

Honingsnelweg
Biologisch-dynamisch imker Deborah Post wilde 'zelf iets doen' en ze besloot zich toe te leggen op het zorgen voor meer nectar en stuifmeel voor de bijen.
"In 2015 zijn we begonnen met het uitstrooien van biologisch bloemenzaad in een groot deel van de berm langs de 7 kilometer lange A4 tussen Delft en Schiedam. Deze eerste 'honingsnelweg' zorgt ervoor dat bijen weer de kans krijgen om op onbespoten schrale grond te zitten, dat kan anders bijna alleen in onze natuurgebieden. Er is een overschot aan groen eiwitrijk raaigras voor melkproductie voor de koeien in Nederland, maar er zijn veel te weinig bloemen."

Schiphol
Deborah denkt in Nederland voorlopig nog wel zo'n vijf jaar bezig te zijn.
"Nederland telt 17.000 kilometer schraal grond langs dijken en 14.000 kilometer langs het spoor, de bermen langs de snelwegen daargelaten. We zijn al op veel plekken actief: langs spoorrails in Gelderland, langs provinciale wegen in Utrecht en Den Haag, op dijken in Midden-Delfland, bij een biologische boer in Schipluiden, in het havengebied op de Maasvlakte, de Harnaschpolder en bij een biologische groenteteler in Brielle. Op de agenda staan al meerdere projecten. De bermen bij Schiphol worden gereed gemaakt, deze worden binnenkort ingezaaid. Verder richten we ons op de dijken in het Zuid-Westen, de nieuwe veilingroute in het Westland en in Zeeland gaan we een berm langs een rijksweg prepareren."

Ogen open
Niet alleen Waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat zijn enthousiast, ook particuliere ondernemers omarmen het unieke concept.
"In Maasland wordt na de zomer een stuk grasland van een ondernemer omgeploegd. Bij steeds meer mensen gaan de ogen open. Ik geef met mijn bedrijf ook cursussen. Dan leer je hoe je het bijenvolk in leven kan houden en krijg je meer gevoel voor het verstrijken van de seizoenen. Juist in de zomer moeten bijen een grote voorraad stuifmeel verzamelen om de winter te kunnen overleven. Iedereen die die biologische groenten koopt, helpt de bijen eigenlijk direct. Je kunt ook je eigen tuin beplanten met biologisch bloemzaad. Uiteindelijk hoop ik een derde van de braakliggende schrale gronden in heel Nederland in te kunnen zaaien. We begeleiden het onderhoud, we doen veldonderzoek en we leveren of zaaien de streekeigen bloemzaden."