Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 18/2

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - Wie door de stad wandelt en de sfeer van weleer tot zich laat doordringen zal de stad niet zo snel combineren met militaire zaken. Toch was Delft vanaf de zeventiende eeuw een belangrijke militaire industriestad. De Staten van Holland en West-Friesland kregen in die tijd behoefte aan goede kanon-onderstellen, de zogenaamde affuiten. Met name de Engelsen waren een doorn in het oog: zij hadden goed materiaal en konden daardoor verder en gerichter schieten met hun kanonnen; de productie van nieuwe affuiten moest daar verandering in brengen. In de loop van de tijd kende Delft naast de affuitfabriek ook een kogelgieterij, een slagkwikfabriek, diverse kruitmolens en een aantal wapen- en munitiedepots. Ook zat er de kleermakersvereniging die in het Armamentarium foedralen, paardenzadels en uniformen produceerde. Voor de Staten van Holland en West-Friesland deed het pand lange tijd dienst als centrale opslagplaats. Delft was, ver gelegen achter de linies en aan het water, een ideale locatie voor een flinke wapenvoorraad. Dit deel van Delft heeft meer historie in petto: aan de Oude Delft 39 was de VOC, de Verenigde Oostindische Compagnie gevestigd. Van hieruit werden de plannen gemaakt die ertoe leidden dat Nederland over alle wereldzeeën uitvoer om handelswaar te vergaren. Wat verder naar achter, direct naast het Armamentarium ligt het Oostindisch pakhuis: hier meerden kleine boten af van waaruit de handelswaar zoals kruiden, verf, meubels, gom en porselein naar binnen werd getakeld. Ook was het een plek waar Delftse aandeelhouders vergaderden, zeelieden konden aanmonsteren en de administratie werd bijgehouden. De VOC had het alleenrecht van de scheepvaart in een groot deel van de wereld. Dat het er niet zachtzinnig aan toe ging is in alle geschiedenisboeken uitvoerig uit de doeken gedaan. Geld verdienen was belangrijker dan mensenrechten. Delft had zelfs een zeehaven aan de Maas: Delfshaven, zodat er een rechtstreekse verbinding ontstond tussen de binnenvarende zeeschepen en de opslagplaats in Delft. Na de opheffing van de VOC is het pand nog gebruikt voor o.a. huisvesting van krijgsgevangenen en veel later door de Technische Hogeschool. In de straat ligt nog de rails van de oude stoomtram die hier ooit reed.

Afbeelding