Logo delftopzondag.nl
Slechts een aantal buurtbewoners weet dat het Abtswoudehuis een woon-zorglocatie is.
Slechts een aantal buurtbewoners weet dat het Abtswoudehuis een woon-zorglocatie is. (Foto: )

Missie Abtswoudehuis onduidelijk bij buurtbewoners

DELFT - In de wijk Tanthof staat het Abtswoudehuis van de zorgorganisatie ‘Dagelijks Leven’. Het huis is een kleinschalige woon-zorglocatie met plaats voor twintig bewoners met dementie, alzheimer, parkinson of een andere vorm van geheugenverlies. Maar wat is het beeld dat de omwonenden van het Abtswoudehuis hebben? De zorgorganisatie vroeg aan studenten van de Haagse Hogeschool om dit te onderzoeken.

Elf studenten van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de Haagse Hogeschool zijn afgelopen maanden met dit onderzoek aan de slag gegaan. Zo werd er onder meer een enquête uitgezet onder buurtbewoners. Hieruit blijkt dat het Abtswoudehuis bij het merendeel wel bekend is van naam, maar dat slechts een aantal buurtbewoners weet dat het om een woon-zorgconcept gaat voor dementerende ouderen. "Ik had een vermoeden, verder niet", reageert een van de buurtbewoners in de enquête.

Veel goeds gebracht
Onvrede en ongemak waren er bij de wijk vooral tijdens het voortraject en de bouw. Er zijn toen stevige discussies geweest over onder meer de bereikbaarheid van de omliggende woningen en het kappen van bomen. "Het was even jammer dat de oude boerderij moest verdwijnen", vertelt een buurtbewoner. "Maar het heeft heel veel goeds teruggebracht. Regelmatig zie ik de ouderen door het park wandelen. Het is mooi om die mensen op hun oude dag te zien genieten van ons park." Punt van aandacht is nog wel de verkeersveiligheid van het fietspad, waar nu ook auto’s overheen rijden richting het Abtswoudehuis en de omliggende woningen.

Missie en visie
Ook de medewerkers van de zorginstelling werden geïnterviewd. Zij gaven aan dat zij soms het gevoel hebben dat ze niet begrepen worden door wijkbewoners. Dat blijkt onder meer uit de ervaringen met het 'opendeurenbeleid': dementerende ouderen in het Abtswoudehuis kunnen ook zelfstandig op pad, bijvoorbeeld voor een wandelingetje door de buurt. Voor de zekerheid krijgen de ouderen dan een GPS-tracker mee, voor als zij verdwalen. Buurtbewoners denken soms dat de bewoners zijn ontsnapt en dat de instelling niet goed op haar bewoners let. Uit het onderzoek bleek dat dit voornamelijk komt omdat de missie en visie onvoldoende duidelijk is bij buurtbewoners. De studenten stellen dan ook voor om een open dag of buurtfeest te geven waarin het een en ander kan worden uitgelegd. Meer dan zestig procent van de buurtbewoners gaf in de enquête aan hier ook open voor te staan.

Meer berichten