Seniorencomplex De Vijverhof in de wijk Buitenhof
Seniorencomplex De Vijverhof in de wijk Buitenhof

Initiatiefvoorstel seniorenwoningen overwegend positief ontvangen

Algemeen

DELFT – Verschillende Delftse politieke partijen hebben in mei een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot passende woonvormen voor ouderen in Delft en omstreken. Het college heeft overwegend positief op dit voorstel gereageerd.

De ChristenUnie, het CDA, de PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen en de Groep Stoelinga hebben een initiatiefnota ingediend, waarin zeventien voorstellen werden voorgedragen om zaken omtrent seniorenwoningen te verbeteren. Het college laat in een reactie weten: “Het college deelt de urgentie die spreekt uit het voorstel. Het past in de ambities van het college om te werken naar een stad waar ruimte is voor goed wonen voor iedereen. Het college ziet deze voorstellen dan ook als een aanmoediging en als oproep om dit beleid pro-actiever uit te voeren en beter uit te dragen."

Kanttekeningen
Het college heeft bijvoorbeeld ingestemd met het voorstel om de toepassing van technologische innovaties die langer thuis mogelijk maken en de zelfstandigheid van ouderen vergroten, te stimuleren. Er wordt al gewerkt aan een informatiewebsite voor mantelzorgers. “Ook verkennen we het idee om een zogenaamde Woning-APK mogelijk te maken. Dit houdt in dat een ergotherapeut en een comfortinstallateur woonsituaties van ouderen onderzoeken op geschiktheid en hen over eventuele aanpassingen kunnen adviseren.” Bij andere voorstellen heeft het college enkele kanttekeningen, zoals bij het voorstel om wachtlijsten in verpleeghuizen te monitoren en zo nodig bij het zorgkantoor aan te dringen op het realiseren van meer intramurale verpleeghuisplaatsen in Delft. “We hebben inzicht in de wachttijd, maar slechts beperkt invloed hierop. Tijdens de coronacrisis is bovendien een bijzondere situatie ontstaan. Mensen blijven nu langer op de wachtlijsten staan en wijzen huizen af. We zijn in gesprek met het zorgkantoor om knelpunten te agenderen. Het zorgkantoor kan niet op korte termijn meer plekken realiseren. Die moeten ontwikkeld worden en dat kost tijd.”

Huur meenemen
Op een enkel voorstel heeft het college bezwaar. Er is bijvoorbeeld geen behoefte om samen met corporaties de mogelijkheid te onderzoeken of ouderen hun huur kunnen meenemen naar hun nieuwe woning, of huurbemiddeling kunnen krijgen. “In Delft en Zoetermeer zijn drie seniorenmakelaars actief. Zij hebben de mogelijkheid om maatwerk toe te passen, bijvoorbeeld op het gebied van de huurhoogte. Het is niet logisch generiek af te spreken dat elke verhuizende oudere zijn huurbedrag kan meenemen, want de nieuwe woning biedt vaak meer kwaliteit.”