'Ik haal veel inspiratie uit het leven van Jacques van Marken'
'Ik haal veel inspiratie uit het leven van Jacques van Marken' Foto: Willem de Bie

Politiek: Rick van den Brink (STIP)

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Rick van den Brink van STIP.

Welke opleiding heeft u genoten?
Ik ben geboren in Gouda. Na twee jaar zijn we naar Singapore verhuisd. Hier zat ik op de Hollandse School Singapore. Na een paar jaar in Singapore, zijn we naar Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn verhuisd. Hier heb ik drie jaar op de protestantschristelijke basisschool Prins Maurits gezeten. Na opnieuw een periode in Singapore van drie jaar ben ik het vwo gaan volgen aan de Prins Maurits in Middelharnis.

Na tweeëneenhalf jaar zijn we in Fredericia in Denemarken gaan wonen. Hier heb ik eerst op een internationale school in Kolding gezeten waarna ik met mijn zus en mijn zusje op de kostschool Herlufsholm ben gegaan, hier heb ik het international baccalaureaat diploma gehaald. In 2016 ben ik naar Delft verhuisd om werktuigbouwkunde aan de TU Delft te studeren.

Afgelopen jaar heb ik mijn bachelor hierin afgerond en ben ik begonnen met de vervolgopleiding 'Master Systems and Control'. Komend jaar zal ik mijn studie even naast mij neerleggen om mezelf full time als raadslid namens STIP in te kunnen zetten voor de stad!

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Op kostschool kon ik hier actief mee aan de slag door deel te nemen deel aan de naschoolse activiteit 'MUN' (Model Verenigde Naties).

Met deze groep ben ik ook naar verschillende conferenties geweest waaronder THIMUN (The Hague International Model United Nations) waar met meer dan 3000 deelnemers over allerlei onderwerpen wordt gedebatteerd. Onlangs heb ik Jacques van Marken 'ontdekt'.

Na zijn studie aan de TH, de voorloper van de TU Delft, richtte hij de Nederlandse Gist & Spiritusfabriek (het huidige DSM) en later Calve Delft op. Als directeur van dit industrieel imperium trof hij als eerste in Nederland tal van sociale voorzieningen voor zijn werknemers. Ik kan er alleen maar naar streven om mezelf op een soortgelijke manier als een 'sociaal ingenieur' voor de maatschappij nuttig te maken.

Waarom koos u voor uw partij?
Tijdens de cursus 'Ja ik wil in de gemeenteraad' raakte ik geïnspireerd door STIP. Het is uniek in Nederland dat een lokale studentenpartij zo groot is en deel uitmaakt van het college. Ik denk dat de pragmatische, frisse blik van technische studenten op de stad en het feit dat onze raadsleden zich een jaar full time voor Delft inzetten waardevolle aanvullingen zijn aan de gemeenteraad. Ik kon er dan ook alleen maar van dromen mezelf ook ooit zo voor de stad in te mogen zetten.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Ik ben lid van de Delftse gemeenteraad sinds November 2019.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Onderwerpen waar ik enthousiast van word zijn de energietransitie, werk en inkomen en jeugd. Al deze onderwerpen kunnen een erg grote impact hebben op het leven van mensen in onze stad of de toekomstige inwoners en zijn dan in potentie ook onderwerpen waarin je erg veel voor mensen kan betekenen.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Ik heb aandacht gevraagd voor een soepele overgang tussen de jeugdzorg, waar je tot je 18de onder valt, en de WMO, voor 18-plussers. Op die manier moeten we kunnen waarborgen dat jongeren niet tussen wal en schip vallen.
Als STIP hebben we onlangs samen met D66 en GroenLinks het initiatiefvoorstel duurzaam (ver)bouwen ingediend waarin we een aantal voorstellen doen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen. Zo zien we graag dat er duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis komen.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Ik wil graag aan de energietransitie werken. Zo zou ik graag zien dat het College met concrete plannen komt om meer zonnepanelen op de Delftse daken te krijgen of dat we gaan kijken naar hoe we lokaal eigenaarschap van energieprojecten kunnen waarborgen. Daarnaast zie ik graag dat we iedereen in de stad gelijke kansen geven.

Dit kan door voor kwetsbare jongeren, ook gedurende de coronacrisis, laagdrempelige hulpvoorzieningen te realiseren waar zij terecht kunnen met hun vragen. Of door ervoor te zorgen dat iedere basisschool beleid heeft op gezonde voeding zodat ieder kind leert wat gezond eten is. Als STIP willen we dat Delft sterk uit de coronacrisis komt. Om dit te verwezenlijken moeten we juist nu blijven investeren in de toekomst van de stad.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
In het algemeen gaat het al erg goed. Ik ben onderdeel van de werkgroep omgevingswet waarin we met een aantal raadsleden kijken naar hoe we deze nieuwe wet in Delft zullen invullen. Ik zie graag dat we met de komst van deze wet mensen sneller kunnen helpen en meer ruimte kunnen geven om hun initiatieven waar te maken.

Waarom is de foto die van u gemaakt is een favoriet?
Ik sta hier in het Agnetapark, een prachtig park waar ik af en toe naartoe ga om te wandelen Dit is een van de vele voorzieningen die Jacques van Marken voor zijn werknemers trof en verbaas me steeds weer hoeveel een persoon in zijn of haar leven voor anderen kan betekenen.