Bewoners van de Gasthuislaan hebben dagelijks te maken met files en hard rijdende auto's én vrachtwagens voor hun deur
Bewoners van de Gasthuislaan hebben dagelijks te maken met files en hard rijdende auto's én vrachtwagens voor hun deur (Foto: )

'Wij zijn ons vertrouwen in de Delftse politiek compleet verloren'

DELFT - Al tien maanden lang ervaren de bewoners van de Gasthuislaan ernstige verkeersoverlast. Door de afsluiting van de St. Sebastiaansbrug is hun smalle straat langs de Delftse gracht een sluiproute geworden. Dat hebben zij veelvuldig aangegeven bij de gemeente Delft, maar verbetering lijkt er niet in te zitten.

Door Cheyenne Toetenel

Bewoners maken zich al lange tijd ernstig zorgen over de verkeerssituatie in dit deel van de binnenstad. Af en aan rijdende auto's en zelfs vrachtwagens rijden veel te hard en veroorzaken gevaarlijke situaties. De gemeente lijkt tot nog toe niet met een oplossing voor het probleem te zijn gekomen. Voor Reinoud Plate en Sonja Sint, bewoners van de Gasthuislaan, reden om hun vertrouwen in de Delftse politiek volledig op te geven.

Onveranderde situatie
"De huidige situatie op de Gasthuislaan is onveranderd", aldus Sonja. "Het is de toename van verkeer, de snelheid en de horkerigheid van de chauffeurs die onze situatie zo ellendig maken. In eerste instantie waren er aan de Gasthuislaan totaal geen maatregelen getroffen door de gemeente. Uiteindelijk werden dat borden met een snelheidslimiet van 15 kilometer per uur en wegversmallingen door paaltjes." Maar geen enkele ingreep van de gemeente lijkt echt succesvol, vertelt ook Reinoud: "Dat komt vooral doordat niet wordt gehandhaafd en overtreders niet worden aangepakt. Vanaf dag één hebben we aangegeven dat de ingrepen niet voldoende zijn, maar er is nooit enige verbetering gekomen." Sonja vult aan: "Ondanks dat ons in eerste instantie is beloofd dat de Gasthuislaan zou worden afgesloten als het verkeer te veel zou toenemen, is de ambtenaar niet in beweging gekomen." Onbegrijpelijk, vindt Reinoud: "Doorgaand verkeer langs een smalle gracht in de binnenstad van Delft is toch echt van de gekke!"

Teleurgesteld
"Het verkeer is enorm toegenomen en de snelheid is afschuwelijk, maar de pure frustratie zit hem in de aanpak van de gemeente", vertelt Sonja. "We eisen niets van de gemeente. Ons verzoek is echter dat er naar ons wordt geluisterd en het probleem serieus wordt genomen", maakt Reinoud duidelijk. "Slechts enkele partijen hebben zich echt actief ingezet voor de situatie op de Gasthuislaan, de meeste hebben het laten afweten." Dat zorgt er dan ook voor dat de bewoners geen enkel vertrouwen meer hebben dat er een goede afloop komt. "De meeste gemeenteraadsleden zijn onverschillig. Dat is goed te merken tijdens de raads- en commissievergaderingen. Er heerst een houding van: 'We moeten hier even zijn, maar gaan liever weer naar huis.' Mijn e-mailberichten over de Gasthuislaan worden ook zelden beantwoord." Sonja vult aan: "Er is ook absoluut geen vertrouwen meer in wethouder Huijsmans en de ambtenaar wiens naam ik van het college niet meer mag laten vallen in de media. We weten dat we totaal belazerd zijn door deze ambtenaar die het blijkbaar heel belangrijk vindt om de route open te laten. Er zijn enorm veel burgerbrieven geschreven, er is ingesproken en de media zijn benaderd, maar er verandert niets. Er is hier geen enkel maar dan ook geen enkel vertrouwen in de Delftse politiek. Geen enkel vertrouwen dat de bewoners serieus genomen worden. Er heerst bitterheid en frustratie over wat hier allemaal is gebeurd. De bewoners zijn het zo zat dat ze het langzaamaan opgeven. We zijn uitgespeeld. Daarbij komt nog de angst dat auto's ook als de St. Sebastiaansbrug weer open is de route langs onze huizen zullen blijven gebruiken."

Gemeente Delft
Woordvoerder van de gemeente Delft: "We begrijpen de klachten over de verkeerssituatie in de Gasthuislaan. Daarom hebben we ook maatregelen genomen om de overlast te verminderen. Een aantal bewoners van de Gasthuislaan vindt dat de maatregelen niet ver genoeg gaan, maar meer kunnen we op dit moment niet doen. Veel klachten gaan over doorgaand verkeer en vrachtverkeer. Wij vinden ook dat doorgaand verkeer en vrachtverkeer afbreuk doen aan de leefbaarheid van de binnenstad. De gemeente werkt aan een mobiliteitsplan waarin we zullen aangeven dat de binnenstad autoluwer kan worden, met de voetganger op één, de fiets op twee en een andere manier van bevoorrading. Om dat te bereiken zullen maatregelen worden voorgesteld. Tot die tijd blijft de gemeente kijken hoe de verkeersveiligheid in de binnenstad gewaarborgd blijft. Vooral als in het komend jaar nieuwe bouwprojecten van start gaan, is het belangrijk om extra te letten op veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De gemeente heeft hiervoor onlangs een omgevingsmanager aangesteld. Deze zal zorgen voor afstemming tussen de bouwende partijen, gemeente, bewoners en alle andere betrokkenen."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1