Fietsen stallen in Delft. Het blijft een moeilijk verhaal.
Fietsen stallen in Delft. Het blijft een moeilijk verhaal. Foto: KOOS BOMMELE

Jaaroverzicht 2019: eerste kwartaal

Algemeen

JANUARI
Je kunt alles van Chris Oomen, directeur van toonaangevend zorgverzekeraar DSW, vinden, maar hij is in geen enkel opzicht een grijze muis. Het is iemand met een sterke eigen mening, iemand die de bestuurders in 'Het Haagse' vaak doet bibberen met zijn acties en uitspraken. Dit is een van de redenen waarom Chris Oomen verkozen is tot de Delvenaar van het jaar 2018. N Fietsen stallen in Delft. Het blijft een moeilijk verhaal. De ene keer zijn het de Mobikes, waar de Delftenaar zijn wenkbrauwen over fronst, de andere keer is het de fietsenstalling van station Delft. Er is al menig woord aan vuil gemaakt, maar tot op heden is er nog geen oplossing voor het nijpende tekort aan stallingsplekken. N Eindelijk was het moment daar. De overhandiging van de bronzen Hugo aan de 'Bekendste Delftenaar 2018'. Op het stadskantoor, in de kamer van burgemeester Marja van Bijsterveldt, vond de ceremonie plaats. De 'Huug' kon, volgens de winnaar van 2017, niet in betere handen terecht komen. "Chris is iemand die al jaren van waarde is voor Delft en haar regio, kortom: een terechte uitverkiezing!" N Bewoners in Delft Zuidoost maken zich zorgen over de verandering van bedrijventerrein Schieoevers Noord in een woon/werklocatie. Het college wil begin dit jaar langs de Schie 8.500 woningen bouwen. Deze maximale verdichting baart de bewoners zorgen. Volgens hen leidt het tot teveel hoogbouw en autoverkeer, ook door reeds bestaande woonbuurten. Bewoners vonden dat de gemeente te weinig regels stelt, projectontwikkelaars dreigen vrij spel te krijgen. Er is met toepassing van de crisis- en herstelwet speciaal voor Schieoevers Noord 'ruimte in de regels' gecreëerd. Er werd geen maximale bouwhoogtes voorgeschreven en wettelijke grenzen voor geluidshinder mochten worden overschreden middels een speciale experimentenwet. N Ferdinand Grapperhaus richtte in 2014 het bedrijf PowerWindow BV op. Inmiddels 4,5 jaar verder is de naam veranderd in PHYSEE. PowerWindow is de productnaam van hun core business, ruiten die via zonnecellen energie weten op te wekken. Begin dit jaar lagen de plannen klaar om de Bold-toren van ontwikkelaar Vorm in Amsterdam met hun slimme PowerWindows bekleden. Van een kleine start-up zijn ze gegroeid naar een scale-up, die haar product ook over de grenzen wil toepassen. N De 'bomenkwestie' in de binnenstad -ter hoogte van de Bagijnestraat en de Oude Delft- bereikte begin dit jaar een nieuw, dramatisch dieptepunt. Een voorlopig sluitstuk in een slepende affaire rond de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen in één van de mooiste historische tuinen van Delft, waarvoor onder meer twee kerngezonde lindebomen moeten sneuvelen. De eigenaar van het perceel verkoos echter de lopende bodemprocedure niet af te wachten. Er staan zes bomen op de nominatie om 'neergehaald' te worden. De bomen waren al deels gekortwiekt. Na snel contact met gemeente, politie en de andere verenigingsleden weten we de 'guerilla-actie' een halt toe te roepen. N In de zomer van 2018 is het Grotius College negatief in het nieuws gekomen vanwege een slechte beoordeling. Ze hebben daarom een aantal drastische veranderingen doorgevoerd. Zodanig dat de beoordeling inmiddels is omgebogen naar 'positief'. In de rapportage werd zelfs aangegeven dat men 'onder de indruk is van het aangeboden onderwijs', met name de kwaliteitszorg.

FEBRUARI
Er vond een demonstratie plaats van een prototype persoonlijk vliegtuig bij de TEC Factory aan de Schieweg. Silverwing, een studententeam van de TU Delft, testte hun zelf ontworpen software voor autonoom vliegen in de testhal in Delft. De software is geschreven voor de Boeing GoFly competitie. Tijdens de demonstratie voerde het half-schaalmodel van het elektrische eenpersoons vliegtuig succesvol manoeuvres zoals landen, opstijgen en autonoom vliegen uit. N Woningcorporatie Woonbron laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de afrekening van stookkosten in Poptahof Delft. Vorig jaar kwam Woonbron in opspraak omdat 89 van de 710 bewoners moesten nabetalen. Volgens een aantal bewoners omdat de meters en de manier van afrekening niet kloppen. De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid verschaffen. Intussen gaat Woonbron, samen met de betreffende bewoners, aan de slag met de energierekening. Ieder met zijn eigen rol; Woonbron treft technische maatregelen, de bewoner gaat bewuster om met zijn energieverbruik. N Bij Wippolder heeft dit jaar een wisseling van de wacht plaatsgevonden Marcel de Letter maakte plaats voor Ronald Hes. Daarmee kwam een eind aan een tijdperk aan sportpark De Pauwmolen. De Letter is, als hij in mei afscheid neemt van Wippolder, acht jaar trainer bij de blauwwitten. "Dat is voor mij best wel even wennen", geeft de oefenmeester ruiterlijk toe. "Ik denk dat je kunt zeggen dat er sprake is van een prima huwelijk en daarom is het volgens mij juist goed dat ik nu vertrek. Zo'n zevenenhalf jaar geleden ben ik erin gestapt en ben ik begonnen met de groep. We degradeerden direct. In die tijd gingen er zo'n vijftien jongens weg en zijn we een andere weg ingeslagen met eigen jongens." N Delftse Anne Koning, fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, is dit jaar februari, door Natuurmonumenten genomineerd voor 'Groenste Politicus 2018'. Voor de elfde keer organiseerde Natuurmonumenten de verkiezing tot Groenste Politicus, op een belangrijk moment voor natuur en landschap in Nederland. Provincies zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor bescherming van natuur en landschap. Daarom konden dit jaar alleen provinciale politici meedingen naar de felbegeerde titel van Groenste Politicus. N De 17-jarige Priya Sardjoe Missier werd door NOC*NSF erkend als internationaal karate talent. Ze behoort tot de best presterende personen in de Nederlandse selectie. In het derde weekend van februari vertegenwoordigde zij Nederland tijdens het Europees Kampioenschap junioren in Denemarken. N Hoe staat het met de ecologische waterkwaliteit in onze omgeving? Sportvissers luiden al jaren de noodklok over de visstand en het leven in de watergangen in de wijk Tanthof. Ook in de wijken Kerkpolder, Bomenwijk, Voorhof en Buitenhof speelt dit probleem: watergangen waar door matig of slecht onderhoud vrijwel geen vis meer te vinden is. Delfland heeft stappen in de goede richting gezet, maar er is méér nodig, vindt karpervisser Kees van der Plas. N "Om vissterfte terug te dringen heeft het Hoogheemraadschap Delfland een pakket aan maatregelen getroffen in samenwerking met de hengelsportvereniging SVBD (Sportvisserijbeheer Delfland). Zo zijn de maaiprotocollen van de maaiboten aangepast. Na de laatste keer maaien zijn geen dode vissen gevonden.

MAART
De Delftse studente Linda Vermeulen (21) probeert in september, vorig jaar met haar Human Power Team in het Amerikaanse Nevada het wereldrecord snelfietsen te verbreken. Deze week werd, in het auditorium van de TU Delft, het nieuwe ontwerp voor de ligfiets gepresenteerd. Het record, een ongelofelijke snelheid van 121,8 km/per uur, staat sinds 2010 op naam van de Française Barbara Buatois. 'Chief' Human Power Linda hoopt met de speciaal voor twee atletes ontworpen hightech ligfiets, de VeloX 9, sneller te kunnen gaan. Daar zet zij, samen met 15 andere studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam, een tijdlang haar studie voor op een lager pitje. Alles aan de kant voor het uiteindelijke doel: het fietsen van een wereldrecord in Battle Mountain, Nevada tijdens de World Human Power Speed Challenge (WHPSC). N De bouwplannen van bewoner Jos de Wit aan de Rotterdamseweg 13 lagen nog steeds stil. De plannen lagen ter inzage en sommige politieke partijen vragen om meer rapportage met betrekking tot de aanpak van hittestress en wateroverlast. N De politie van Delft maakte steeds vaker melding van incidenten waarbij 'verwarde personen' zijn betrokken. Het is een weerspiegeling van een groeiende trend die gemeenten en politie in heel Nederland al jaren bezighoudt. De toename van het aantal incidenten, waarbij verwarde personen zijn betrokken, is ook de gemeente niet ontgaan. "Natuurlijk baart ons dat zorgen" aldus wethouder van WMO Schrederhof. "We bestuderen de cijfers en gaan overleggen met professionals over mogelijke oorzaken." Op dit moment was het volgens Schrederhof nog te vroeg om conclusies te trekken en maatregelen te nemen. N Stichting Vluchteling startte in maart een campagne in Nederland om de aandacht te vestigen op de oorlog in Syrië die die maand alweer 8 jaar duurde. "Een miljoen Syrische kinderen hebben nog nooit hun eigen land gezien", zegt Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling, omdat ze als vluchteling zijn geboren, van huis en haard verdreven. N Onder de titel Polderen over de A4 in Midden-Delfland, Inpassing en Compensatie bracht de Midden-Delfland Vereniging een boek uit over besluitvorming en aanleg van deze snelweg. De trage aanleg van deze gevreesde weg dwars door het mooie Midden-Delflandgebied heeft veel losgemaakt. Want niet alleen in Midden-Delfland en Zuid-Holland, maar in heel Nederland had men wel een mening hierover. N De 'nieuwe' gemeenteraad van Delft, 39 personen uit 10 politieke partijen, wou eerder in gesprek met de bewoners van Delft. Om dit te bewerkstelligen is er een werkgroep opgericht van tien personen, een persoon van elke partij uit de gemeenteraad. Voorzitter van de werkgroep is Frank van Vliet, de fractievoorzitter van GroenLinks Delft. "De raad heeft met elkaar een doel uitgesproken. We willen meer én eerder naar buiten. Een intensivering van de dialoog met de burger. Dit willen we inbedden in de manier van werken. Hoe gaan we het doen? Wat vraagt dat aan inzet van onze kant? Meteen na het zomerreces zijn we met deze plannen in de weer gegaan. Daartoe hebben we een aantal insprekers uitgenodigd voor een workshop. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eerder met elkaar in gesprek gaan?" Sylvia Grobben die namens Onafhankelijk Delft zitting neemt in de werkgroep wil af van de formele setting waarvan sprake was in het verleden.