Logo delftopzondag.nl
Ondernemer Martin Panis veegt, symbolisch, het laatste stukje van de nieuwe parkeerplaatsen in.
Ondernemer Martin Panis veegt, symbolisch, het laatste stukje van de nieuwe parkeerplaatsen in. (Foto: )

Extra parkeerplaatsen voor PLUS Martin Panis

DELFT - Afgelopen week zijn tien nieuwe parkeerplaatsen voor de PLUS aan de Van Foreestweg opgeleverd. De realisatie van deze parkeerplaatsen aan de Persijnlaan is onderdeel van het project om de PLUS uit te breiden en de directe omgeving aan te pakken.

Eind oktober zijn al acht extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Van Adrichemstraat ter hoogte van de kerk van het Apostolisch Genootschap. Dit betekent een uitbreiding van 18 parkeerplaatsen in dit winkelgebied. De uitbreidingsplannen van de supermarkt zijn een lang gekoesterde wens van ondernemer Martin Panis. "Door de komst van Harnaschpolder en RijswijkBuiten zijn we uit ons jasje gegroeid. We willen een geheel vernieuwde PLUS neerzetten met een veel breder assortiment en de consument inspiratie bieden bij het doen van de boodschappen. De afgelopen tijd zijn al diverse werkzaamheden verricht om de uitbreiding van de supermarkt mogelijk te maken. Genoemde kerk achter de PLUS heeft haar hoofdingang verplaatst en aan weerszijden van de Van Kinschotstraat is een tijdelijke verharding aangebracht. Verder zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd om kabels en leidingen te verleggen. Daar gaat men in het nieuwe jaar mee verder. De uitbreiding vindt namelijk voor een groot deel plaats op de Van Kinschotstraat. Om de overlast te beperken, zal dit gefaseerd gebeuren. In het tweede kwartaal van 2019 begint de aannemer aan de daadwerkelijke uitbreiding van de PLUS. Gelijktijdig zal de omliggende openbare ruimte worden vernieuwd en het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid. De werkzaamheden zullen eind 2019, begin 2020 zijn afgerond. PLUS-ondernemer Martin Panis kan niet wachten tot het project af is: "Het resultaat zal een flinke, positieve impuls geven aan het winkelgebied. Door de uitbreiding zal er meer verbinding komen met de overige winkels. Dat is goed voor de overige winkels van winkelcentrum Foreestweg en aantrekkelijker voor de consument".

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Vandaag zijn de Europese Parlementsverkiezingen 2019. Heeft u ook gestemd?Reageren!