De Mekelweg, met links het gebouw van Technische Natuurkunde en rechts het op de Nieuwe Kerk na hoogste gebouw van Delft, de Elektrotechniek-flat. Beide panden gaan tegen de vlakte. (foto: Henk de Kat)
De Mekelweg, met links het gebouw van Technische Natuurkunde en rechts het op de Nieuwe Kerk na hoogste gebouw van Delft, de Elektrotechniek-flat. Beide panden gaan tegen de vlakte. (foto: Henk de Kat) Foto: Henk de Kat

TU sloopt blikvanger stad voor campus-operatie

Algemeen

DELFT – De torenflat van Elektrotechniek aan de Mekelweg in de TU-wijk, één van de markantste gebouwen van de stad, wordt in de nabije toekomst gesloopt. Ook een heel blok panden daar tegenover - van onder meer Natuurkunde en Scheikunde - gaat tegen de vlakte.

Door: Henk de Kat

Dat is deze week gezegd door twee directeuren van de TU Delft, campus manager Iljoeska Berdowski en vastgoed beheerder Anja Stokkers. Tijdens een lezing voor discussiecentrum TOP Delft in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein maakten zij duidelijk dat de keuze voor sloop van een aantal gebouwen voor hen vast staat, als het resultaat 'van drie jaar rekenen en denken'.
Stokkers zei zich te kunnen voorstellen dat met name het verdwijnen van het 90 meter hoge Elektrotechniek-pand emoties oproept. Deze blikvanger van de Delftse skyline werd in 1969 in gebruik genomen. Naast Elektrotechniek huizen er ook de faculteiten Wiskunde en Informatie, vandaar dat de TU tegenwoordig de roepnaam 'EWI'-gebouw hanteert. "Het verdwijnen ervan doet mij persoonlijk ook wat. Als ik vanuit mijn huis in Berkel naar m'n werk bij de TU in Delft fiets, zie ik al van verre dat gebouw, met z'n wijzerklok bovenin."
Volgens beide directeuren is één derde van alle TU-gebouwen verouderd. Qua ruimten voor onderzoek en onderwijs niet efficiënt meer, te weinig berekend op een nog altijd groeiende stroom van studenten. Ook is dat deel niet energievriendelijk, en mede daardoor te kostbaar in onderhoud geworden. Die 33 procent 'oud' is een beduidend negatievere score dan bij de andere Nederlandse universiteiten, waar volgens recent onderzoek gemiddeld 16 procent van de behuizing slecht is. De TU Delft werkt daarom, samen met de gemeente, aan een ingrijpende vernieuwing van de Delftse universiteitswijk.
Het officiële bestuursbesluit daarover moet binnenkort nog worden genomen, maar Stokkers en Berdowski maakten deze week duidelijk dat een aantal van de in totaal bijna zestig TU-gebouwen, zoals de Elektrotechniek-flat, tegen de vlakte gaat. Daarvoor in de plaats komt vervangende nieuwbouw: middelhoge panden die zo worden ingedeeld dat er later eventueel ook een andere studierichting in kan.
Een aantal andere gebouwen wordt in het kader van de komende grote vernieuwing gerenoveerd. Ook wordt gekeken naar betere toegankelijkheid van de TU-buurt, stalling voor fietsen en recreatie-voorzieningen. Verder komen er nog veel studentenwoningen bij.
Met deze maatregelen moet de universiteitswijk een aantrekkelijke 'campus' worden: een gebied met de uitstraling van excellent technisch onderwijs en onderzoek, wonen, sportaccommodaties, de aula, bibliotheek. En zeker niet in de laatste plaats: een campus met ook nieuwe kennisbedrijven erin of vlakbij.
De hele vernieuwingsoperatie, die rond 2026 moet zijn afgerond, gaat volgens een vakbladpublicatie zo'n 600 miljoen euro kosten. Een woordvoerder van het bestuur wil dit bedrag om concurrentieredenen niet bevestigen. Wel wordt beaamd dat het TU-bestuur al fors heeft gespaard voor de campus-aanpak.
Vastgoeddirecteur Stokkers over de noodzaak van ingrijpen: "We leven nu als TU Delft gewoon op te grote voet, in gebouwen die voor een fors deel oud en versleten zijn en waarvan de ruimten voor onderzoek en onderwijs niet meer voldoen. Klein voorbeeld: Hoogleraren hebben bij ons soms grote werkkamers. Als ze voor hun werk in het buitenland zijn, gaan stookkosten en onderhoudskosten gewoon door. Alleen al door werkruimten te delen, kunnen de vastgoedkosten omlaag. Dat moet ook, want we werken met belastinggeld. Het geld dat we straks gaan besparen op huisvesting moet dan gaan naar waar het in feite om draait bij de TU Delft: goed onderwijs en onderzoek."
Bij de discussie deze week in het Prinsenkwartier rees toch de vraag of sloop van een gebouw als de Elektrotechniek-flat nou echt nodig is. Verwezen werd naar de ervaring met het voormalige hoofdgebouw van de universiteit aan de Julianalaan. Dat werd een kleine tien jaar geleden ook afgedankt als 'te duur'. Maar toen in 2008 de faculteit Bouwkunde door brand werd getroffen, werd dat pand toch weer opgekalefaterd, als 'tijdelijke noodopvang'. En nu zijn ze bij Bouwkunde, studenten voorop, zo ingenomen geraakt met deze vooroorlogse huisvesting, dat ze er niet meer weg willen.
En dat wordt ook gehonoreerd door de TU, meldde Stokkers. Van sloop of afstoten is in dit geval geen sprake meer: Bouwkunde blijft aan de Julianalaan. Maar voor de EWI-flat plus gebouwen van onder meer Natuurkunde en Scheikunde is zo'n omkeer van denken niet te verwachten. Die verouderde en in onderhoud dure gebouwen gaan wél verdwijnen, maakten de twee TU-directeuren duidelijk.